Promovendus 1,0 FTE School CAPHRI. Uitkomstgestuurd werken in de reumatologiepraktijk.

Promovendus 1,0 FTE School CAPHRI. Uitkomstgestuurd werken in de reumatologiepraktijk.

Geplaatst Deadline Locatie
16 jun 30 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Je gaat onderzoek doen naar de uitkomsten van zorg van patiënten met spondyloartritis (SpA). SpA is een chronische reumatische aandoening die in ongeveer 1% van de bevolking voorkomt. De ziekte heeft veel impact op het leven van de patiënt. Doorgaans is lange termijn zorg noodzakelijk.

Voor diverse reumatische aandoeningen zijn in de afgelopen decennia uitkomstmaten ontwikkeld en gevalideerd om bijvoorbeeld radiologische schade, ziekteactiviteit, functioneren en kwaliteit van leven te meten. Aanvankelijk was het doel daarmee om de effectiviteit van medicatietrials op een uniforme wijze in kaart te brengen. Tegenwoordig wordt steeds meer aanbevolen deze maten ook toe te passen in de dagelijkse praktijk, om de ziekte te monitoren en behandelbeslissingen af te stemmen. Goede monitoring van ziekteactiviteit en behandeling ervan is erg belangrijk om functioneren en participatie te behouden en te bevorderen, en lange termijn complicaties te voorkomen. Het ontbreekt echter aan kennis of dezelfde maten geschikt zijn en of deze daadwerkelijk worden gebruikt door artsen in de dagelijkse praktijk. Er is daarnaast ook veel variatie in aanpak tussen praktijken, waarbij niet bekend is welke impact dit heeft voor de uitkomsten van patiënten.

Vanuit de reumatologie in het Maastricht UMC+ is een landelijk patiëntregister voor SpA in Nederland ontwikkeld, SpA-Net. Het is opgezet om meer inzicht te krijgen in het beloop van SpA en de optimale behandeling voor de patiënt. Tijdens het normale ziekenhuisbezoek wordt informatie verzameld over bijvoorbeeld medicatiegebruik, ziekteactiviteit, functioneren en kwaliteit van leven. De gegevens worden vastgelegd in een digitaal patiëntendossier. Alle verzamelde informatie is direct zichtbaar voor behandelaren en een samenvatting ervan voor patiënten. Het digitale systeem maakt het mogelijk om grote aantallen patiënten jarenlang te volgen. Voor je onderzoek zal je o.a. gebruik maken van gegevens die verzameld zijn in SpA-Net. Je gaat verschillende onderzoeken opzetten om de uitkomsten van zorg aan SpA patiënten in Nederland in kaart te brengen. Hiervoor ga je ook patiënten en artsen interviewen. Ook ga je een systematische literatuur onderzoek doen naar barrières van toepassen van bepaalde behandelstrategieën in de praktijk. Je komt met voorstellen voor verbetering en implementatie in de dagelijkse praktijk. Je sluit je onderzoek na 4 jaar af met een promotie.

Tijdens het promotietraject wordt je ook betrokken bij diverse klinische studies van de afdeling. Je zult daarbij zelfstandig (onder supervisie) patiënten zien en behandelen, zodat je ook je klinische vaardigheden behoudt. Bij gebleken geschiktheid kom je aansluitend in aanmerking voor een opleidingsplaats tot reumatoloog.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding Geneeskunde;
 • Conceptueel vermogen, goede sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, doelgericht werken, flexibel, zelfstandig;
 • Gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van gezondheidszorg;
 • Sterke interesse in kwalitatieve en kwantitatieve gegevensverwerking en statistische analyses;
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar (1+3 jaar).

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

Een e-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie op vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

School CAPRHI/ Vakgroep Reumatologie

Het Maastricht UMC+ onderscheidt zich (inter)nationaal door de focus op preventie. Dus niet alleen gezondheidsherstel, maar ook gezondheidsbehoud én gezondheidsbevordering. Kerntaken zijn – naast topklinische en topreferente patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/opleiding. Het Maastricht UMC+ kenmerkt zich daarbij door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak. Het Maastricht UMC+ heeft 715 bedden, circa 7.000 medewerkers en 4.000 studenten. Maastricht UMC+ is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (zie: www.nfu.nl). Meer informatie op: www.mumc.nl, https://www.maastrichtuniversity.nl

Dit onderzoek is ingebed in de onderzoeksschool Caphri, een van de grootste onderzoeksscholen van de Universiteit Maastricht en samenwerkend met het Maastricht UMC+. De focus van CAPHRI ligt op innovatie van de gezondheidszorg en onderzoek naar de volksgezondheid.

Vakgroep Reumatologie

De Reumatologie houdt zich bezig met (inflammatoire) afwijkingen van het bewegingsapparaat. Het merendeel van de aandoeningen die behandeld worden door een reumatoloog zijn chronisch van aard. Enerzijds betreft dit aandoeningen met een relatief hoge prevalentie (bijvoorbeeld weke delen reumatische aandoeningen); anderzijds betreft het inflammatoire aandoeningen die relatief zeldzaam zijn, zoals reumatoïde artritis en spondyloartritis. Dit zijn de topreferente functies van de afdeling. De reumatologie is een zelfstandig specialisme. In het Maastricht UMC+ is de afdeling reumatologie ondergebracht bij de interne geneeskunde. De onderafdeling reumatologie bestaat uit een staf van 8 reumatologen en 3 arts-assistenten in opleiding tot reumatoloog.

Het onderzoek van de afdeling reumatologie is klinisch epidemiologisch van aard, en is vooral gericht op het meten en het voorspellen van de (lange-termijn) ziekte-uitkomst van inflammatoire reumatologische ziektebeelden, in het bijzonder de spondyloartritis, jicht en reumatoïde artritis. De afdeling reumatologie beheert meerdere databases van (internationale) patiënt-cohorten om deze doelstellingen te effectueren. Patiënten in deze cohorten zijn een (groot) aantal jaren gevolgd, waarbij anamnestische informatie, klinische informatie, biochemische en genetische gegevens, radiologie/MRI, en kostengegevens zijn verzameld. Er zijn circa 15 promovendi betrokken bij onderzoek vanuit onze afdeling.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • Universitair
 • AT2021.241

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou