IT-auditor (0,8-1,0 fte)

IT-auditor (0,8-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
14 mei 2 jun Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De IT-Auditor bij Rijksuniversiteit Groningen is onderdeel van de afdeling Internal Audit (huidig 2,7 FTE). Deze afdeling ondersteunt primair het College van Bestuur met het aan haar rapporterende management (decanen, faculteits- en divisiedirecteuren) en heeft daarbij een onafha

Functieomschrijving

De IT-Auditor bij Rijksuniversiteit Groningen is onderdeel van de afdeling Internal Audit (huidig 2,7 FTE). Deze afdeling ondersteunt primair het College van Bestuur met het aan haar rapporterende management (decanen, faculteits- en divisiedirecteuren) en heeft daarbij een onafhankelijke rol. Binnen de afdeling Internal Audit werken professionals die zijn gespecialiseerd in het toetsen van en adviseren over het beheersen van risico’s in de bedrijfsvoering, zowel operationeel als financieel. Er wordt gewerkt in teamverband, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. De continue bewegende omgeving vereist een open mind en creatief en innovatief denken. De afdeling Internal Audit van Rijksuniversiteit Groningen is een onafhankelijke, objectieve functie die de interne beheersing toetst, daar een onafhankelijk oordeel over geeft en waar mogelijk advies verstrekt, om daarmee meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. Zij helpt de organisatie haar doelstellingen te realiseren door met een systematische, gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van risicomanagement, beheersings- en besturingsprocessen te toetsen en hieruit voortvloeiende natuurlijke adviezen te verstrekken. Verder heeft de afdeling Internal Audit als doelstelling om de leden van de organisatie te ondersteunen in het doeltreffend uitvoering geven aan hun verantwoordelijkheden door hen te voorzien van analyses, evaluaties, aanbevelingen, advies en informatie betreffende de activiteiten die getoetst zijn en door het bevorderen van doeltreffende beheersing tegen redelijke kosten.

De afdeling Internal Audit kent slechts interne werking en behoort de organisatie een spiegel voor te houden door middel van het toetsen van de interne beheersing.

Taken
Je coördineert en voert voorbereidende werkzaamheden uit voorafgaand aan een IT-onderzoek. Je voert zelfstandig, of in teamverband, audits uit door middel van het verzamelen, vastleggen en analyseren van beheersmaatregelen en het toetsen van de werking in processen, veranderprojecten en IT-systemen. Je voert hiervoor interviews en overlegt met collega’s uit andere eenheden van de universiteit. Het audit team beoordeelt de bevindingen en komt tot een afgewogen oordeel en advies ter verbetering van de situatie. Je vat de bevindingen en aanbevelingen samen in een rapportage en benoemt de daarmee samenhangende risico’s. Je bespreekt jouw bevindingen met het management en toetst de realisatie van de verbeterpunten. De IT-Auditor is verantwoordelijk voor de planning, voortgangsbewaking en coördinatie van de onderzoeken en vervult een expertise rol op IT-gebied voor de afdeling Internal Audit. Naast samenwerking met de andere collega’s van de afdeling Internal Audit zul je als IT-auditor ook veel samenwerken met de CISO en de Functionaris Gegevensbescherming van de RUG.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Een kandidaat dient te beschikken over een afgeronde relevante wo-opleiding (bedrijfseconomie / bedrijfskunde / bedrijfsinformatica) aangevuld met een post-master IT-auditopleiding. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als IT-auditor. Je beschikt over brede kennis van en ervaring met organisatorische en bedrijfseconomische aspecten. Je hebt kennis van en ervaring met theorieën, methoden en instrumenten op het gebied van auditing. Je hebt daarnaast affiniteit met en kennis van wet- en regelgeving.

Je bent van nature een analytisch persoon met visie. Je weet ideeën en denkwijzen gemakkelijk om te zetten in concrete resultaten. Je vindt gemakkelijk je weg binnen de universitaire wereld en beschikt over organisatiesensitiviteit. Je bent een netwerker die contacten onderhoudt met derden die voor de afdeling Internal Audit van belang zijn. Je beschikt over overtuigingskracht en toont veerkracht. Je bent proactief en beschikt over een helikopterview. Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en hebt van nature een positief kritische instelling. Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de afdeling Internal Audit. Je communiceert gemakkelijk mondeling en schriftelijk in de Nederlandse en de Engelse taal.


Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 4.406,- bruto per maand tot maximaal € 5.656,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een contract voor de periode van een jaar; bij gebleken geschiktheid, blijkend uit een positieve beoordeling na een jaar, is er uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Afdeling

Bureau van de Universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. Wij zijn maatschappelijk actief en voelen ons betrokken bij onze omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onze onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de ruim 32.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Specificaties

  • IT; Beleid- en staf
  • Natuurwetenschappen; Economie
  • max. 38 uur per week
  • max. €5656 per maand
  • Universitair
  • 220155

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps