Promovendus

Promovendus

Geplaatst Deadline Locatie
30 sep 15 okt Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zoeken per december 2020 een promovendus voor het door NWO gefinacierde project CoLoSus: "Competences in Logistics and Sustainability".

Dit project zal individuele duurzaamheidscompetenties gerelateerd aan empowerment en veerkracht onderzoeken in de context van learning communities in logistiek en supply chain management. Specifieke individuele duurzaamheidscompetenties zijn nodig om te kunnen omgaan met de complexiteit en onzekerheid van duurzaamheidskwesties. Deze generieke competenties moeten echter ook vertaald worden naar een professionele en disciplinaire context. Daarom focust dit project op de integratie en operationalisering van competenties gerelateerd aan duurzaamheid, empowerment en veerkracht.

Het project bestaat uit een aantal werkpakketten, die kwalitatief, kwantitatief en experimenteel van aard zijn. Samen met de projectleider en de postdoctoraal onderzoeker werkt u mee aan de verschillende deelstudies van het project. Tot slot schrijft u een proefschrift op basis van deze studies.

In het eerste jaar aanstelling werkt u aan de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1: Literatuur studie, state of the art individuele duurzaamheidscompetenties

Werkpakket 2: Desk research, integratie van competenties in logistiek en supply chain management onderwijs

Werkpakket 3: Voorbereiding survey

In de resterende looptijd van het project zal u vervolgens bijdragen aan de volgende werkpakketten:

Werkpakket 3: Uitvoeren en analyse van de surve

Werkpakket 4: Stakeholder interview

Werkpakket 5: Delphi focus groepen met stakeholders

Werkpakket 6: Voorbereiding experimentele set-up (neuroscience perspective)

Daarnaast zal u ingezet worden voor onderwijs gerelateerde taken, zoals het mee begeleiden van bachelor- en masterscripties die gerelateerd zijn aan specifieke werkpakketten van het project.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 

 • U bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken.
 • U beschikt over een afgeronde universitaire (master)opleiding Managementwetenschappen, Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Psychologie, of een vergelijkbare opleiding die relevant is voor het project.
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • U heeft kennis van kwalitatieve en/of kwantitatieve data-analyse.
 • U kunt in grote mate zelfstandig het onderzoek vormgeven: vragenlijsten ontwikkelen; interviews houden; rapporteren.
 • U beschikt over sterke wetenschappelijke schrijfvaardigheden.
 • U werkt gestructureerd en beschikt over goede, sterke organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
 • Enige affiniteit voor de volgende domeinen strekt tot aanbeveling: learning communities; supply chain management; competentieontwikkeling.
 • U heeft interesse in de relatie tussen duurzaamheid; management en professionele ontwikkeling.
 • U kunt per 1 of 15 december 2020 beginnen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: (1fte) tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot  december 2024.

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.395,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.061,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Managementwetenschappen

De faculteit Management (MW) is één van de 6 faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MW biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management aan, evenals een MBA opleiding, en korte programma’s ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak en samenwerking met andere faculteiten. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen. MW participeert bovendien samen met de faculteit Betawetenschappen in het onderzoeksinstituut CAROU (Center for Actionable Research Open Universiteit) (https://www.ou.nl/carou) en is onderdeel van de Brightlands Smart Services Campus (http://www.brightlands.com). De CAROU onderzoeksgroep verricht toegepast onderzoek rondom de centrale thema’s big data en sociale innovatie.

Bij de faculteit MW kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MW vernieuwend en uitdagend.

Specificaties

 • Promotiestudent; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/MW/20092

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou