Lector Design Thinking

Lector Design Thinking

Geplaatst Deadline Locatie
27 feb 29 mrt Diemen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Hogeschool Inholland zoekt een lector Design Thinking om het ontwerpgerichte onderzoek te versterken met en voor opleidingen in het Domein Creative Business. Dit domein richt zich op de creatieve sector an sich en op die gebieden waar creatieve oplossingen bijdragen aan een gezonde, duurzame en inclusieve maatschappij.

Waardecreatie door creatieve professionals vindt plaats in een snel veranderende en complexe context. Oplossingen en innovaties worden gecreëerd in processen die samen vaak worden aangeduid als ‘design thinking’. Wij zoeken een lector die de kennis over deze manier van werken kan verdiepen door ontwerpgericht onderzoek te verrichten dat relevant en toepasbaar in voor (het onderwijs aan) creatieve (jonge) professionals. Het doel is om de praktijk van Design Thinking in het Creative Business onderwijs te versterken, door praktijkgericht onderzoek in de werkvelden waar de creatieve professionals die wij opleiden werkzaam zijn: media en communicatie, muziek, entertainment, toerisme, leisure management, events, business innovation en facility management.

De opdracht
Eén van de aspecten waar je je als lector Design Thinking mee bezighoudt, is de vraag hoe de vaardigheden van jonge professionals het best kunnen worden getoetst op een manier die én aansluit bij de criteria voor professionals op hbo-niveau, én aansluit op een manier bij eisen en criteria die het hedendaagse werkveld stelt met betrekking tot wendbaarheid, concepting en het hanteren van businessmodellen. Je ontwikkelt een onderzoekslijn die het denken en doen op dit terrein verdiept.

Het onderzoek binnen onze onderzoeksgroep vindt voor een groot deel plaats in living labs waar wordt gewerkt langs lijnen van ‘research through design’. Wij kiezen voor ontwerpgericht onderzoek in lerende gemeenschappen, en zijn nog volop aan het ontdekken hoe we dat het beste vorm kunnen geven. We verwachten dat de Design Thinking een stevige bijdrage levert aan het verder verdiepen en verbeteren van deze praktijk. Je werkt daarbij nauw samen met de Community of Practice Ontwerpgericht Leren en Onderzoeken.

Onderzoeksgroep en onderzoekslijnen
Als nieuwe lector bouw je mee aan de doorontwikkeling van de onderzoeksgroep, die op dit moment bestaat uit twee lectoren en vier associate lectoren. Als lector val je hiërarchisch onder de hogeschooldirecteur Creative Business. Je krijgt en neemt volop de ruimte om een of meerdere onderzoekslijnen te ontwikkelen. We voorzien dat de onderzoeksgroep Creative Business op korte termijn verder wordt uitgebreid met meerdere nieuwe lectoren.

Met ons onderzoek hebben we impact op interne en externe stakeholders en dragen we bij aan een duurzame, gezonde, creatieve en inclusieve samenleving. Studenten en docenten zijn betrokken bij het onderzoek en/of benutten de meerwaarde hiervan. De uitvoering gebeurt veelal vanuit living labs en in nauwe samenwerking met stakeholders bij onze opleidingen. Van bewoners in oude wijken waar onze studenten evenementen organiseren, tot stakeholders bij destination development of uit de muziekindustrie. Nieuwsgierig naar nieuwe kennis en inzichten, zijn onze docenten betrokken als projectleider van innovatietrajecten, als docent-onderzoeker of vanuit hun rol om het curriculum upto-date te houden.

Als lector Design Thinking:

 • ben je vanuit Inholland expert en aanspreekpunt in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld op het gebied van design thinking;
 • weet je onderzoeksprojecten te initiëren en financieren die relevantie hebben voor interne en externe stakeholders, en betrek je daar intern en extern partners bij;
 • draag je bij aan de ontwikkeling van het ontwerpgericht onderzoek binnen het Domein Creative Business en in het bijzonder aan een of enkele onderzoekslijnen met impact in het onderwijs;
 • ontwikkel je nieuwe kennis op het gebied van design thinking en toepasbaarheid daarvan in de werkpraktijk van (jonge) professionals in de creatieve sector;
 • onderhoud je netwerken en initieer je strategische partnerschappen voor onderzoek en onderwijs. Je werft onderzoeksubsidies en verstevigt de verbinding tussen onderzoek en onderwijs;
 • ontwikkel en acquireer je praktijkgericht onderzoek en voer je dat al dan niet met een team van onderzoekers - uit. Je geeft leiding aan bij de onderzoeksprojecten betrokken onderzoekers;
 • draag je door middel van design thinking bij aan ontwikkeling en innovatie in betrokken werkvelden en deel je de lessen daaruit, onder andere in publicaties over nieuw ontwikkelde kennis en ontwikkelingen;
 • draag je bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksagenda van de hogeschool, van het domein en van verschillende opleidingen en vertegenwoordig je de onderzoeksgroep Creative Business in overleggen daarover;
 • draag je bij aan de curricula van opleidingen in het domein op basis van kennis uit onderzoek en ervaring met design thinking en innovaties;

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

Wij zoeken een gepromoveerd academicus op het gebied van design thinking, met:

 • autoriteit en positie in het denken over design thinking, blijkend uit (wetenschappelijke) publicaties, optredens en posities in het vakgebied;
 • ervaring in het doen en begeleiden van praktijkgericht onderzoek, met impact op onderwijs en werkveld;
 • aantoonbare ervaring in het hoger beroepsonderwijs en een uitstekende academische publicaties en resultaten;
 • brede ervaring en een breed netwerk in de creatieve sector. Bij voorkeur specialistische vakkennis op het terrein van een of meerdere van onze opleidingen;
 • aansprekende ervaring met het uitdragen van onderzoeksresultaten en aanjagen van innovatie;
 • succesvolle ervaring met acquisitie en het schrijven van diverse soorten aanvragen;
 • leidinggevende ervaring en uitstekende sociale en netwerkvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Wij bieden je een aanstelling voor minimaal 0,4 en maximaal 0,6 fte. Inschaling als lector 2, schaal 15 min € 5.510,03 bruto en max € 7.114,12 bruto op basis van 1.0 fte.

Voor de duur van 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 3 jaar.

Werkgever

Over Inholland

Wij zijn een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad bieden wij brede, en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Natuurwetenschappen; Economie
 • 16—32 uur per week
 • €5510—€7114 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Design Thinking

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Wildenborch 6, 1112 XB, Diemen

Bekijk op Google Maps