Promovendus ‘What makes coaching work? New insights in the role of motivational and relational factors’

Promovendus ‘What makes coaching work? New insights in the role of motivational and relational factors’

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 31 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij bijdragen aan de empirische kennisbasis van coaching? Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een project dat zich nadrukkelijk afspeelt op het snijvlak van wetenschap en praktijk? Motiveert het je om onderzoek te doen dat bijdraagt aan de professionaliteit van beroepscoaches? Dan ben jij onze kandidaat!

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit slaan de handen ineen voor dit onderzoeksproject dat zich richt op de werkingsmechanismen van coaching. Wij zijn op zoek naar een promovendus die de rol van motivationele en relationele processen bij de effectiviteit van coaching verder in kaart brengt. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de empirische kennisbasis van coaching en aan de vertaling daarvan in effectieve praktijktoepassingen voor beroepscoaches. Hiermee dient dit onderzoek tevens een maatschappelijk belang.

Achtergrond
Met de groeiende populariteit van coaching is ook de vraag naar gedegen wetenschappelijk onderzoek ernaar in de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel er in recente jaren verschillende meta-analytische studies zijn verschenen die suggereren dat coaching positieve effecten kan sorteren in verschillende uitkomstdomeinen, is nog grotendeels onduidelijk langs welke mechanismen deze effecten worden bewerkstelligd. Naast het belang van verder onderzoek naar de vraag of coaching werkt, is juist het vergroten van inzicht in deze werkingsmechanismen cruciaal om tot verdere verdieping en verbetering van het coachvak te komen.

Onderzoek
Het doel van dit promotieonderzoek is om middels empirische studie beter te leren begrijpen hoe motivationele en relationele processen tussen coach en coachee gerelateerd zijn aan uitkomsten van coaching. Als theoretisch kader dient onder andere de zelfdeterminatietheorie, een invloedrijke psychologische macro-theorie van menselijke motivatie, ontwikkeling en gezondheid.

Voor dit onderzoek voer je onder andere (kwantitatieve) analyses uit op data van de NOBCO Coaching Monitor – een waardevolle longitudinale database met onderzoeksgegevens van duizenden coachtrajecten. Ook ben je betrokken bij het verder uitwerken van het onderzoeksvoorstel en het opzetten en uitvoeren van verdere kwantitatieve en/of kwalitatieve deelonderzoeken. Je wordt tijdens het onderzoeksproject begeleid door een divers en gedreven promotieteam dat bestaat uit leden van de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit en leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de NOBCO.

De (tussentijdse) resultaten van je (deel)onderzoek(en) presenteer je in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op congressen en symposia in binnen- en buitenland. Ook neem je het voortouw bij het vertalen van de inzichten uit het promotieonderzoek naar praktijktoepassingen, bijvoorbeeld door het schrijven van korte artikelen voor (vak)tijdschriften over coaching of het verzorgen van workshops of presentaties voor beroepscoaches.

Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • Je bent in bezit van een universitair master diploma Psychologie of aanverwant wetenschapsgebied;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met coaching, interesse in begeleidingskunde en de ontwikkeling van mensen;
 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het verrichten van (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder kwantitatieve data-analyses (ervaring of affiniteit met kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling);
 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden en hebt aantoonbare ervaring met statistische programma’s zoals SPSS en R;
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in het Nederlands als het Engels (ervaring met het schrijven van internationale wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling);
 • Je bent gemotiveerd om volgens Open Science standaarden geheel transparant jouw werkzaamheden als wetenschapper uit te voeren;
 • Je bent gemotiveerd om resultaten uit onderzoek praktisch toepasbaar te maken voor beroepscoaches;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je werkt zelfstandig, maar kan ook goed samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden;
 • Je beschikt over een uitstekend doorzettingsvermogen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent consciëntieus, stressbestendig, flexibel, en proactief;
 • Je bent bereid om voor het promotieonderzoek in binnen- en buitenland te reizen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: n tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling worden verlengd tot 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.395,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het huidige onderzoeksprogramma van Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten.

Over de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland.

NOBCO gelooft dat professionele coaching bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. NOBCO is er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak.

Coaching bij NOBCO
NOBCO definieert coaching als 'een resultaatgericht en systematisch proces waarbij een coach, op basis van een gelijkwaardige relatie, een coachee faciliteert om zelf gestelde doelen te behalen en zijn/haar functioneren, ontwikkeling en welzijn te bevorderen.’ Er zijn veel vormen van coaching. NOBCO-coaches richten zich op de ‘niet-klinische’ groep mensen. Daarin onderscheidt coaching zich van therapie.

Samen maken we het verschil
Bij NOBCO wordt de nadruk gelegd op ontwikkeling, rijping en een lerende attitude van zowel mens, coach als organisatie. Door samen te werken met opleiders, coaches en bedrijven geeft NOBCO vorm aan haar missie. Samen leren en ontwikkelen is de essentie van het coachvak. NOBCO stimuleert wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke reflectie, helpt bij het kiezen van een coach, kwaliteit te bieden en impact te maken. NOBCO-coaches kunnen opgaan voor een Europese EIA-certificering op een viertal niveaus. Met dit Europese Coachkeurmerk blijven coaches zich doorlopend ontwikkelen en zijn ze herkenbaar als professioneel coach.

NOBCO | EMCC
NOBCO is sinds 2008 onderdeel van European Mentoring & Coaching Council | EMCC.
EMCC bevordert in ruim 20 landen in Europa een 'good coaching practice', een hoge standaard die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches verwacht mag worden. EMCC bevordert hiermee de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van coaching & mentoring.

 

Specificaties

 • Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Promotiestudent
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/PSY/21052

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou