Promovendus

Promovendus

Geplaatst Deadline Locatie
10 sep 27 sep Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een promovendus voor het project “Cancer aftercare through the General Practice: a blended lifestyle medicine approach”.

Nederland kent zo’n 800.000 voormalige kankerpatiënten, die na hun behandeling nog vaak negatieve gevolgen van hun ziekte en behandeling ervaren. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, bewegen, niet-roken, matig alcoholgebruik) kan helpen om beter om te gaan met deze gevolgen. En het kan de kans op terugkeer van kanker maar ook andere ziekten verkleinen. Daarom heeft de OU in samenwerking met de Universiteit Maastricht de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld, een online portal die patiënten helpt om hun leefstijl te verbeteren. Het doel van het door ZonMW gesubsidieerde project is om de KNW te integreren in de eerstelijns huisartsenzorg. Zo kunnen huisartsen voormalig kankerpatiënten met behulp van KNW op een haalbare en (kosten)effectieve manier begeleiden bij het herinrichten van hun leven na de ziekte en het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl. In het project wordt samengewerkt met Universiteit Maastricht, huisartspraktijken, Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties, Integraal Kankercentrum Zuid en CZ Zorgverzekeraar.

 

Het project omvat vier werkpakketten (WPs):

 • WP1: De huidige Kanker Nazorg Wijzer wordt aangepast tot een programma dat contact met de hulpverlener combineert met het online programma (blended approach). De aangepaste KNW moet optimaal aansluiten bij de werkwijze en behoeften van huisartspraktijken en patiënten.
 • WP2: De aangepaste versie wordt getest in de praktijk en verder geoptimaliseerd.
 • WP3: In een grootschalig gerandomiseerd experiment worden de effecten op de leefstijl en de kosten-effectiviteit onderzocht.
 • WP4: Op basis van de bevindingen zal het project vervolgstappen definiëren voor de verdere implementatie.

Tot slot wordt op basis van deze studies een proefschrift geschreven.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U heeft een Master Psychologie, of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld (bijvoorbeeld Health Psychology & Technology, Gezondheidspsychologie, Gezondheidswetenschappen, Health Education & Promotion) met relevante kennis op het gebied van patiëntcommunicatie, huisartsenzorg, gezondheidsbevordering en eHealth.
 • U heeft affiniteit en of ervaring met de doelgroep van kankerpatiënten, eerstelijns huisartsenzorg, eHealth, patiëntcommunicatie, bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en positieve gezondheid. Bij voorkeur heeft u ook ervaring met het doen van kosten-effectiviteitsonderzoek of bent u bereid om uzelf dit zich eigen te maken
 • U werkt graag in teamverband maar ook zelfstandig.
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • U heeft kennis van sociaalwetenschappelijke methoden van data-analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief (SPSS of R).
 • U kunt in grote mate zelfstandig het onderzoek vormgeven: vragenlijst en interviews-scripts ontwikkelen, interviews houden en interventies ontwikkelen en evalueren.
 • U beschikt over sterke wetenschappelijke schrijfvaardigheden. Ervaring in het schrijven van Engelstalige wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
 • U werkt gestructureerd en beschikt over goede, sterke organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
 • U bent resultaatgericht met een proactieve instelling en een representatief voorkomen.
 • U kunt 1 december 2020 beginnen.
 • U beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur ook een auto.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.395,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het projectteam van de vakgroep gezondheidspsychologie heeft ruime ervaring in het begeleiden van interventie-onderzoek. Wij bieden u goede ondersteuning om uw expertise en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Specificaties

 • PhD; Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • AT/FAC/PSY/20084

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps