(bijzonder) hoogleraar Europees recht, in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie

(bijzonder) hoogleraar Europees recht, in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie

Geplaatst Deadline Locatie
6 mei 15 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Bijzondere leerstoel
Het Algemeen Nederlands Verbond bevordert sinds 1895 de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op alle terreinen. Met name ondersteunt het de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap in Europa en daarbuiten en de verdere ontwikkeling van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen.

De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit heeft in samenwerking met het Algemeen-Nederlands Verbond een bijzondere leerstoel Europees recht ingesteld, met als aandachtsgebied de cultureel gecorrigeerde markteconomie. Deze bijzondere leerstoel wordt ondersteund vanuit het met de vereniging verbonden ANV-Tijmen Knecht-Fonds. De bijzondere leerstoel wordt binnen de Open Universiteit ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht, Internationaal recht en Europees Recht.

Functieomschrijving
De EU is niet alleen een markteconomie maar beoogt ook de “rijke verscheidenheid van cultuur en taal” in de lidstaten te eerbiedigen en toe te zien op “de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed”, aldus artikel 3.3 VEU. In de praktijk blijkt deze combinatie niet eenvoudig. Hoe goed de slagzin “eenheid in verscheidenheid” ook klinkt, haar concretisering is niet vanzelfsprekend, zoals blijkt in discussies rond burgerschap, de culturele canon en het taalgebruik in academisch onderwijs.
Het doel van de leerstoel is een impuls te geven aan het onderzoek naar de verhouding tussen de markteconomie en de taal en cultuur van de lidstaten en de Unie. 

Werkzaamheden
De leerstoelhouder verricht innovatief onderzoek naar de verhouding tussen cultuur enerzijds en de vrije markt anderzijds in de Europese rechtsorde in relatie tot actuele thema’s als burgerschap en internationalisering en taalgebruik in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij/zij zichtbaar in het publieke debat. Het ontwikkelen van een nieuw vak in de bachelor of de master rechtswetenschappen behoort tot de mogelijkheden.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

een eigen visie op de cultureel gecorrigeerde markteconomie

gepromoveerd in de rechtswetenschappen, politieke wetenschappen, geschiedenis, Europese studies of een aanverwante discipline

aantoonbare kennis van Europees recht en beleid

relevante publicaties in (inter)nationale tijdschriften-een relevant internationaal netwerk

ervaring en affiniteit met valorisatie van wetenschappelijke kennis

enthousiasmerend en initiatiefrijk

affiniteit met afstandsonderwijs

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor in eerste instantie een periode van vijf jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 8.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van rechtswetenschappen. De faculteit Rechtswetenschappen verzorgt een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. De faculteit kent drie vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht, de vakgroep Staats- en bestuursrecht en encyclopedie en de vakgroep Strafrecht, internationaal en Europees recht. De faculteit wordt ondersteund door het bureau onderwijs en onderzoek. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving. Daarnaast bouwt de faculteit aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. De faculteit wordt ondersteund

Specificaties

  • Hoogleraar
  • Recht
  • max. 7.6 uur per week
  • Universitair
  • AC/FAC/RW/20056

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps