Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Geplaatst Deadline Locatie
18 jan 15 feb Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Spreekt het combineren van leidinggeven aan wetenschappelijk onderzoek & onderwijs en bijdragen aan de organisatiebrede strategie u aan? Soliciteer dan nu.

Functieomschrijving

U combineert in de functie van decaan twee rollen. In de eerste plaats bent u samen met het collegiaal bestuur eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. U bent niet alleen resultaatverantwoordelijk voor de wetenschappelijke doelstellingen, maar ook voor de financiële, personele en organisatorische soliditeit. In de tweede plaats maakt u deel uit van team decanen en directeuren. Dit team werkt nauw samen met het College van Bestuur om de strategie en visie van de VU verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Uw taken

 • U bent binnen het collegiaal bestuur van de faculteit eindverantwoordelijk. Samen met uw bestuursleden, afdelingshoofden en directeuren geeft u leiding aan het behalen van de doelstellingen op gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. De financiële, personele en organisatorische soliditeit van de faculteit zijn voor u hierbij een vanzelfsprekend kader. Uw leidinggevenden weten wat zij aan u hebben en u benut hun talenten.
 • U creëert draagvlak voor uw besluiten en dit is uw tweede natuur. U bent zichtbaar voor de medewerkers en vergroot daarmee de onderlinge betrokkenheid binnen alle geledingen van de faculteit. U investeert in een open en goede relatie met de academische gemeenschap en de facultaire medezeggenschapsorganen. Het evenwicht bewaren tussen verandering en behoud van het goede is belangrijk.
 • U bent in staat de strategische koers van de faculteit in relatie tot de belangrijkste interne en externe kansen en risico’s helder uit te dragen en stelt hierbij heldere prioriteiten. De koers die u vaart verbindt u actief met de strategische personeelsplanning met oog voor diversiteit.
 • U stimuleert als bruggenbouwer de interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van de afdelingen en de  faculteit heen.
 • U voert actief beleid op het verder ontwikkelen van de strategische visie op onderzoeks- en onderwijsvalorisatie en subsidieverwerving en stelt daarmee ook de financiële positie van de faculteit zeker.
 • Ook buiten de faculteit bent bestuurlijk actief. In verschillende bestuurlijke overleggen draagt u proactief en constructief bij aan de besturing en strategische ontwikkeling van de VU. U werkt daarbij nauw samen met de andere VU decanen, directeuren en het CvB. Buiten de VU representeert u de faculteit  in de samenwerking met externe relaties en collega-decanen in het land.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

U heeft aantoonbare bestuurlijke en managementkwaliteiten en ervaring met besturen en leidinggeven in een universitaire omgeving zijn essentieel. Integer en nauw samenwerken met collega’s is voor u vanzelfsprekend. U kunt aantonen dat u als leidinggevende ingewikkelde trajecten heeft volbracht waarbij samenwerking essentieel was. U heeft een heldere wijze van communiceren op alle relevante niveaus; flexibiliteit opbrengen en stressbestendig handelen waren hierbij bepalend.

U heeft, bij voorkeur, een juridische of criminologische achtergrond en als hoogleraar heeft u een gerespecteerde wetenschappelijke status. Een aansprekend track record in het geven en vernieuwen van het onderwijs, (interdisciplinair) onderzoek en valorisatie is kenmerkend. U bent enthousiast over het door de faculteit ontwikkelde programma Law in Action, een benadering waarin de maatschappelijke betekenis van het recht centraal staat en de vraag is hoe het recht de mensen en ondernemingen in de samenleving beïnvloedt, en andersom, hoe de maatschappelijke ontwikkelingen het recht beïnvloeden. Op onderzoeksterrein heeft u affiniteit met Empirical Legal Studies, het belangrijkste onderzoekspeerpunt van de faculteit.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 7.401,- en maximaal € 9.812,- bruto per maand, conform salarisschaal 18. Aan de benoeming zijn specifieke arbeidsvoorwaarden verbonden. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel ( Decaan 1) en staat open voor 1.0 fte.

De benoeming als decaan gaat gepaard met een arbeidsovereenkomst als hoogleraar bij één van de afdelingen binnen de faculteit. De benoeming wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 4 jaar. Verlenging van de benoeming behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken.

Werkgever

https://werkenbij.vu.nl/vacatures

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op vier gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Criminologie en per 1/9/2019 de nieuwe interdisciplinaire Engelstalige bachelor Law in Society. Daarnaast hebben wij een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen (Nederlands- en Engelstalig), alsmede contract en post-academisch onderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter. Het is een goedlopende financieel gezonde faculteit met een forse groei in studentenaantallen zowel in de bachelor als de master. Internationalisering is een belangrijk thema. Werken bij Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 3.000 studenten.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • PL 3903

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps