Senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht bij de vakgroep Health Services Research

Senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht bij de vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
11 jan 27 jan Maastricht

Functieomschrijving

De Provincie Limburg heeft momenteel, in vergelijking met de rest van Nederland, een koploperspositie verworven op het thema Positieve Gezondheid. Dat komt mede doordat de uitdagingen in deze regio groter zijn en daarmee ook de ‘sense of urgency’ om anders te gaan denken en doen. Met brede steun heeft de provincie Limburg in haar Sociale Agenda Limburg 2025, ‘Koers voor een vitaler Limburg’, aangegeven om de komende jaren een trendbreuk te willen realiseren op het terrein van de gezondheidsachterstand en de arbeidsparticipatie van de Limburgse populatie. Daarvoor wordt ingezet op het sterk aan vitaliteit gelieerde gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Om deze koers concreet vorm te geven, startte de provincie in mei 2017 samen met de Limburgse GGD’en en burgerbelangenorganisatie Burgerkracht Limburg, ondersteund door het Institute for Positive Health (iPH), het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. De koploperspositie van Limburg ten opzichte van andere initiatieven binnen Nederland en eventueel daarbuiten biedt aanknopingspunten om beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders handvatten te bieden voor de manier waarop Positieve Gezondheid geïntroduceerd, doorontwikkeld en geborgd kan worden. 

Het ZonMw project heeft als doelstelling om, in een actiegericht onderzoek, (werkzame of generieke) elementen te identificeren in de organisatie, werkwijzen en randvoorwaarden voor beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders die met het gedachtegoed Positieve Gezondheid aan de slag willen gaan. 

Voor het project binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg zijn wij op zoek naar een senior onderzoeker die nauw betrokken wil zijn bij een actiegerichte procesevaluatie van de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg. De senior onderzoeker zal in nauwe samenwerking met het Actiecentrum Limburg Positief Gezond verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek, de schriftelijke verslaglegging in publicaties en mondelinge presentaties van de resultaten.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste senior onderzoeker met uitstekende communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling. U heeft een promotietraject afgerond dan wel hebt ruime ervaring als onderzoeker op het terrein van Gezondheidswetenschappen, Sociale Wetenschappen of aanverwante richtingen. U heeft ervaring in het zelfstandig initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waarbij brede ervaring met de toepassing van kwalitatieve, actiegerichte en interpretatieve onderzoeksmethoden een pre is. U bent in staat om multidisciplinair te denken en te werken en deze kennis te delen met opdrachtgevers, maatschappelijke partners en stakeholders van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond in diverse beleidssectoren en geledingen van de maatschappij. U kunt goed plannen, organiseren en samenwerken. U beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. U heeft een rijbewijs en bent in bezit van een auto.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 2 jaar. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 10 of 11).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische en topreferente zorg alsmede hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens www.maastrichtuniversity.nl/hsr.

Academische Werkplaats Duurzame Zorg

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg wordt gedragen en mede financieel ondersteund door de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en het College van Bestuur van Maastricht University. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg verbindt beleid en praktijk met onderzoek en onderwijs en brengt verschillende disciplines samen in de uitvoering en evaluatie van innovatieve zorgvernieuwingen. Het praktijkvolgende onderzoek richt zich onder andere op verandertrajecten en signalen die de zorg zelf afgeeft. Voorbeelden van projecten zijn “Substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen”, “Pluspraktijken” en “Risicostratificatie”. De uiteindelijke uitdaging is te zoeken naar nieuwe zorgarrangementen die bijdragen tot gepaste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon voor de juiste prijs (zie verder https://www.duurzamezorgmaastricht.nl)

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Marieke Spreeuwenberg (06-41312970 of m.spreeuwenberg@maastrichtuniversity.nl)

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Specificaties

  • Postdoc posities
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 19 uur per week, tijdelijk
  • €2640—€4852 per maand
  • Universitair
  • AT2019.008

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan het volgende e-mailadres: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Graag ook het vacaturenummer vermelden in uw sollicitatie (AT2018.008).

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2019.008 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan het volgende e-mailadres: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Graag ook het vacaturenummer vermelden in uw sollicitatie (AT2018.008).

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 27 jan 2019.