Medior strategisch adviseur (1,0 fte)

Medior strategisch adviseur (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 mei 9 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Onze missie

‘Het creëren van positieve maatschappelijke impact’. Met Strategie 2024 werkt de Erasmus Universiteit aan haar ambitie om vanuit verantwoordelijkheid en ons unieke profiel van disciplines, oplossingen te formuleren voor complexe vraagstukken in de huidige maatschappij. De transitie naar een impact-gerichte organisatie brengt grote veranderingen met mee voor ons onderwijs, onderzoek en voor onze organisatie. Dit slaagt alleen als we de gehele EUR-community betrekken bij het internaliseren van deze missie. We hebben onze missie immers herijkt als antwoord op de complexiteit van maatschappelijke uitdagingen, die alleen opgelost kunnen worden door een gemeenschap die hecht samenwerkt, kennis vergaart en deelt, en waarin de betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk tot interdisciplinaire oplossingen komen. Om dit te bereiken is de EUR op zoek naar een allround strategisch adviseur (medior) om de organisatie in de breedte te begeleiden en ondersteunen in het realiseren van onze strategische doelen.

Hoe we onze missie werkelijkheid maken

Sinds de lancering van Strategy 2024 in september 2019 heeft veel nadruk gelegen op het initiëren en begeleiden van strategische initiatieven en faciliteren van een community van projectleiders en academic leads in het vormgeven en opzetten van de projecten die onze strategische doelen tot leven brengen. Daarnaast zijn eerste stappen gezet in het enerzijds neerzetten van de ondersteunende strategieorganisatie, als anderzijds het opbouwen van formele (diverse boards) en informele netwerken om stakeholders te kunnen verbinden op de voortgang van de strategie. Het eerste jaar zijn al mooie concrete resultaten geboekt binnen tal van projecten.

Nu is de volgende fase van strategie-implementatie aangebroken: het verder en breed verankeren van onze impactmissie binnen de organisatie en het nog intensiever verbinden van strategische initiatieven in onze organisatie en de community van mensen die daaraan werkt. De behoefte tot deze verbinding is tweeledig; ten eerste wordt de noodzaak tot het inbedden van impact binnen de organisatie gevoeld, ten tweede willen we vanuit onze missie graag aansluiten bij de dagelijkse relevantie binnen faculteiten, instituten, beleidsafdelingen en ondersteunende diensten, deze ook zichtbaar maken om zo optimale synergie bereiken.

Het vraagt vanuit de Strategy Office een actieve rol in het leggen van verbindingen tussen nieuwe en bestaande initiatieven, zowel inhoudelijk als procesmatig, waarbij aansluiting wordt gezocht met de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en professional services. Op die manier maken we als EUR optimaal gebruik van de kansen binnen onze organisatie en maken we zichtbaar hoe breed we werken aan onze strategische doelen.

Wat ga je doen?

De strategisch adviseur is verantwoordelijk het slim verbinden van nieuwe strategische initiatieven en de ontwikkelingen binnen faculteiten en diensten waarmee zij de koers van de Erasmus Universiteit mede vormgeven. Zij/hij heeft een verbindende regiefunctie binnen een portfolio van strategische initiatieven, op bepaalde overstijgende thema’s en in interactie met faculteiten en diensten. Het gaat dan om het adviseren over en organiseren van bijvoorbeeld interventies, bijeenkomsten en thematische gesprekken om de verbinding met de koers van de EUR op structurele wijze binnen de organisatie te borgen. Daarnaast begeleidt de adviseur (samen met een andere collega binnen het Strategy Office) de voortgang, kwaliteit en integraliteit van het gehele portfolio van de strategie, adviseert hierover gevraagd en ongevraagd en draagt zo bij aan de borging van de strategie in de organisatie door de faculteiten, instituten, beleidsafdelingen en de ondersteunende diensten. Hierbij legt de adviseur ook actief verbinding met de behoeften en ontwikkelingen die voortkomen uit de realisatie Strategie 2024, zoals convergentie, Leiden-Delft-Erasmus Alliantie, cultuurcampus, internationale ontwikkelingen, etc.

De adviseur heeft het inzicht en de vaardigheden om draagvlak te creëren voor de strategische thema’s en weet de juiste besluitvormingsprocessen te volgen en daarbinnen ook tot concrete resultaten te komen. Dit alles volgens ‘The Erasmian Way’: met een open-mind, verbindend, ondernemend, samenwerkend en denkend van buiten naar binnen.

De rol van de strategisch adviseur is gepositioneerd binnen het Strategy Office. De adviseur werkt binnen het team nauw samen met de huidige programmasecretaris om de verbindingen zowel binnen het Strategy Office, als de rest van de organisatie goed te kunnen borgen. Het is denkbaar dat de portefeuilles of projecten onderling verdeeld worden, zodat beide functionarissen met inhoudelijke diepgang een verbindende rol hebben. Vanuit hun positie en inhoudelijk en procesmatig overzicht adviseren zij samen de directeur Strategy Office in de volle breedte van alle strategische vraagstukken. De adviseur rapporteert direct aan de directeur Strategy Office en aan de verschillende gremia in de governance op de strategie

Taken & verantwoordelijkheden strategisch adviseur:

 • Adviseren en ondersteunen in het verbinden van de initiatieven binnen de strategische pijlers op inhoud en proces, in samenwerking met de betrokken projectleiders, academic leads, betrokken directeuren en programmamanagers;
 • Adviseren en ondersteunen in het verbinden van initiatieven over verschillende strategische pijlers heen met de samenwerkende groepen collega’s (communities);
 • Verbinden van bestaande initiatieven, beleid en werkpraktijk van faculteiten en diensten die mede invulling geven aan de strategie van de Erasmus Universiteit;
 • Adviseren, regisseren en ondersteunen van het de transitie naar een impact-gedreven organisatie, door middel van het organiseren en begeleiden van interventies, bijeenkomsten en thematische gesprekken (en deze ook structureel in te bedden);
 • Monitoren van de voortgang van de strategische projecten en gevraagd en ongevraagd adviseren over de voortgang;
 • Adviseren over en coördineren van de bestuurlijke besluitvorming over de strategische projecten;
 • Samen met de collega’s van de Strategy Office en vanuit de eigen taakverantwoordelijkheid op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in alle strategische pijlers en projecten van Strategie 2024, de faculteiten en diensten. Zodanig dat dit leidt tot het vertalen hiervan naar de ontwikkelingen in de onderwijs- en onderzoeksportefeuilles van de EUR;
 • Verbinden van de verschillende groepen in- en externe stakeholders op basis van gemeenschappelijk belang.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring met strategisch advies/project-/programmamanagement/ organisatieontwikkeling in multi-stakeholder organisaties; 
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding en aantoonbare affiniteit met strategie-implementatie;
 • Analytisch sterk en kan verbanden leggen op basis van een grote hoeveelheid informatie, weet complexe vraagstukken behapbaar te maken en succesvol te sturen op realisatie;
 • Grote bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht en uitstekende sociale vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie, in het Nederlands en het Engels (C1 Common European Framework);
 • Weet gemakkelijk mensen en partijen met uiteenlopende denkbeelden te verbinden en in co-creatie aan resultaten te laten werken;
 • Proactief, resultaatgericht en gericht op samenwerking en verbinding

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.127,-  bruto per maand (schaal 11 CAO NU) bij een volledige werkweek. Na een jaar zal in gezamenlijkheid een evaluatie plaatsvinden over de invulling van de functie waarna een beslissing wordt genomen over het vervolg.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universitiet Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, maatschappelijke uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in interdisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig voor besluitvorming voorleggen en zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst bestaat uit de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ), het Chief Information Office (CIO) en het Strategy Office (SO). Onder de ABD valt organisatorisch ook het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Het Strategy Office (SO)

Het Strategy Office begeleidt de EUR in haar transitie naar een impactgerichte universiteit en werkt daarin samen met de gehele organisatie aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen.

Het Strategy Office (SO) is een beleidsafdeling die zich enerzijds bezighoudt met het (ondersteunen) van het integraal implementeren van de strategie (zowel inhoudelijk als procesmatig) en anderzijds voorziet in capaciteit om het bestuur en de organisatie te voorzien van strategisch advies op uiteenlopende dossiers. Vanzelfsprekend gebeurt dit in hechte samenwerking met andere centrale beleidsafdelingen,de faculteiten en instituten en ondersteunende diensten (die de EUR-strategie verankeren en mee uitvoeren) en de projectleiders en academic leads, die de strategische projecten leiden.

Het team bestaat uit zowel programmamanagementfuncties, als strategisch adviseurs en wordt daarnaast aangevuld met collega’s van ondersteunende diensten, die meedenken op strategische en implementatievraagstukken. Het SO functioneert als spin in het web, om de strategische ambities in samenwerking met de gehele community te kunnen realiseren. Om betrokkenheid en co-creatie te faciliteren werken we met een heldere communicatie- en engagementstrategie en ondersteunende leiderschapsontwikkeling. Het SO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de governance van de strategie, waarin een lerend en verbindend netwerk een belangrijk onderdeel is. Uiteindelijk doel is dat alle organisatie-onderdelen van de universiteit de koers van de EUR in hun dagelijks werk incorporeren en op deze manier de strategie in woord en resultaat met elkaar vormgeven en uitdragen. Het SO stimuleert dit, verbindt en ondersteunt de werkzaamheden en houdt zicht op kwaliteit en voortgang.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 38—40 uur per week
 • €3745—€5127 per maand
 • Universitair
 • ABD/SO/23042021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou