Hoogleraar militaire politie operaties

Hoogleraar militaire politie operaties

Geplaatst Deadline Locatie
11 mrt 21 mrt Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Bij de Nederlandse Defensie Academie leiden we officieren op en daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de vakgroep Krijgswetenschappen. Binnen deze vakgroep levert u als hoogleraar militaire politie operaties een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op alle relevante gebieden. En daarmee speelt u een rol van betekenis voor de kwaliteit van onze krijgsmacht.

Als hoogleraar militaire politie operaties bouwt u deze nieuwe leerstoel op binnen de vakgroep Krijgswetenschappen, die in teamverband het onderwijs inricht en uitvoert. Een deel van de uitvoering van het onderwijs neemt u voor uw rekening. Dit doet u in samenwerking en afstemming met de overige onderdelen van de vakgroep en de faculteit.

Op het terrein van het onderzoek bent u als hoogleraar verantwoordelijk voor het opstellen van een coherente onderzoeksplanning voor alle onderzoek binnen de leerstoel. Onder uw verantwoordelijkheid valt ook aanverwant (promotie-)onderzoek en het inbedden van het onderzoek binnen de vakgroep en faculteit bij de Strategic Research Orientations Dynamics of War and Peace Making en Military Cyber Operations. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om onderzoeksdoelstellingen en prioriteiten binnen de kaders te stellen. U begeleidt en faciliteert de junior en senior onderzoekers binnen de leerstoel en houdt ontwikkelingen bij die van belang zijn voor de Nederlandse krijgsmacht en de Koninklijke Marechaussee. Deze ontwikkelingen vertaalt u in onderzoeksprojecten.

Ook legt u contacten met de Koninklijke Marechaussee en de centrale overheid op het gebied van beleidsvorming en -ondersteuning en houdt deze contacten bij. Verder horen het bevorderen en bijhouden van wetenschappelijke contacten en samenwerking met partnerinstellingen in nationaal en internationaal verband bij uw functie.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde relevante academische opleiding (doctoraal of wo-master) en bent gepromoveerd.
 • U beschikt over ruime ervaring met leidinggevende en/of bestuurlijke taken binnen een wetenschappelijke (facultaire of universitaire) onderwijsomgeving.
 • U heeft ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en het begeleiden van promovendi.
 • U heeft aantoonbare ervaring als excellent presterende wetenschapper, wat blijkt uit een reeks van publicaties van erkend gehalte, en uit onderzoeks- en onderwijsverslagen.
 • U beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • U heeft een basiskwalificatie onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • U heeft internationale erkenning onder vakgenoten als expert op het eigen vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

 

Salaris­niveauschaal 
16

Salaris­omschrijving
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

Maand­salaris
Min €6.015 – Max. €8.011 (bruto)

Dienst­verband
Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Contract­duur
vooralsnog 5 jaar

Minimaal aantal uren per week
12

Maximaal aantal uren per week
38

Naast het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Afdeling

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes and Systems. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Capaciteitsgroep Krijgswetenschappen
Binnen de capaciteitsgroep Krijgswetenschappen (KW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen:

 • internationale veiligheidsstudies;
 • militair recht;
 • militaire geschiedenis;
 • militair operationele wetenschappen;
 • cybersecurity;
 • militaire politie operaties;
 • inlichtingen en veiligheid.

De capaciteitsgroep KW kent de volgende posities voor een universitair hoofddocent:

 • reconstructie & stabilisering;
 • conflictstudies;
 • militair recht;
 • strategie;
 • intelligence & security;
 • operationele analyse;
 • irregular warfare;
 • security & def policy.

De universitair hoofddocenten operationele analyse en militair recht, en de hoogleraar militair operationele wetenschappen, zijn militairwetenschappelijke functies. De universitair docent- en docentfuncties (burger en militair) binnen de capaciteitsgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Onderwijs; Management
 • Economie
 • 12—38 uur per week
 • €6015—€8011 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 541450

Werkgever

Locatie

De la Reyweg 120, Isaac Delprat Paviljoen, 4818 BB, Breda

Bekijk op Google Maps