Research information officer

Research information officer

Geplaatst Deadline Locatie
5 aug 1 sep Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een enthousiaste collega die het voortouw neemt in het operationeel en projectmatig ondersteunen van onderzoekers en onderzoeksgroepen bij het completeren en gebruiken van onderzoeksgegevens in het research informatie systeem (RIS) van de UM. In gebruik is momenteel Pure van Elsevier waarbij vulling en gebruik een samenspel is van faculteiten en UB. De registratie vervult een cruciale functie bij rapportages van wetenschappelijke output en het vergroten van de zichtbaarheid/vindbaarheid via het internet.

De research information officer coördineert, initieert en werkt mee in het team ‘CRIS support & Research Intelligence’. Hierdoor verloopt de registratie planmatig en worden de additionele mogelijkheden voor (impact-)rapportages en (vergroting) van zichtbaarheid en vindbaarheid van wetenschappelijke output gerealiseerd.

De principes van Open Science vormen een rode draad: je bent alert op de ontwikkelingen en mogelijkheden die daardoor geboden worden. Je bent pro-actief, creëert een relevant netwerk en wisselt actief informatie uit met collega’s en stakeholders.

Specifieke taken :

 • Coördineren en meewerken in het team ‘CRIS Support & Research Intelligence’ vanuit een Open Science gedachte. Je hebt een voortrekkersrol bij het opzetten en leiden van hieruit voortvloeiende projecten. Hierbij zijn de afdelingsmanager en programmamanager onderzoek je natuurlijke partners binnen de afdeling.
 •  Ondersteunen bij het vergroten van zichtbaarheid en (daarmee) research impact van de universiteit en onderzoekseenheden; oog hebben voor -gedifferentieerde- mogelijkheden en wensen vanuit het onderzoeksveld en initiatieven hieromtrent uitwerken en verder brengen.
 • Geven van presentaties die zijn afgestemd op de behoeften van onderzoekers en onderzoeksgroepen. Je zet de UB op de kaart met expertise rondom research informatie en trends en kunt helder uitleggen waar de meerwaarde voor je klantgroepen te halen is.
 • Voorstellen uitwerken tot verbeteren van de kwaliteit van gegevens uit het RIS en zichtbaarheid op diverse websites (ORCID, Online Library, UM Research Portal, UM Personal Pages).
 • Inregelen en bewaken van afspraken rondom RIS support aan faculteiten en onderzoekers. Je maakt afspraken met je verschillende klantgroepen, UB support desk, ICT helpdesk en leverancier Elsevier.
 • Faciliteren van de mogelijkheden voor invulling van nationale, lokale en wettelijke eisen, zoals periodieke rapportages en voldoen aan privacy voorwaarden wettelijk geregeld door de GDPR. Je stemt dit af in landelijke overleggen en projecten in universitair verband.

 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Bij voorkeur gepromoveerd of aantoonbare onderzoekservaring; relevante ervaring in ondersteuning van onderzoekers is een pré.
 • Brede kennis van het doen van onderzoek aan een universiteit en goed inzicht in de relatie tussen publiceren, registreren, metrics en impact.
 • Goede communicatievaardigheden en organisatiesensitiviteit.
 • Aantoonbaar inlevingsvermogen in het denken vanuit onderzoekersperspectief.
 • Kennis/ervaring van projectmanagement methoden zoals PRINCE2 en SCRUM.
 • Ervaring met aansturen van of samenwerken met IT specialisten is een pré.
 • Ervaring met tools gebruikt bij het ondersteunen van onderzoekers, bijvoorbeeld Pure, InCites, Web of Science, VOSviewer, Endnote of Mendeley.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties

Sturen op resultaat, Verbindend leiderschap, Overtuigingskracht, Conceptueel vermogen, Samenwerken, Klantbetrokkenheid, Denken vanuit use-cases.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in het UFO profiel Service Level Manager gecombineerd met het profiel Functioneel Beheerder ICT. De functie  wordt ingedeeld in schaal 10 of 11 van bijlage A CAO NU (minimaal € 2.709,00 en maximaal € 4.978,00 bruto per maand) afhankelijk van kennis en ervaring.

De vacature betreft een structurele functie, met proefaanstelling voor één jaar.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Universiteitsbibliotheek (UB)

De UB is verantwoordelijk voor diverse (concern)informatiesystemen; voor de vacante functie gaat het om het beheer en uitbouw van het RIS. Dit systeem wordt gebruikt voor de registratie van de wetenschappelijke output van de universiteit en biedt mogelijkheden om naast rapportages ook de zichtbaarheid/vindbaarheid en impact van die output te vergroten. Bij deze registratie worden vanuit de universiteit, overheid en subsidieverstrekkers eisen/randvoorwaarden gesteld aan registratie, opslag en beschikbaarheid van research resultaten. De UB vervult een ondersteunende/faciliterende rol bij registratie, opslag en vindbaarheid. Vanuit het RIS wordt ook gewerkt aan zichtbaarheid door koppelingen met de (persoonlijke) websites van onderzoekers en/of onderzoeksgroepen. Door koppeling met bibliografische bestanden als Web of Science en InCites kunnen gericht impactanalyses en research trends geproduceerd worden. Hierbij werkt de UB nauw samen met afzonderlijke faculteiten en wordt op UM-niveau gewerkt aan een geïntegreerde aanpak.

In augustus 2016 is het strategisch programma 2017-2021 Community at the CORE vastgesteld. Op deze basis heeft de Universiteitsbibliotheek (UB) de strategische agenda voor de komende jaren bepaald. Als solide partner voor de brede UM community in het faciliteren van kennisontwikkeling en – disseminatie werkt de UB aan de thema’s content & access, skills & support, digital scholarship & intelligence en engagement & community. De UB is één van de initiatiefnemers van FAIR@UM.

De UB is verantwoordelijk voor het verwerven en toegankelijk maken van de (voor een belangrijk deel digitale) wetenschappelijke informatiebronnen, de digitale en fysieke leeromgeving van de UM, informatievaardigheidstrainingen en e-learning advies, research information management en andere onderzoeksupport zoals research datamanagement. De cultuur bij de UB is open, collegiaal en klantgericht

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Postdoc; IT
 • max. 40 uur per week
 • €2709—€4978 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT2019.272

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Grote Looiersstraat 17, 6211 JH, Maastricht

Bekijk op Google Maps