Hoogleraar Medische filosofie & Ethiek | Afdelingshoofd Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Hoogleraar Medische filosofie & Ethiek | Afdelingshoofd Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Geplaatst Deadline Locatie
17 jul 9 aug Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Twee interessante rollen in één functie!

Functieomschrijving

Als afdelingshoofd liggen jouw werkzaamheden op de volgende vlakken;

t.a.v. kerntaak onderzoek

 • ben je verantwoordelijk voor de (meerjaren-)planning van de onderzoekslijnen van de afdeling, inclusief de benodigde financiën en het efficiënt inzetten van de benodigde formatie;
 • ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek, de verslaglegging en het bewaken en versterken van wetenschappelijke integriteit;
 • draag je zorg voor de inbedding van onderzoek van de afdeling bij een onderzoeksinstituut en voert daarover zo nodig overleg.

t.a.v. kerntaak onderwijs

 • ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs conform de met onderwijsinstituten gemaakte afspraken inclusief de benodigde financiën en het efficiënt inzetten van de benodigde formatie;
 • ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs en de toetsing.

t.a.v. kerntaak dienstverlening

 • ben jeverantwoordelijk voor de (meerjaren-)planning van de dienstverlening op het gebied van klinische ethiekondersteuning en juridische advisering, inclusief de benodigde financiën en het efficiënt inzetten van de benodigde formatie;
 • ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening.

t.a.v. management

 • ben je verantwoordelijk voor het organisatiebeleid voor de afdeling; richt de afdeling in conform het inrichtingsplan, draagt zorg voor een effectieve overlegstructuur, optimale rol- en taakverdeling et cetera en voor het ontstaan van een goede samenwerkingscultuur binnen de nieuwe afdeling; wijst derhalve ook rollen toe aan de derde besturingslaag (MT)
 • ben je verantwoordelijk voor het integraal management op de afdeling, voor alle medewerkers die rechtstreeks of indirect onder hem of haar vallen, ongeacht het type arbeidsovereenkomst en de geldstroom van waaruit die medewerkers worden ingezet (al dan niet PI, al dan niet AMR etc.);
 • ben jeverantwoordelijk voor correct(e toepassing van het) personeelsbeleid voor alle tot de afdeling horende medewerkers
 • ben je binnen de afdeling verantwoordelijk voor de bevordering en bescherming van het welbevinden, de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de geldende culturele waarden.

Specificaties

VU medisch centrum (VUmc)

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken voor deze positie;

 • is medisch ethicus en filosoof;
 • is gepromoveerd;
 • heeft kennis van de ontwikkelingen in de medische ethiek en heeft een duidelijke, aansprekende visie op theorie en praktijk van het vakgebied, in het bijzonder klinische ethiek en empirische ethiek;
 • heeft een goed track record op het gebied van werving en begeleiding van onderzoek in de medische ethiek, blijkend uit projectsubsidies, publicaties en promoties;
 • heeft ruime ervaring met onderwijs in ethiek en filosofie, en dienstverlening klinische ethiek;
 • is een ambassadeur (intern en extern) van de medische ethiek;
 • is flexibel en in staat om snel in te spelen op veranderende omstandigheden;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten en ervaring;
 • is in staat de (integratie van de recent uit diverse groepen gevormde) nieuwe afdeling ethiek, recht en humaniora te leiden (bruggenbouwer) in een complexe organisatie als een UMC;
 • heeft een goed nationaal en internationaal netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.

Salarisschaal 18: 8015 tot 10960 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
 • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Amsterdam UMC draagt 70% van deze premie bij.
 • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
 • In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Daarnaast is het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.

Voor medewerkers die in de directe patiëntzorg gaan werken, kan een uitgebreide screening onderdeel zijn van de procedure. Klik hier voor meer informatie en of deze op jou van toepassing is.
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring ook onderdeel van jouw selectieprocedure.

Werkgever

VUmc

Sinds medio 2018 komt u niet meer naar het VU medisch centrum, maar naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij hebben immers onze krachten gebundeld met het AMC. Zo kunnen we patiënten uit de regio Amsterdam én patiënten van ver daarbuiten, voortaan nog beter helpen.

Afdeling

ERH

De afdeling ERH ontwikkelt en verzorgt onderwijs over, onderzoek van en reflectie op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond ziekte, gezondheid en gezondheidszorg. Geesteswetenschappelijke, juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines zijn vertegenwoordigd in de afdeling. De afdeling draagt bij aan de vormgeving van de kernwaarden van Amsterdam UMC (zorgzaam, initiatief nemen, nieuwsgierigheid) in onderwijs, onderzoek en zorg door het bevorderen van reflectie op en dialoog over deze waarden en mogelijke spanningen in de praktijk. Diversiteit, participatie en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de afdeling. De afdeling draagt met haar activiteiten ook bij aan de basisfilosofie van de VU- waar het afdelingshoofd als hoogleraar benoemd zal worden- die zich uit in de kernwaarden verantwoordelijk, open, persoonlijk.

De afdeling ERH maakt deel uit van divisie 10: Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie en werkt nauw samen met andere afdelingen van de divisie ( m.n. huisartsgeneeskunde, public and occupational health, epidemiology and data science) onder andere op het gebied van onderwijs, ouderenonderzoek, levenseindeonderzoek, wetenschappelijke integriteit, personalized medicine en kwaliteit van zorg. Tevens werkt de afdeling samen met diverse klinische vakgebieden buiten deze divisie, zoals interne geneeskunde, oncologie, neonatologie en psychiatrie en levert ethiekondersteuning ten behoeve van de zorg. Op het gebied van onderwijs en onderzoek is er eveneens sprake van samenwerking met de afdeling Filosofie van de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU en de afdeling Antropologie van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Lector; Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Recht
 • max. 36 uur per week
 • €8015—€10960 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT D10.2020.00064NH

Werkgever

VU medisch centrum (VUmc)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1118, 1081 HZ, Amsterdam

Bekijk op Google Maps