Adviseur Medische Technologie

Adviseur Medische Technologie

Geplaatst Deadline Locatie
18 feb 26 feb Zwolle

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De regeling Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) helpt ondernemers om slimme oplossingen voor problemen te bedenken. Innovatie staat daarbij centraal. De regeling wordt voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd door gespecialiseerde teams. Het team Chemie en Life Sciences is er één van. Hier speel jij als adviseur een belangrijke rol om research en development (R&D) op het vlak van medische technologie te bevorderen. Zo stimuleer je Nederlandse bedrijven in hun R&D-activiteiten, en blijven we in Nederland als kenniseconomie vooroplopen.

De WBSO is een belangrijk instrument om de eigen R&D door bedrijven te stimuleren. Wanneer een ondernemer een voor hem technisch nieuw product, productieproces of programmatuur ontwikkelt, kan het bedrijf voor deze werkzaamheden een korting krijgen op de af te dragen belastingen. Elk bedrijf mag maximaal drie aanvragen per jaar indienen.

Een van de vakgebieden waar we ons binnen het team Chemie en Life Sciences op richten, is de medische technologie. We beoordelen de meest uiteenlopende projecten op dit vlak. Van innovatieve apparaten die worden ingezet tijdens operaties, tot en met de implantaten die in het lichaam worden aangebracht. Maar we toetsen ook de aanvragen voor hoogwaardige technologieën voor ziekenhuizen, zoals MRI-scanners en diagnostische apparatuur.

Jij zet als adviseur jouw actuele kennis over de stand van de techniek binnen de medische technologie in om zelf deze aanvragen te beoordelen. Dat doe je samen met enkele directe collega’s in het team Chemie en Life Sciences. Maar bij ons zijn de lijntjes naar de teams met andere expertisegebieden erg kort. Zo kun je eenvoudig collega’s inschakelen met een andere technische achtergrond, bijvoorbeeld op het vlak van ICT of energie. En dat helpt bij het goed beoordelen van projecten met verschillende raakvlakken.

Je merkt het: in het team Chemie en Life Sciences krijg je een gevarieerde baan op het gebied van de medische technologie in een interessante en veranderende omgeving. Maar ook een uitdagende job, want veel aanvragers of hun tussenpersonen nemen een schat aan ervaring op subsidiegebied met zich mee. Samen met jouw collega’s draag jij eraan bij dat deze ondernemers kunnen blijven innoveren. Belangrijk, want dankzij hun R&D-activiteiten komen baanbrekende producten sneller op de markt. En dat is niet alleen goed voor hun bedrijfsvoering, maar ook voor onze nationale economie.

Jouw taken

 • Je geeft advies over projectvoorstellen op medisch-technologisch gebied en de honorering ervan.
 • Je bespreekt de voortgang, knelpunten en oplossingsrichtingen in teamverband via de agile-/scrum-methodiek voor een efficiënte en effectieve besluitvorming.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen je eigen vakgebied op de voet en deelt jouw kennis met je collega’s.
 • Je hebt regelmatig contact met ondernemers en subsidieadviseurs.
 • Je kunt goed doorpakken en schuift niet alles voor je uit.
 • Je bent besluitvaardig en niet bang om de telefoon te pakken als je vragen hebt.
 • Je legt je oordeel schriftelijk vast en licht dit duidelijk en begrijpelijk toe aan de betrokkenen.
 • Je hanteert een zakelijke en resultaatgerichte instelling, en je vindt het heel normaal om elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken.
 • Je treedt adequaat op wanneer de verantwoording door de ondernemer niet voldoende is.
 • Je zet jezelf voor de ondernemer vooral in als stimulerend deskundige.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een academische of hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur (bio)medische technologie, of je hebt relevante werkervaring op dit vakgebied.
 • Je hebt ervaring met research en development en/of productontwikkeling.
 • Je beschikt over actuele kennis over de stand van de techniek binnen de medische technologie.
 • Je hebt een brede en diepgaande belangstelling voor technologische ontwikkelingen bij ondernemingen.
 • Je hebt een goed gevoel voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
 • Je hebt bij voorkeur al kennis van en ervaring met het uitvoeren van regelingen.
 • Je beschikt over uitstekende (Nederlandse) communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent integer, sterk in oordeelsvorming en klantgericht.
 • Je bent resultaatgericht en kunt jezelf ontwikkelen.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 10
 • Maand­salaris: Min €2.631 – Max. €4.229 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: 1 jaar met de mogelijkheid op verlenging
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Afdeling

Directie Kernprocessen NL

De directie Kernprocessen NL draagt bij aan de missie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) door zorg te dragen voor efficiënte ketens met optimale inzet van kennis, ondersteund door een adequate ICT-architectuur.

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is een van de belangrijkste instrumenten om eigen research en development door bedrijven in Nederland te bevorderen. Het betreft een fiscale faciliteit waarbij toekenning plaatsvindt op basis van projectvoorstellen. Circa 22.000 bedrijven maken hiervan gebruik. De RVO.nl voert het instrument uit in Zwolle.

Afdeling Grootschalige Innovatie Duurzaamheidsstimulering

De afdeling waar je komt te werken heet Grootschalige Innovatie Duurzaamheidsstimulering (GIDS2) en telt circa 130 medewerkers. GIDS2 werkt momenteel aan een verandertraject richting 2022. De wereld om ons heen verandert en dat betekent dat wij daar flexibel in mee willen veranderen, mede door meer gebruik te maken van onze data. Belangrijk is daarbij dat de klant centraal staat, onze processen en ketens verbeterd worden, medewerkers worden ingezet op talenten en competenties, en dat de opdrachtgever tevreden is. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Gezondheid
 • max. 36 uur per week
 • €2631—€4229 per maand
 • Universitair
 • AT RVO_20181023_10b

Werkgever

Locatie

Hanzelaan 310, 8017 JK, Zwolle

Bekijk op Google Maps