Postdoc onderzoeker Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (0.8- 1.0 fte)

Postdoc onderzoeker Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (0.8- 1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
10 mei 26 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Postdoc onderzoeker die mechanismen onderzoekt om kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren.
Wij zoeken een getalenteerde gepromoveerde onderzoeker die onze Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg komt versterken in het wetenschappelijk onderzoek naar mechanismen achter kwaliteitsverbetering, waaronder het creëren van lerende organisaties.

Functieomschrijving

Wij zoeken een talentvolle postdoc die onderzoek doet naar mechanismen achter kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg, waaronder het bewerkstelligen van een lerende organisatie. Verwachtingen over kwaliteit van zorg veranderen voortdurend. Goede kwaliteit van ouderenzorg is persoonsgericht en ontstaat in partnerschap tussen cliënten, naasten en zorgverleners. Onderzoek is nodig naar mechanismen om kwaliteitsverbetering te realiseren, rekening houdend met de steeds veranderende, complexe zorgpraktijk van de ouderenzorg. Een belangrijke component hierin is het creëren van een lerende organisatie. Dit vraagt niet alleen andere competenties van zorgmedewerkers, maar ook om een optimale skills-mix binnen teams en een open klimaat die het uitproberen van nieuwe en andere werkwijzen stimuleert.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zoekt een enthousiaste en gemotiveerde collega die onze multidisciplinaire onderzoeksgroep (o.a. verplegingswetenschap, sociale gerontologie, ouderengeneeskunde, psychologie, gezondheidswetenschappen) komt versterken. De AWO-ZL is een structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties, Zuyd Hogeschool, en MBO’s Gilde Zorgcollege en Vista College. 

Hij/zij gaat bijdragen aan de AWO-ZL met onderzoek en onderwijs op het terrein van mechanismen achter kwaliteitsverbetering. De missie van de AWO-ZL is met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van ouderen, kwaliteit van zorg, en kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. De wetenschappelijke staf, zorgprofessionals, ouderen en hun naasten werken gezamenlijk op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs en dragen zorg voor het genereren en implementeren van kennis en uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van onderzoek over kwaliteitsverbetering zijn o.a. de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit en de narratieve methodiek Ruimte voor Zorg. De AWO-ZL is internationaal toonaangevend in haar werkwijze en onderzoek en heeft een voorbeeldfunctie voor andere onderzoeksgroepen die praktijkgericht onderzoek doen.

Tot de taken van de postdoc behoren:
- Het opzetten en uitvoeren van onderzoek op het gebied van leren en verbeteren in de ouderenzorg;
- Bijdragen aan acquisitie van (inter)nationale onderzoeksprojecten van zowel EU als Nederlandse overheids- en overige fondsen; 
- Het superviseren van BSc-, MSc-, PhD studenten;
- Het publiceren van artikelen in prominente peer-reviewed internationale wetenschappelijke tijdschriften;
- Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van academische, zorg- en bedrijfsmatige contacten;
- Actieve bijdrage in innovatieve onderwijsprogramma’s; 
- Het zelfstandig verzorgen van onderwijs en bijdragen aan het onderwijs binnen de opleidingen waaraan de afdeling Health Services Research bijdraagt (o.a. bachelor gezondheidswetenschappen, master Healthcare, Policy, Innovation and Management, master Geneeskunde);
- Een actieve bijdrage leveren door nauw samen te werken met de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen en hierbij mogelijk een linking pin rol te vervullen.
 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een talentvolle en gemotiveerde onderzoeker die zijn/haar carrière wil voortzetten binnen een dynamische werkomgeving op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk in de langdurige ouderenzorg. De ideale kandidaat heeft de volgende eigenschappen:

Is gepromoveerd en heeft aantoonbare onderzoekservaring op het gebied van gezondheidszorgonderzoek;
- Is wetenschappelijk creatief en productief, blijkend uit internationale publicaties;
- Heeft ervaring met het geven van onderwijs, bij voorkeur in een universitaire setting;
- Heeft aantoonbare ervaring in het superviseren en coachen van studenten in onderzoek;
- Is flexibel en een echte teamspeler; heeft aantoonbare samenwerkingsvaardigheden zoals laten zien een goede communicator te zijn, en beschikt over organisatorische vaardigheden in relatie tot projectuitvoering met diverse stakeholders (zoals cliënten, zorgmedewerkers, onderzoekers, docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders). 
 
De postdoc krijgt de mogelijkheid om de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen en training voor de begeleiding van promovendi.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege en VISTA. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

  • Postdoc
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 38—40 uur per week
  • €3637—€4978 per maand
  • Gepromoveerd
  • AT2019.177

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps