instituut voor de Nederlandse taal (IVDNT)

Instituut voor de Nederlandse taal

Missie & visie

Missie

  • Het bevorderen van kennis en gebruik van de Nederlandse taal door het uitvoeren van toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek.
  • Het stimuleren en coördineren van de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse woordenschat en grammatica in al zijn facetten door de eeuwen heen.
  • De productie, koppeling en ontsluiting van bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm van historische en eigentijdse corpora, woordenboeken, lexicale digitale databases, grammatica’s en de daarbij behorende technologische hulpmiddelen.

Visie

Het Instituut voor de Nederlandse Taal wil een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut zijn op het gebied van het Nederlands. Daarnaast wil het instituut een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands.

Location

Rapenburg 61, 2311 GJ, Leiden

View on Google Maps