Tutoren Sociologie en Bestuurskunde (0,7fte)

Tutoren Sociologie en Bestuurskunde (0,7fte)

Geplaatst Deadline Locatie
29 jun 12 jul Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken per half augustus meerdere enthousiaste, communicatief vaardige bestuurskundigen en sociologen, met aantoonbare belangstelling voor het verzorgen van onderwijs aan de bacheloropleidingen van sociologie en bestuurskunde.

Als tutor begeleid je eerstejaars, tweedejaars, derdejaars of Master (sociologie) onderwijsgroepen. Je observeert en analyseert het groepsproces en stuurt waar nodig bij, door middel van vragen en voorbeelden, niet door het direct verstrekken van informatie. Je ziet het als een uitdaging om studenten tot een dieper begrip van de stof te brengen en hun academisch denkniveau te stimuleren. Je vindt het plezierig en beschouwt het als een uitdaging om groepen studenten te begeleiden. Het kunnen enthousiasmeren, motiveren en inspireren zijn belangrijke elementen van de functie. Het succes van het opleidingsprogramma is mede afhankelijk van jouw inzet!

Momenteel vindt het onderwijs nog deels op afstand plaats.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

  • Een voor september 2020 afgeronde WO master Bestuurskunde of Sociologie;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels (aantoonbaar);
  • Enige ervaring met het begeleiden van groepen is een pré;
  • Affiniteit met statistiek en wetenschappelijke methoden & technieken is een pré (graag vermelden in je brief);
  • Volledige beschikbaarheid in de onderwijsweken, startende per 31 augustus.

Als je ervaring hebt met PGO (als student of docent) of ervaring hebt opgedaan in het onderwijs, nodigen we je nadrukkelijk uit dat in jouw sollicitatiebrief te vermelden.

Ter voorbereiding op het geven van onderwijs neem je voorafgaand aan het academisch jaar deel aan een introductiedag en een driedaagse tutortraining (in de periode van 24 t/m 28 augustus 2020). 

Arbeidsvoorwaarden

Een afwisselende baan in een jong, divers en enthousiast team met goede arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Daarna is er een mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen met een jaar, en vervolgens nog eenmaal twee jaar. De proeftijd bedraagt twee maanden.

De aanstellingsomvang is 0,7 fte. Je begeleidt doorgaans twee groepen per dag, die tweemaal per week op vaste tijdstippen bij elkaar komen. Na ieder blok van vijf weken starten er andere vakken en wisselt de samenstelling van de groepen. Je zult eveneens als vaardigheidstrainer optreden tijdens practica.

De werkzaamheden als tutor/trainer volgen exact het rooster van de studenten, de verlofopname is daarom enkel mogelijk in de onderwijsvrije periodes. Dit betekent dat een flexibele inzet van je wordt verlangd. Tijdens onderwijsweken dien je drie a vier werkdagen aanwezig te zijn voor het verzorgen van onderwijs en bijwonen van bijeenkomsten zoals vak-overleg, intervisies en trainingen. Bijkomende werkzaamheden zoals voorbereiding van het onderwijs, het nakijken van verslagen en toetsen, en de bijbehorende administratieve handelingen (bijv. aanwezigheid- en cijferregistratie) zijn niet plaatsgebonden, maar vereisen vaak wel veel tijd, waardoor in vrijwel elke periode 4 dagen per week werkzaamheden moeten worden verricht.

Het aanvangssalaris betreft € 2.790 bruto per maand (op fulltime basis) conform schaal 10 trede 0 van de CAO NU. Het betreft UFO-profiel Docent 4 (VSNU). Dit is een onderwijsfunctie met vaste werk- en vakantiedagen. Het doen van onderzoek behoort niet tot het takenpakket.

Het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket omvat onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, 8% vakantiegeld en een goede pensioenvoorziening. Daarnaast hechten wij een groot belang aan ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. Als tutor/trainer bij de ESSB krijg je de gelegenheid om deel te nemen aan diverse trainingen en workshops, daar bovenop heb je een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten zoals de sportaccommodatie en de universiteitsbibliotheek. Meer informatie over werken bij de EUR kun je vinden op https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

  • Onderwijs
  • max. 28 uur per week
  • €2790—€4402 per maand
  • ESSB/20200629/292808

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps