Promovendus - NIOD-KNAW - Amsterdam

Promovendus - NIOD-KNAW - Amsterdam

Geplaatst Deadline Locatie
9 mrt 2 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor een onderzoeksproject naar roof en ontrechting van Joden in Zwolle ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en het naoorlogse rechtsherstel zoekt het instituut een Promovendus.

Projectbeschrijving
In dit promotieonderzoek staat de ontrechting en het rechtsherstel van Joodse Zwollenaren rond de Duitse bezetting centraal. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeente Zwolle. De Joodse gemeenschap in de Overijsselse provinciehoofdstad werd zwaar getroffen door maatregelen en ingrepen van de Duitse bezettingsautoriteiten en de daarbij ingeschakelde Nederlandse overheidsorganen. Dit onderzoek bestudeert de systematische ontrechting tijdens de bezetting en de veelal als kil en tekortschietend ervaren naoorlogse afhandeling van de vervolging en ontrechting.

Naast een analyse van de formele administratieve en juridische processen van ontrechting en rechtsherstel en het aandeel van de gemeente hierin, zal de aandacht worden gericht op de ervaringen en reacties van de overlevende Zwollenaren die na de oorlog een nieuw bestaan trachtten op te bouwen. Bestudering van de wijze waarop Joodse Zwollenaren met dit alles geconfronteerd werden, daarin zelf actie ondernamen en van de interactie die vervolgens op lokaal - maar ook (inter)nationaal – niveau gestalte kreeg, dient zicht te bieden op hoe de plaatselijke samenleving zich rekenschap gaf van deze bezettingsgeschiedenis. Het onderzoek zal begeleid worden door prof dr. Kees Ribbens en dr. Hinke Piersma.

De promovendus verricht promotieonderzoek en levert tevens een essentiële bijdrage aan het onderzoek naar het handelen en de houding van de gemeente Zwolle tegen de achtergrond van de bezettingspolitiek en de Jodenvervolging in de stad. Deze bevindingen zullen benut worden voor een tussentijds rapport. Het uiteindelijke proefschrift zal een bredere scope hebben, i.c. de geschiedenis van Joods Zwolle tijdens de Duitse bezetting en in de vroegste naoorlogse jaren. Het project past in een bredere context van al lopende projecten naar de rol van lokaal bestuur inzake ontrechting en rechtsherstel.

De promovenda/promovendus neemt in deze functie ook deel aan de programma’s van de desbetreffende onderzoeksschool, en aan congressen en aanverwante activiteiten.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

Je hebt:

  • afgeronde master Geschiedenis of aanverwante studie;
  • aantoonbare affiniteit met het onderzoeksthema;
  • aantoonbare ervaring met onderzoek na afronding van de academische opleiding, bij voorkeur ook in archieven;

Daarnaast heb je uitstekende onderzoeksvaardigheden en aantoonbare vaardigheid in schrijven, ook voor een breder publiek van belangstellenden. Je bent in staat zowel op individuele basis als in teamverband werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

Het dienstverband bij het NIOD is voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging tot vier jaar bij gebleken geschiktheid. De beoogde startdatum is 1 juni 2021. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2395,--, oplopend tot € 3.061,-- in het vierde jaar, op basis van een 38-urige werkweek (Schaal P CAO-NU). Het NIOD biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling en 6 weken vakantie op jaarbasis.

Werkgever

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. De expertise van het NIOD ligt bij de verspreiding van kennis over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en genocide. Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD een inhoudelijk sterke en intensieve dienstverlening. Zowel professionals als particulieren kunnen bij het NIOD terecht voor informatie of het raadplegen van de uitgebreide collectie.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Promotiestudent
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • Universitair
  • AT2021-031

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Herengracht 380, 1016 CJ, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou