Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, Vakgroep Health Services Research

Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, Vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
10 mei 26 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus die in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk een aanpak ontwikkelt om het leren en verbeteren in verpleeghuizen te stimuleren (1.0fte)
Optimalisering van het leven en werken in verpleeghuizen vraagt om samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgverleners. In dit project ontwikkelt en evalueert de promovendus met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk een aanpak om het leren en verbeteren in verpleeghuizen te stimuleren.

Functieomschrijving

Goede verpleeghuiszorg stelt de ‘cliënt centraal’. Maar wat merken cliënten en hun naasten er zelf van? En wat betekent het concreet voor het handelen van zorgverleners?

Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg infrastructuur gaan cliënten, hun naasten, cliëntvertegenwoordigers en zorgverleners, gezamenlijk met bestuurders, onderzoekers en docenten (MBO, HBO, WO) een open leer- en verbeterklimaat creëren in verpleeghuizen, gericht op zowel de cliënt als zorgverlener. De doelstellingen zijn tweeledig: a) het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten en b) het verbeteren van de kwaliteit van het werk voor zorgverleners.

De promovendus gaat meer inzicht genereren in landelijke leer- en verbeteractiviteiten rondom persoonsgerichte zorg. Daarnaast gaat de promovendus een multi-component aanpak ontwikkelen, implementeren en evalueren, genaamd ‘Ruimte voor Zorg’. Dit gebeurt in co-creatie met onze onderzoeks- (zorginhoudelijk, onderwijskundig en organisatieverandering), onderwijs- (MBO, HBO, WO)- en praktijkpartners om het leren en verbeteren in verpleeghuizen te stimuleren en inzichtelijk te maken. De aanpak bestaat uit 3 elementen op verschillende niveaus:

  1. Voorwaarden voor een open leeromgeving vanuit bestuurlijke visie (strategisch);
  2. Ondersteuning van leiderschap voor visievertaling en stimulering van leren en verbeteren van cliënten, naasten en zorgverleners in de praktijk (tactisch);
  3. Inrichting van het leer- en verbeterproces van zorgverleners om samen met cliënten en hun naasten verbeteringen te realiseren (operationeel);

Het doel van deze aanpak is reflectie te stimuleren evenals het uitwisselen van kennis en ervaring. In actie-onderzoek wordt via korte, cyclische evaluaties de impact van het leren en verbeteren onderzocht op de kwaliteit van leven en zorg voor bewoners en kwaliteit van werk voor medewerkers.

Het project resulteert in

a) indicatoren voor het inzichtelijk maken van hoe en in welke mate zorgorganiaties aan het leren en verbeteren zijn in de verpleeghuiszorg gericht op persoonsgerichte zorg vanuit de relatie cliënt-naaste-zorgverlener;

b) een methode om het leren en verbeteren in verpleeghuizen te stimuleren vanuit de zorgrelatie (cliënt, naaste, zorgverlener) en inzicht in de toepasbaarheid en effecten op de ervaren kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief en kwaliteit van werk.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie, geneeskunde, pedagogiek, organisatiekunde of aanverwante opleidingen. Je hebt zowel affiniteit met de zorginhoudelijke kant, alsook met organisatieverandering en onderwijs. Doorzettingsvermogen, veerkracht, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van organiseren van projecten en het werken in een team. Je bent bekend met kwalitatieve en kwantitatieve analyses en beschikt over communicatie- en academische schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels. Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling. 

Als promovendus ontwikkel je in cocreatie met partners uit het veld (o.a. cliënten en hun naasten, zorgverleners en docenten) de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’, verricht je (evaluatie)onderzoek in de praktijk van het verpleeghuis (middels interviews, vragenlijsten), analyseer je kwalitatieve en kwantitatieve data, schrijf je wetenschappelijke artikelen, verzorg je onderwijs voor studenten gezondheidswetenschappen, presenteer je je onderzoeksresultaten op (inter)nationale congressen en schrijf je een wetenschappelijk proefschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.972,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege Vista college. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 38—40 uur per week
  • €2325—€2972 per maand
  • Universitair
  • AT2019.175

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps