Docent(en) Bouwkunde

Docent(en) Bouwkunde

Geplaatst Deadline Locatie
15 jul 17 aug Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Bij Bouwkunde is affiniteit met sociale duurzaamheid, milieutechnologie en ruimtelijke transformatie onontbeerlijk. Studenten leren analyseren, onderzoeken en ontwerpen met gebruikmaking van de laatste en toekomstige technologieën. De afdeling Architectural Engineering + Technology (AE+T) stoelt op de innige relatie tussen ontwerp, de engineering van het ontwerp en de onlosmakelijke band met technologie. AE+T is interdisciplinair en staat dicht bij de maatschappelijke opgave.

Als docent bij de afdeling AE+T werk je zowel in het bachelor- als in het masteronderwijs. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsonderdelen die in overleg aan je worden toebedeeld. Je werkt nauw samen met de vak-verantwoordelijke en overlegt met haar/hem over de inhoud, didactiek, toetsing en organisatie van het onderwijs. Voor de ondersteuning staan vakkundige collega’s klaar. Je hebt plezier in het bijbrengen (en herhalen) van de kennis en de vaardigheden van het bouwkundig vakgebied. Je omarmt onderwijskundige vernieuwingen.

We bieden je een bruisende, inspirerende en internationale werkomgeving, met veel aandacht voor onderwijsontwikkeling en - vernieuwing.

De afdeling zoekt een viertal parttime docenten, elk met een andere focus:

A/B: een docent (technisch architect), werkzaam vanuit de sectie Architectural Technology met een focus op bouwtechnisch ontwerponderwijs, die ontwerpend vanuit de techniek werkt. Met ruime ervaring in de (Nederlandse) bouwpraktijk, en brede interesse in nieuwe materialen en technieken. Een generalist, met specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, materialen of seriematige woningbouw.

C: een docent, die werkzaam zal zijn vanuit de sectie Heritage & Architecture. Een gedreven constructeur of technisch architect, met een brede historische kennis en interesse. Gericht op innovatie in de (Nederlandse) bouwpraktijk. Kennis van gebouw- en gevelconstructies (zowel ijzer en staal als beton), en van behoud, aanpassing en hergebruik van deze constructies in erfgoedgebouwen.

D: een op innovatie gerichte docent (architect), met brede kennis van hergebruik van erfgoedgebouwen, en specifieke ervaring op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, embodied energy en circulariteit gerelateerd aan bestaande gebouwen. Met als thuisbasis de sectie Heritage & Architecturewerk je aan vernieuwing en integratie van onderwijsdomeinen en leermiddelen.

Voor alle vier de posities geldt dat wij gedreven docenten zoeken die:

 • affiniteit hebben met onderwijsvernieuwing en in staat zijn om nieuwe leermiddelen te omarmen en te ontwikkelen;
 • de connectie kunnen maken tussen de ontwerppraktijk en de wetenschappelijke staf van AE+T;
 • aantoonbaar innovatief zijn in hun praktijk, en ervaring hebben in projectmatig, interdisciplinair teamwerk;
 • breed inzetbaar zijn vanuit een hybride en flexibel profiel. Bijvoorbeeld ingenieurs met een grote architectuurinteresse of architecten met een technische achtergrond.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

 • Je bent bouwkundig- of civiel ingenieur met aantoonbare ervaring in de (Nederlandse) bouwpraktijk;
 • Je bent geduldig en gedreven om je (praktijk)kennis over te brengen op jonge, nieuwsgierige studenten;
 • Je weet studenten te stimuleren en aan te zetten tot een onderzoekende houding en kan daarbij verschillende onderzoeks- en analysetechnieken aandragen;
 • Je beschikt over aantoonbaar didactische vaardigheden, ook in het begeleiden van groepen,  en bent bereid je hierin verder te ontwikkelen;
 • Je bent communicatief sterk, kunt constructieve feedback geven, bent betrokken en bedachtzaam;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Flexibiliteit in je weekindeling is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten. Inschaling als docent 4 in schaal 10 of docent 3 in schaal 11, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast biedt TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

De TU Delft heeft specifieke vereisten voor de Engelse taalvaardigheid van onderwijskundig personeel. De TU Delft biedt cursussen aan om uw vaardigheid in het Engels te vergroten. Ons centrale doel is inspirerend onderwijs van hoog niveau. Heeft u minder dan vijf jaar leservaring en nog geen certificaat Basiskwalificatie Onderwijs, dan heeft u drie jaar de tijd om dit te behalen.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. Bij TU Delft omarmen we diversiteit en streven we ernaar zo inclusief mogelijk te zijn (zie onze gedragscode). Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact! 

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Sectie Architectural Technology
In de sectie Architectural Technology (AT) zijn de leerstoelen Architectural Engineering, Design of Construction, Building Product Innovation, Structural Design & Mechanics en Architectural Glass verenigd. De sectie richt zich op het ‘maken’ van gebouwen door het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het gebied van bouwtechnisch ontwerpen, productinnovatie en bouw- en gevelconstructies toegespitst op coördinatie en integratie. De ontwikkeling van nieuwe materialen en toepassingen, circulariteit en duurzaamheid staan hierbij centraal.  

Sectie Heritage & Architecture
De sectie Heritage & Architecture (HA) bestaat uit de leerstoelen Heritage & Design, Heritage & Value en Heritage & Technology en richt zich op het behoud en de transformatie van gebouwd erfgoed. In ontwerp en onderzoek wordt gewerkt aan verduurzaming, gebaseerd op een grondige analyse van onder andere culturele, sociale, ecologische en economische waarden van het bestaande. Het brede veld van behoud en herstel van materiele kwaliteiten tot de instandhouding van conceptuele karakteristieken en de waarden die door een gebouw gerepresenteerd worden, wordt hierbij geadresseerd. In het ontwerpproces worden deze aspecten gecombineerd met vernieuwing en transformatie en de integratie van specifieke technologie.

Specificaties

 • Onderwijs
 • Techniek
 • max. 16 uur per week
 • €2790—€4402 per maand
 • Universitair
 • TUD00337

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps