Ondersteuner onderwijsorganisatie opleiding Aardwetenschappen (0,8 fte)

Ondersteuner onderwijsorganisatie opleiding Aardwetenschappen (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
22 jan 28 feb Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij die veelzijdige medewerker die van afwisseling houdt en op piekmomenten bereid is er een schepje bovenop te doen?

Functieomschrijving

Het onderwijsbestuur Aardwetenschappen heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de bacheloropleiding Aardwetenschappen en de masterprogramma’s in Earth Sciences aan de Universiteit Utrecht. In deze programma’s studeren momenteel ca. 850 studenten en het onderwijs wordt verzorgd door ca. 80 docenten uit de departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie van de Faculteit Geowetenschappen. Naast hun onderwijstaken zijn alle docenten ook wetenschappelijk onderzoeker. Het onderwijsbestuur bestaat uit een onderwijsdirecteur, een mastercoördinator en een bachelorcoördinator, die alle drie tevens zelf docent en onderzoeker zijn. Daarnaast maken twee studentleden hiervan deel uit. Het bestuur wordt in administratieve en beleidsmatige taken ondersteund door een ervaren onderwijsondersteuner. Vanwege wijzigingen in de organisatie en de groei in taken zoeken wij nu een extra ondersteuner voor het onderwijsbestuur (0,8 fte). Wij zoeken een veelzijdige persoon die zowel bezig wil zijn met uitvoerende administratieve taken als met het bewaken van administratieve processen en het opstellen van en adviseren over managementinformatie. Voor een beperkt deel van de tijd betreft het ook hands-on activiteiten zoals hulp bij de coördinatie/organisatie van voorlichtings-, matchings- en introductieactiviteiten. Vanuit hun positie bij het onderwijsbestuur vormen de beide onderwijsondersteuners een belangrijke schakel naar de bredere afdeling onderwijszaken van de Faculteit Geowetenschappen (waarvan o.a. het roosterbureau deel uit maakt), de opleidings- en examencommissies, de studieadviseurs en de docenten en onderwijsassistenten van beide departementen. Er is ook interactie met studenten, maar voornamelijk vanuit een backofficefunctie. De frontoffice studentenbalie is onderdeel van bovengenoemde bredere afdeling onderwijszaken. 
De onderwijsondersteuners:
 • verzorgen in brede zin het ambtelijk secretariaat van het onderwijsbestuur;
 • ondersteunen het bestuur bij de toewijzing van de eigen docenten aan cursussen en bij het bijstellen/oplossen van problemen in dit ‘teaching load model’ bijv. vanwege ziekte, sabbaticals, e.d.;
 • monitoren daarnaast de inzet van gastdocenten van buiten de eigen organisatie;
 • zijn een aanspreekpunt voor docenten over lopende en wijzigende regelgeving en helpen hen in de procesbewaking daarvan;
 • helpen bij het zorgdragen voor de juiste informatie in onderwijs- en examenreglementen en in de cursusbeschrijvingen;
 • werken met het studievolgsysteem OSIRIS en gebruiken dit bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen van studenten;
 • helpen bij de planning en logistiek van het tutorensysteem, van voorlichtings- en introductieactiviteiten, van carrièreactiviteiten, van onderwijsveldwerken en -excursies, e.d.;
 • hebben een rol in de toewijzing van onderwijsassistenten aan de verschillende cursussen, inclusief het mede zorgdragen voor de tijdige aanstelling van studentenassistenten;
 • onderhouden contact en wisselen formeel en informeel informatie uit met andere onderwijsgeledingen, zoals de afdeling onderwijszaken, de opleidings- en examencommissies en de collega-onderwijsondersteuners van zusteropleidingen;
 • helpen bij vernieuwings- en verbeterprocessen van de onderwijsprogramma’s, bij de jaarlijkse evaluatie van de cursussen, maar bijvoorbeeld ook bij de voorbereiding van de documentatie ten behoeve van de externe beoordeling van ons onderwijs, welke eens in de zes jaar plaatsvindt.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

We zoeken een veelzijdig medewerker die van afwisseling houdt en op piekmomenten bereid is er een schepje bovenop te doen. Voor deze vacature zijn ook kandidaten zonder (relevante) werkervaring welkom om te reageren. Echter: 
 • Je beschikt minimaal over een hbo- of wo (BSc)-werk -en denkniveau;
 • Je vindt gemakkelijk je weg in een nieuwe organisatie;
 • Je bent organisatorisch sterk en kan zelfstandig goed (zakelijk en daadkrachtig) coördineren en handelen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en beheerst zowel het Nederlands als Engels goed vanwege de internationale docenten- en studentenpopulatie. (Bij twijfel aan de voldoende beheersing van één of beide talen kan de sollicitant(e) worden gevraagd om een test op niveau C1 met goed resultaat af te leggen);
 • Je bent proactief en klantgericht;
 • Kennis van of affiniteit met een universitaire opleiding aardwetenschappen is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband (0,8 fte) voor de duur van twee jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.790,- en maximaal € 4.012,- (schaal 10 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 


De faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht onderzoekt de aarde: van de aardkern tot en met het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (BSc en MSc) en 720 medewerkers is de faculteit een sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen is georganiseerd in vier departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en het departement Sustainable Development.


Bij de departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie wordt onderzoek gedaan aan 'het systeem Aarde' binnen een zeer breed scala van aandachtsvelden. Van kust- en rivierprocessen tot aan het aardmagneetveld; van gebergtevorming - met natuurlijke risico's als aardbevingen, vulkanisme -  tot grondwaterstroming, bodemverontreiniging en de kwaliteit van oppervlaktewater; van klimaatonderzoek tot de oorsprong en de evolutie van de planeet Aarde en het leven daarop; van duurzaam gebruik van de ondergrond en natuurlijke grondstoffen tot de stabiliteit van ecosystemen en biodiversiteit. Al deze disciplines vinden hun weerslag in de onderwijsprogramma's. Een belangrijke rol voor de onderwijsondersteuning is om, samen met het onderwijsbestuur en de docenten, de studenten hun juiste weg daarin te laten vinden, zowel qua interesse als op basis van capaciteiten. Het is een brede natuurwetenschappelijke opleiding die aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, aardrijkskunde en computerwetenschappen combineert om de aardwetenschappelijke processen te begrijpen.

De beide departementen vormen een internationale gemeenschap, met zo'n 80 stafwetenschappers en een kleine 200 promovendi en postdoctoraal onderzoekers. Op de campus hebben we de beschikking over uitstekende laboratoriumfaciliteiten en er is een enorm netwerk van nationale en internationale samenwerking. De sfeer is open en laagdrempelig, zowel tussen de medewerkers onderling, als tussen de medewerkers en de studenten.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Natuurwetenschappen
 • 28—32 uur per week
 • €2—€4 per maand
 • HBO
 • 1138836

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou