Universitair docent - Innovatieve uitdaging in het publiekrecht

Universitair docent - Innovatieve uitdaging in het publiekrecht

Geplaatst Deadline Locatie
28 okt 20 nov Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 nov 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voel jij je uitgedaagd om mee te werken aan de innovatie van het publiekrecht onder de thema’s duurzaamheid, digitalisering en inclusiviteit? Ben je toe aan een volgende stap in je wetenschappelijke loopbaan? Dan is dit de uitdaging voor jou.

De Erasmus School of Law heeft 2 keer 0,8 fte opengesteld voor die enthousiaste wetenschappers die in de nieuwe te vormen eenheid Law & Markets willen bijdragen aan het bestuderen en doceren van het voor de thema’s relevante publiekrecht. Uitgangspunt is de vervulling van twee 0,8 fte universitaire docent vacatures, maar reacties gericht op een andere variant zijn evenzeer welkom.

Functieomschrijving

Als collega binnen de nieuw te vormen eenheid Law & Markets ga je deel uitmaken van een internationaal team juristen dat zich bezighoudt met het onderzoek en onderwijs van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke ontwikkelingen rondom de thema’s digitalisering, duurzaamheid en inclusiviteit.

Als universitair docent heb je een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en implementeren van onderzoek en onderwijs ten aanzien van het publiekrecht in het algemeen, met aandacht voor digitalisering en duurzaamheid. Bovendien geef je inhoudelijk (mede) leiding aan reeds ontwikkelde onderwijsonderdelen van het onderwijsprogramma, onder meer in de bacheloropleiding en signaleer je verbetermogelijkheden. Het wetenschappelijk onderzoek wordt zelfstandig of met mede onderzoekers uitgevoerd. Op het gebied van het publiekrecht en op dat terrein lever je – veelal als onderzoeker in een team - een bijdrage aan de verwerving en uitvoering van tweede en derde geldstroom onderzoek. Eveneens verricht je organisatorische taken door te participeren in werkzaamheden binnen de eenheid Law & Markets.

Bespreekbaar is een andere omvang van de aanstelling of een van de standaard afwijkende verdeling over onderwijs en onderzoek.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je voelt je thuis in een actieve en prikkelende academische werkomgeving. Je hebt een sterke affiniteit met het nationale en Europese bestuurs- en constitutionele recht en met de onderwijsvorm active academic learning.

Voor de functie van universitair docent zoeken wij een gepromoveerd of bijna gepromoveerd jurist met goede kennis van het publiekrecht en belangstelling voor onderzoek in samenwerking met andere (sub)disciplines. Jouw wetenschappelijke kwaliteiten komen tot uitdrukking in wetenschappelijke publicaties, zowel in het Nederlands als in tenminste één vreemde taal. Je bent in het bezit van of bent bereid tot het verwerven van de Basiskwalificatie Onderwijs of een vergelijkbaar certificaat. Je hebt ervaring met het ontwerpen en het verzorgen van onderwijs. Je hebt niet alleen uitstekende onderwijs- en onderzoekskwaliteiten, maar je bent ook sterk in het signaleren van kansen en mogelijkheden voor onderwijs- en onderzoeksontwikkeling. Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten en je verdiept je in (inter)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen welke kennis je benut in je functie of organisatie. Tot slot draag je bij aan een open, veilige en inclusieve werkomgeving.

Voor de uitvoering van de taken van een docent verwachten wij dat je enige ervaring hebt met het geven van onderwijs en het begeleiden en nakijken van schrijfopdrachten en scripties. Je bent een enthousiasmerend docent met goede communicatieve en didactische vaardigheden. Je kunt uitstekend presenteren en je bent in staat je publiek te overtuigen. Ervaring met Engelstalig onderwijs en/of met probleemgestuurd leren strekt tot aanbeveling. Je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in de Engelse taal (C1-niveau conform CEFR matrix).

Voor de uitvoering van de taken van onderzoeker verwachten wij dat jouw wetenschappelijke onderzoekskwaliteiten tot uitdrukking zijn gekomen in een of meerdere wetenschappelijke publicaties en dat jouw analytisch vermogen goed is. Je hebt tevens affiniteit met de combinatie van juridische met andere onderzoeksmethoden (bijv. bestuurskunde of politieke wetenschappen).        

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband voor de functie van universitair docent wordt aangegaan voor een periode van 18 maanden en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden omgezet naar een vaste aanstelling. De startdatum van deze functie is zo spoedig mogelijk. De functie bedraagt 0,8 FTE. Het salaris voor de functie van universitair docent is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.807,00 en € 5.922,00 bruto per maand (schaal 11 of 12). Tevens afhankelijk van je profiel is de optie van een tenure track naar de functie van universitair hoofddocent bespreekbaar.

Indien je nog niet bent gepromoveerd, dan wordt het dienstverband vooralsnog aangegaan voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging bij goed en volledig functioneren. Het aanvangsalaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt minimaal € 2.836,00 bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime dienstverband.

Een geschiktheidsassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • Universitair docent
  • Recht
  • Gepromoveerd
  • AT-2021.10/UD pub

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou