Wetenschappelijk directeur School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute, FHML (0,5 fte)

Wetenschappelijk directeur School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute, FHML (0,5 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
11 mei 24 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Let op: dit is een interne vacature. Je kunt alleen op deze vacature solliciteren als je momenteel al in dienst bent bij deze werkgever.
De School CAPHRI
De School Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) werkt middels innovatieve oplossingen voor de zorg en publieke gezondheidszorg aan een betere gezondheid voor iedereen. CAPHRI bouwt bruggen tussen wetenschap en samenleving door onderzoek te doen met een focus op inclusiviteit en een participatie-gedreven aanpak. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie van publieke en eerstelijnsgezondheidszorg tot persoonsgerichte langdurige zorg.
Daarnaast zijn een kenmerkende sterk multidisciplinaire aanpak en aandacht voor zowel lokale, regionale als globale aspecten terug te vinden in de 6 thematische onderzoekslijnen: Ageing and Long-term Care; Creating Value-Based Health Care; Functioning, Participation and Rehabilitation; Health Inequities and Societal Participation; Optimising Patient Care; en Promoting Health and Personalised Care.
Vanuit CAPHRI vindt er een nauwe samenwerking plaats met de afdelingen en zorgcentra binnen het Maastricht UMC+ en met andere Schools van de FHML in een aantal gezamenlijke, de eigen school overstijgende, thema’s. Daarnaast werkt CAPHRI nauw samen met zorgorganisaties in de regio, onder andere in 5 Academische Werkplaatsen, waarmee de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de implementatie van de onderzoeksresultaten wordt gewaarborgd.

CAPHRI zoekt een wetenschappelijk directeur die op inspirerende wijze leiding zal geven aan de meer dan 300 onderzoekers, om samen met hen te werken aan een gezonde samenleving voor iedereen!

Functieomschrijving

De Wetenschappelijk directeur is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de school en voor de strategische ontwikkeling van de school en de daarin ondergebrachte onderzoeksprogramma’s.
Zij/hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen de school, anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen het onderzoek en de vertaling daarvan naar de verschillende onderzoekslijnen en onderzoeksgebieden.
Zij/hij is verantwoordelijk voor het talentbeleid van de school en is zelf actief betrokken bij het identificeren, begeleiden en opleiden van jong talent en bij de opleiding van onderzoekers.
Zij/hij streeft naar en faciliteert samenwerking tussen de onderzoekslijnen binnen de school, met de andere schools en instituten binnen de FHML en met andere faculteiten van de UM.
Zij/hij streeft naar en faciliteert de verdere uitbouw van de samenwerking in de regionale Academische Werkplaatsen alsmede de samenwerking met nationale en internationale instituten.
Zij/hij heeft oog voor de toepassing en maatschappelijke impact van het onderzoek.
Zij/hij doet zelf onderzoek binnen de School en is actief in het verwerven van externe middelen voor wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als in EU-verband (Horizon 2020).

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

De Wetenschappelijk directeur:

 • is hoogleraar met kennis en affiniteit van het (inter)nationale wetenschappelijk veld en van het wetenschapsbeleid op de thema’s van CAPHRI;
 • wordt algemeen erkend voor haar/zijn wetenschappelijk werk, blijkend uit wetenschappelijk output en impact en uit bewezen talent voor het zowel nationaal als internationaal competitief verwerven van middelen voor onderzoek;
 • participeert in de nationale en internationale netwerken blijkend uit uitnodigingen voor lezingen op internationale congressen, lidmaatschappen van (internationale) commissies en deelname aan ‘editorial boards’ van wetenschappelijke tijdschriften;
 • is in staat om de CAPHRI missie, visie en strategie verder te ontwikkelen en (intern en extern) uit te dragen;
 • beschikt over gebleken leidinggevende capaciteiten, waarbij zij/hij zich een verbinder, bruggenbouwer en coachend, empathisch en transparante leider heeft getoond;
 • is in staat de interdisciplinaire samenwerking van vakgebieden en programma’s binnen CAPHRI en met ander schools binnen FHML en faculteiten van de UM te stimuleren;
 • is in staat samenwerking en integratie te realiseren op basis van sensitiviteit en een open mind voor andere ideeën en behoeften en vanuit andere groepen aangedragen kansen; om hiervoor vervolgens voldoende draagvlak en bestuurlijke consensus te creëren;
 • is op de hoogte van de relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en draagt actief bij aan het strategisch onderzoeksbeleid van CAPHRI, FHML, Maastricht UMC+ en UM;
 • onderschrijft het belang van samenwerking binnen de eigen (Eu-)regio en de doorontwikkeling daarvan en heeft inzicht in het regionale zorglandschap;
 • heeft een duidelijke visie op de Nederlandse onderzoekscultuur (team science, open science, ruimte voor talent, balans wetenschappelijke en societal impact);
 • is in staat een stimulerende opleidingsomgeving voor jonge onderzoekers te creëren en hieraan nieuwe impulsen te geven;
 • heeft bij voorkeur ervaring met het invullen van algemene of specifieke het eigen vakgebied overstijgende managementrollen, is communicatief vaardig (Nederlands en Engels) en analytisch sterk.

Arbeidsvoorwaarden

De Wetenschappelijk Directeur is /wordt aangesteld op een structurele hoogleraarspositie binnen de FHML en wordt voor een periode van 6 jaar benoemd in de rol van wetenschappelijk directeur. De rol van wetenschappelijk directeur kent een werktijdfactor van 19 uur (0,5 fte).
Afhankelijk van kwalificaties en ervaring vindt inschaling plaats als Hoogleraar 2 (min. € 5.749,- en max. € 8.371,-) of Hoogleraar 1 (min. € 6.405,- en max. € 10.106,-, alle bedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband), exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Aan de benoeming in de rol van wetenschappelijk directeur is een functietoelage gekoppeld.
De aanstelling kent een vast karakter.
De CAO-NU is van toepassing evenals relevante UM regelgeving.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • 19—20 uur per week
 • max. €10106 per maand
 • Universitair
 • AT2021.150

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 GR, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou