Kennislijnmanager

Kennislijnmanager

Geplaatst Deadline Locatie
12 jun 26 jun Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hét kennisinstituut op het vlak van strategische mobiliteitsvraagstukken. Zo leveren we een wezenlijke bijdrage aan de strategische kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid. Bij ons kom je terecht in een kleine organisatie met een informele werksfeer en inhoudelijk gedreven medewerkers. Als kennislijnmanager draag jij bij aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Je bent lid van het managementteam van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en draagt bij aan het aansturen en ontwikkelen van het KiM. Je hebt de HRM-verantwoordelijkheid voor een deel van de KiM-medewerkers. Daarbij gaat het vooral om wetenschappelijk medewerkers.

Als kennislijnmanager ben je verantwoordelijk voor twee of drie kennislijnen (programma’s met daarbinnen projecten) van het KiM. Binnen het instituut beoordeel je de kwaliteit van projectplannen en van onderzoeksresultaten, regel je mensinzet en zorg je voor samenhang tussen – en afbakening van – de projecten en activiteiten binnen jouw kennislijnen. Dat doe je onder meer door het voeren van kennislijnoverleg en het individueel aansturen van projectleiders.

Buiten het KiM onderhoud je contact met afdelingshoofden en directeuren bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de vraagarticulatie en de gewenste kennisontwikkeling. In voorkomende gevallen treed je zelf op als projectleider en breng je zelf kennis in binnen het ministerie. Ook vertegenwoordig je het KiM in contacten met andere ministeries, universiteiten, planbureaus, adviesraden, onderzoeksinstituten en consultants. En voor een of meer kennisgebieden treed je in de nationale en internationale academische kenniswereld op als gezaghebbend deskundige.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante academische master-opleiding en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een kennisorganisatie of een overheidsorganisatie en weet medewerkers te inspireren en te motiveren.
 • Je bent expert op een of meer aandachtsgebieden van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteitsgedrag van personen, en op een of meer modaliteiten.
 • Je hebt een brede inhoudelijke oriëntatie op het gehele mobiliteitsterrein.
 • Je weet bij voorkeur goed hoe het verkeer- en vervoerssysteem in Nederland werkt.
 • Je beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal kennisnetwerk, en bij voorkeur maak je ook prominent deel uit van een wetenschappelijk netwerk.
 • Je bent een sterk strategisch en conceptueel denker en je bent in staat op een effectieve en overtuigende manier kennis over te dragen.
 • Je bent ondernemend en gaat proactief aan de slag met het leggen van de verbinding tussen beleid en wetenschap op jouw expertisegebied.
 • Je kunt zowel vanuit de (wetenschappelijke) inhoud denken als vanuit de beleidsmatige en politieke werkelijkheid en weet zo bruggen te slaan tussen wetenschap en beleid.
 • Je bent werkzaam (geweest) als onderzoeker op een voor de werkzaamheden bij het KiM relevant vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 15
 • Salaris­omschrijving: Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring.
 • Maand­salaris: Min. €5.235 – Max. €7.384 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Afdeling

Kennisinstituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Als kennisinstituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leveren we kennis ten behoeve van de beleidsvoorbereiding op het gebied van mobiliteit. Verder kunnen via onze openbare publicaties onderzoeksinstellingen, ministeries, andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers kennis nemen van ons onderzoek. Het KiM is de schakel tussen wetenschap en beleid. Met toegepast onderzoek, het voor IenW ontsluiten van elders ontwikkelde kennis en informele kennisinbreng in de beleidsprocessen, maken wij wetenschappelijke inzichten hanteerbaar voor beleidsdirecties. We zijn daarin kritisch, open en constructief. Het KiM werkt grotendeels vraaggestuurd, maar is onafhankelijk. Er is geen politieke of beleidsmatige sturing op de inhoud van de producten mogelijk.

We zijn een kleine organisatie met een informele werksfeer en inhoudelijk gedreven medewerkers. Het KiM biedt veel ruimte voor eigen initiatief en stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het KiM biedt uitdagend en afwisselend werk met grote maatschappelijke relevantie. De inhoudelijke aandachtsgebieden van het KiM zijn:

 • het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven;
 • ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid;
 • (welvaarts)economische aspecten van mobiliteit en infrastructuur;
 • de relatie tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en klimaatvraagstukken;
 • de effectiviteit en efficiency van de inzet van overheidsinstrumenten;
 • marktordeningsvraagstukken;
 • bestuurlijke aspecten.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Management
 • Natuurwetenschappen; Techniek
 • 32—36 uur per week
 • €5235—€7384 per maand
 • Universitair
 • AT KIM 2019-145

Werkgever

Locatie

Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag

Bekijk op Google Maps