Postdoctoraal Onderzoeker/Docent In Adaptieve Organisaties & Reflectieve Praktijken Van Inclusieve Innovatie

Postdoctoraal Onderzoeker/Docent In Adaptieve Organisaties & Reflectieve Praktijken Van Inclusieve Innovatie

Geplaatst Deadline Locatie
16 okt 29 okt Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bestudeer jij transformatieprocessen het liefst door ze zelf mede vorm te geven? Dan leren we je op de Vrije Universiteit graag kennen.

Functieomschrijving

Wij bieden een positie aan voor een postdoctoraal onderzoeker/docent in adaptieve organisaties & reflectieve praktijken van inclusieve innovatie. De functie is ingebed bij het Athena Instituut.

Met haar onderzoek beoogt het Athena Instituut bij te dragen aan de verbetering van maatschappelijke en technologische innovatieprocessen op het gebied van voedsel en voedselsystemen, landbouw en rurale ontwikkeling, zowel als op het gebied van volksgezondheid en welzijn, vanuit een streven naar duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Inclusieve innovatie is een groeiend onderzoeksgebied. De manier waarop (semi-)publieke) organisaties in staat zijn om te reageren op veranderingen in hun omgeving en deel te nemen aan, en in te spelen op, inclusieve innovatieprocessen is van toenemend belang in het licht van huidige maatschappelijke uitdagingen. Het onderzoek bestaat uit het gelijktijdig bestuderen en faciliteren van veranderingsprocessen binnen ((semi-)publieke) organisaties (zoals onderzoeksinstellingen, overheidsorganisaties, landbouwcoöperaties, gezondheids- en welzijnsorganisaties). Doel hiervan is bij te dragen aan het reflexief vermogen van betrokken organisaties, teams en professionals door middel van interactieve methodieken voor evaluatie en co-design. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten en methoden op het gebied van systeeminnovatie en actie-georiënteerd onderzoek. Door het bestuderen en ontwerpen van inclusieve, multi-stakeholder innovatieprocessen draagt het onderzoek bij aan processen van duurzame maatschappelijke transformatie en systeeminnovatie. De postdoc levert een bijdrage aan dit onderzoeksgebied gedurende 50% van de tijd, en voor de overige 50% draagt zij/hij bij aan het verzorgen van onderwijs in verschillende cursussen die door het Athena Instituut worden aangeboden.

Jouw taken
Het onderzoekswerk bestaat uit, onder meer, het verwerven van onderzoeksfinanciering, bijdragen aan lopende projecten, het operationaliseren van onderzoeksvoorstellen in samenwerking met opdrachtgevende organisaties, en het ontwerpen en faciliteren van interactieve methoden, zoals focusgroepen en multistakeholder dialoogsessies. Je onderwijstaken zijn ingebed in het brede onderwijsaanbod van het Athena Instituut; je gaat aan de slag als coördinator, docent of werkgroepbegeleider in bachelor- en mastercursussen. Daarnaast begeleid je scripties en stages van masterstudenten op een verscheidenheid aan onderwerpen. Op masterniveau wordt in het Engels lesgegeven.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

De geschikte kandidaat:
 • is gepromoveerd bij voorkeur op een interdisciplinair onderwerp in wetenschap, technologie en maatschappij, bestuur en beleid en/of organisatieverandering (met een focus op Communities of Practice, reflectie in de beroepspraktijk, kenniscocreatie, systeeminnovatie, transformatie in de publieke sector, of een aanverwant onderzoeksterrein waarin geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen geïntegreerd worden)
 • is een teamspeler en bereid om de karakteristieken en voorwaarden van het onderzoeksobject (versterken van het reflexief vermogen van teams en professionals) in het eigen functioneren als onderzoeker en als teamlid van een transdisciplinair team te integreren
 • heeft bij voorkeur kennis en kunde van het ontwerpen en faciliteren van focusgroepen en reflectiesessies als onderdeel van veranderingsprocessen. Ervaring of affiniteit met participatieve onderzoeksmethoden, reflexive monitoring in action, learning histories, most significant change techniques en dergelijke strekt tot aanbeveling
 • heeft interesse in, of ervaring met, het verwerven van onderzoeksfinanciering
 • bezit een voor deze positie relevant (inter)nationaal netwerk
 • bezit uitstekende onderwijsvaardigheden en is een inspirerend docent (wat o.a. blijkt uit studentenevaluaties)
 • is in staat om (theoretische, op literatuur gebaseerde) scripties en stageprojecten te begeleiden en te beoordelen
 • heeft gepubliceerd in relevante, ‘peer reviewed’ internationale tijdschriften en/of boeken
 • heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels
   

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Wij bieden een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, op voltijdse basis minimaal €2.790 (schaal 10) en maximaal €4.402 (schaal 10) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Onderzoeker 4 en staat open voor ten minste 0,8 fte.
NB: op deze positie wordt ook geworven middels een Engelstalige advertentie met vacaturenummer #6681.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging bij goed functioneren.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250 medewerkers.
Athena Instituut
De functie wordt aangeboden binnen het Athena Instituut. Het is de missie van Athena om een bijdrage te leveren aan een beter begrip van innovatieprocessen én aan een maatschappelijk verantwoorde implementatie van onderzoek en innovatie in de samenleving. Het onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling van innovatieve platforms en instrumenten om de interactie op het snijvlak van wetenschap en maatschappij te faciliteren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.
Voor meer informatie over het Athena Instituut, bezoek de website: https://science.vu.nl/en/research/athena-institute/index.aspx

Specificaties

 • Postdoc
 • Natuurwetenschappen
 • max. 32 uur per week
 • €2790—€4402 per maand
 • Gepromoveerd
 • 6763

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps