Decaan, Faculteit Bètawetenschappen

Decaan, Faculteit Bètawetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
7 okt 25 okt Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 okt 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit is op zoek naar een inspirerende leider die kan voortbouwen op de sterke punten van de Faculteit. De decaan heeft de eindverantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek, alsmede voor de organisatie en bedrijfsvoering. De decaan heeft een lange termijnvisie, ook op organisatieontwikkeling, en een blik zowel naar binnen als naar buiten. Tegelijkertijd heeft de decaan ook oog voor de menselijke maat en creëert draagvlak door in gesprek te blijven.

Belangrijkste taken en opdracht van de nieuwe decaan
De decaan is binnen het verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de Open Universiteit verantwoordelijk voor:

 • de vormgeving van de strategie en het beleid van de faculteit.,
 • het bijdragen vanuit de missie van de OU aan de innovatie van het onderwijs van de OU.,
 • het versterken van de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de OU.,
 • de kwaliteit en output van het onderwijs en het onderzoek.,
 • de curriculumontwikkeling en de onderwijsdeelname aan bachelor en master.,
 • het realiseren van een taakstelling voor het postinitieel onderwijs.,
 • het bijdragen aan multidisciplinair onderzoek.,
 • het versterken van de wetenschappelijke, financiële en maatschappelijke positie van de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 

 • is hoogleraar op een voor de faculteit relevant wetenschapsgebied en heeft (ruime) ervaring met zowel onderwijs als onderzoek.
 • beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten, is proactief en resultaatgericht, en heeft een proactieve instelling en heldere en doeltreffende communicatieve vaardigheden. De decaan heeft bewezen bestuurlijke ervaring in universitaire context en gevoel voor academische verhoudingen.
 • brengt visie op academisch onderwijs en onderzoek en zicht op uitdagingen.
 • heeft een (inter)nationaal netwerk op betrokken vakgebieden en weet dat te benutten. De decaan is bekwaam in het opbouwen en realiseren van netwerken.
 • heeft een inspirerende, faciliterende en verbindende leiderschapsstijl.
 • is samenwerkingsgericht, vooral op het gebied van verbinden van bètawetenschappen met andere relevante disciplines.
 • is in staat procesmatig adequaat te opereren in de complexe besluitvorming binnen een universiteit.
 • is in staat als lid van het universitair managementteam (teamplayer) een bijdrage te leveren aan, en medeverantwoordelijk te zijn voor, de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de OU.

Arbeidsvoorwaarden

De Open Universiteit streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen binnen de academische gemeenschap. In dat kader worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Werkgever

Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van hoger onderwijs met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt in verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek binnen verschillende wetenschapsgebieden. De OU staat voor de toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Als publiek bekostigde universiteit heeft de OU een bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid is onderdeel van het DNA; het staat voor voortdurend onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, en het delen van kennis en ervaring. De OU maakt in haar onderwijs en onderzoek intensief gebruik van de mogelijkheden die internet biedt. De OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten voor de betreffende studierichtingen.

Afdeling

Faculteit Bètawetenschappen

In 2020 verenigden de vakgroepen Informatica, Informatiekunde en Natuurwetenschappen zich binnen één faculteit: de faculteit Bètawetenschappen (Faculty of Science). Met bijna 100 medewerkers is de faculteit naar nationale en internationale maatstaven misschien relatief klein, maar ze heeft een lange onderzoekstraditie die teruggaat naar de oprichting van de Open Universiteit in 1984. Het onderwijs aan de faculteit, dat voortdurend wordt geactualiseerd en doorontwikkeld, staat in de traditie van de Open Universiteit: activerend academisch afstandsonderwijs van hoge kwaliteit. Niet voor niets behalen de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit uitstekende scores in de landelijke kwaliteitsonderzoeken zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • referentienummer 5238.

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou