De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Alzheimer Centrum Limburg een vacature voor een gedreven PhD-candidate op fulltime basis

De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Alzheimer Centrum Limburg een vacature voor een gedreven PhD-candidate op fulltime basis

Geplaatst Deadline Locatie
5 mrt 17 mrt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus voor het project: 'Partner in Balans effectiviteit en kosteneffectiviteit'

Functieomschrijving

Achtergrond
In Nederland leven er momenteel 280.000 mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Van de mensen ouder dan 65 jaar zal één op de vijf deze ziekte krijgen. Mantelzorgers hebben baat bij ondersteuning. Het Partner in Balans programma1 is een online eHealth interventie waarin mantelzorgers informatie krijgen toegereikt om beter voorbereid te zijn op mantelzorgtaken. Dit wordt aangeboden via casemanagers en andere professionals met wie een mantelzorger via de eHealth portal contact kan opnemen. Dit programma is bewezen effectief op korte termijn2. De lange-termijn effectiviteit en doelmatigheid zijn echter onbekend.

Het onderzoek
Het Partner in Balans doelmatigheid project richt zich op de evaluatie van de interventie Partner in Balans in termen van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Partner in Balans zal worden aangeboden via casemanagers en andere zorgprofessionals die in contact staan met mantelzorgers van mensen met dementie in een vroege fase van de ziekte. Het programma richt zich op aspecten als acceptatie, communicatie, omgaan met spanning etc., zaken waarvan mantelzorgers hebben aangegeven ondersteuning te kunnen gebruiken tijdens de zorg voor een naaste met dementie.

Partner in Balans is bewezen effectief. Het verbetert de zelfredzaamheid van mantelzorgers over een periode van 8 weken. Het programma wordt momenteel ingezet door verschillende organisaties in Limburg, Brabant en op enkele andere plekken in Nederland. Voor de verdere implementatie zijn gegevens over langetermijn doelmatigheid van belang. Dergelijke uitkomsten ondersteunen de beslissing voor een verdere implementatie van deze interventie. Deze gegevens zullen worden verkregen via een gerandomiseerde trial waarin 63 deelnemers in de interventie en in de controlegroep worden gevolgd over een periode van 2 jaar. Tijdens dit project wordt gezamenlijk opgetrokken met een soortgelijk project vanuit het VU Amsterdam, waarin ook 63 deelnemers per conditie worden gevolgd.

Werkzaamheden
De kandidaat voert de interventiestudie uit en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn. Dit houdt in: METC aanvraag, werving en training van zorgprofessionals voor het includeren van deelnemers voor de trial, uitvoeren van metingen (vragenlijsten) van deelnemers. De bevindingen uit het onderzoek (effectiviteit van de interventie, kosteneffectiviteit, implementatie uitkomsten en behandelresponse) worden beschreven in een academisch proefschrift en gepresenteerd op nationale en internationale congressen.

Aanstelling
De aanstelling vindt plaats bij de divisie Cognitive Neuropsychiatry en Clinical Neurocience van de School for Mental Health and Neuroscience van de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University Medical Centre+.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Als vooropleiding voor deze functie is een master in de (gezondheids)psychologie of gezondheidswetenschappen noodzakelijk, met een aantoonbare interesse in / ervaring met ICT en e-Health-toepassingen. Daarnaast zijn een proactieve werkhouding, flexibiliteit en uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen erg belangrijk vanwege het coördinerende karakter van deze functie.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd, na een positieve beoordeling wordt de functie met drie jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Specificaties

  • PhD
  • 38—40 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • Universitair
  • AT2021.72

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 GR, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou