Beleidsmedewerker Impact (1,0 fte)

Beleidsmedewerker Impact (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
26 feb 13 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Impact-pionier gezocht!

Functieomschrijving

Evaluating Societal Impact

In 2019 stelde de Erasmus Universiteit haar nieuwe strategie “Creating positive societal impact” vast. In deze strategie staat het vergroten van de maatschappelijke impact van de universiteit centraal. De EUR wil complexe maatschappelijke vraagstukken begrijpen en een bijdrage leveren aan de oplossing ervan. Een belangrijke vraag daarbij is of de universiteit deze ambitie ook daadwerkelijk weet te realiseren en hoe dat vastgesteld kan worden. In lijn met de missie van de strategie wil de Erasmus Universiteit een gedragen en gezaghebbend systeem voor het meten van positieve maatschappelijke impact aan de EUR ontwikkelen, dat inspeelt op de verschillen tussen wetenschapsgebieden en faculteiten en daar recht aan doet.

Als beleidsmedewerker Impact draag je in een interdisciplinair team bij aan het strategisch beleid van de universiteit op het gebied van Impact. Je onderhoudt contact met interne en externe belanghebbenden en volgt actief de externe ontwikkelingen. Je weet belangrijke (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar adviezen die passen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en doet dit in nauwe samenwerking met bestuurders, collega’s, de faculteiten en centrale diensten.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Het ontwikkelen en implementeren van methoden om impact te evalueren, aansluitend bij (inter)nationale ontwikkelingen;
 • Het ontwikkelen en operationaliseren van beleid;
 • Het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen;
 • Het volgen en vertalen van (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Impact;
 • Strategisch adviseren aan het CvB op het gebied van Impact;
 • Actief verbinden van de verschillende activiteiten op de impact-missie van de EUR.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zoeken een netwerker met verbindend vermogen die in staat is om met een grote mate zelfstandigheid te werken in een dynamische omgeving. Een allrounder, die in verschillende bestuurlijke settings kan opereren en soepel verbanden weet te leggen. Je hebt ervaring opgedaan in de politiek-bestuurlijke wereld van universiteiten én beschikt over aantoonbare kennis/affiniteit met het thema maatschappelijke impact. Je hebt een creatieve geest en bent in staat voorbij de analyse en buiten de bestaande kaders te denken.

Hiernaast breng jij aantoonbaar het volgende mee:

 • Een sterk (internationaal) netwerk op het gebied van (maatschappelijke) impact;
 • Een academische opleiding;
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van/affiniteit met het thema maatschappelijke impact van wetenschap (in het bijzonder van de wetenschapsgebieden van de EUR);
 • Kennis van de ontwikkelingen in het waarderen van de maatschappelijke impact van wetenschap zowel nationaal en internationaal;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Vaardig in het opereren in een complexe organisatorische context;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende managementniveaus kan acteren;
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (bij voorkeur CEFR C1).

Arbeidsvoorwaarden

Jij krijgt een verantwoordelijke functie bij een internationaal georiënteerde en sterk maatschappelijk betrokken en ambitieuze organisatie. Een dynamische omgeving waar jij het verschil kunt maken. Jij krijgt volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, bij een fulltime aanstelling maximaal € 5.656,- (schaal 12). Daarnaast een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen) voor een goede balans tussen werk en privé en ruime opleidingsmogelijkheden. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt de EUR gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek op de campus. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 18 maanden.

 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmiaanse waarden fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig tot besluitvorming voorleggen en zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen.

De afdeling Academische Zaken

Academische Zaken (AZ) werkt op beleidsniveau aan de versterking en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en impact-creatie op de Erasmus universiteit. AZ voert haar taken uit op basis van sterke beleidskennis en een relevant netwerk op de terreinen onderzoek, onderwijs en impact creatie. Vanuit die positie geeft de afdeling gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de faculteiten. De afdeling draagt bij aan belangrijke beleidsprocessen en bewaakt hierbij de integraliteit en de samenhang op de gebieden onderwijs en onderzoek. Naast professionele beleidsmedewerkers is de afdeling ook de thuisbasis voor strategische programma’s op het terrein van onderzoek, onderwijs en impact-creatie.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. 38 uur per week
 • €4406—€5656 per maand
 • Universitair
 • AZ-26022020

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps