Decaan Faculty of Science and Engineering (0,8-1,0 fte)

Decaan Faculty of Science and Engineering (0,8-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 nov 5 dec Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een nieuwe decaan voor de Faculty of Science and Engineering (FSE). De nieuwe decaan zal richting en sturing geven aan het realiseren van de universitaire en facultaire ambities op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerking

Functieomschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een nieuwe decaan voor de Faculty of Science and Engineering (FSE). De nieuwe decaan zal richting en sturing geven aan het realiseren van de universitaire en facultaire ambities op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven en de maatschappij. De decaan treedt op als voorzitter van het Faculteitsbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het onderwijs en onderzoek, de maatschappelijke impact, bedrijfsvoering, financiën, het personeelsbeleid en de bedrijfsprocessen binnen de faculteit. De decaan vertegenwoordigt tevens de faculteit bij verschillende interne en externe stakeholders.

Samen met de andere leden van het Faculteitsbestuur staat de Decaan aan het hoofd een excellente en diverse faculteit, bestaande uit tien instituten met een solide disciplinaire basis en sterke bachelor-, master- en PhD-programma's. De decaan wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de facultaire strategie voor de periode 2021-2026, waaronder het stimuleren van interdisciplinair onderwijs en onderzoek via de FSE-onderzoeksthema's, het verbeteren van de student-stafratio door uitbreiding van de onderwijscapaciteit, de bevordering van diversificatie in loopbanen in het kader van het programma ‘erkennen en waarderen’ en de bevordering van excellentie , diversiteit en inclusie onder studenten en medewerkers. De decaan is samen met de decanen van alle andere faculteiten lid van het College van Decanen en draagt in die hoedanigheid bij aan de overkoepelende strategie van de Rijksuniversiteit Groningen.

De faculteit kan in de komende jaren verandering teweegbrengen door bijvoorbeeld actief in te zetten op interdisciplinair onderwijs, onderzoek en valorisatie via de vier Schools en de Universiteit van het Noorden. Deze nieuwe RUG-initiatieven hebben ten doel innovatieve en lokale oplossingen te vinden voor wereldwijde problemen waarmee de maatschappij te maken krijgt op het gebied van gezondheid, energie, digitalisering en duurzaamheid. De faculteit is uitstekend gepositioneerd om strategische partnerschappen uit te breiden met HBO-instellingen, de private sector en maatschappelijke partners.

Wij zoeken een dynamische, open-minded persoon die beschikt over strategisch inzicht, altijd streeft naar topkwaliteit in onderwijs, onderzoek en impact, en verbindend academisch leiderschap toont. De decaan moet in staat zijn de faculteit te inspireren, motiveren en ertoe te bewegen discipline-overstijgende synergie te creëren met interne en externe stakeholders.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De faculteit zoekt een decaan die:

- als wetenschapper een uitstekende staat van dienst heeft in een van de wetenschappelijke gebieden waarop de faculteit zich op richt en zich in staat heeft getoond interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en synergie te creëren
- op een hoog strategisch niveau opereert en een duidelijke visie heeft op onderwijs, onderzoek en impact in een multidisciplinaire omgeving, en deze visie kan vertalen naar facultair beleid
- aantoonbare leiderschapsvaardigheden, ruime bestuurlijke en managementervaring en een duidelijke en inspirerende stijl van leidinggeven heeft
- openstaat voor verandering en zich richt op versterking van (interdisciplinaire) samenwerking en vergroting van synergie in onderwijs en onderzoek binnen de faculteit
- uitgaat van samenwerking en in staat is relaties tussen de faculteiten binnen de Rijksuniversiteit Groningen, het bredere onderzoeksveld en de maatschappij te creëren en versterken
- het belang van internationalisering ziet, kan bijdragen aan de versterking hiervan, en internationale ervaring heeft
- zowel intern als extern mensen kan overtuigen, een voortrekkersrol speelt bij het promoten van wetenschap en techniek en actief bijdraagt aan het publieke debat;
- kennis en ervaring heeft op het gebied van het Nederlandse hogeronderwijssysteem en bekend is met de Nederlandse cultuur. De decaan moet een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal hebben (of de bereidheid hebben om Nederlands te leren)
- een open-minded teamspeler is, initiatief toont en bondig en effectief communiceert
- aantoonbaar affiniteit heeft met diversiteit en inclusie en een positieve, professionele werkomgeving nastreeft, waarin medewerkers en studenten optimaal tot hun recht kunnen komen.

Arbeidsvoorwaarden

De decaan wordt aangesteld voor 4 à 5 dagen per week voor een periode van in principe vier jaar met daarna mogelijk een herbenoeming voor nog eens vier jaar. De decaan wordt door het College van Bestuur benoemd als hoogleraar met vaste aanstelling (0,8 à 1,0 fte), met het daarbij behorende salaris, en krijgt daarnaast een bestuurstoelage voor de rol van decaan (max. 15% van schaal 18). Adequate opleidingsfaciliteiten en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

De Rijksuniversiteit Groningen voert een actief beleid om het aantal vrouwelijke wetenschappers in al haar disciplines te verhogen. Vrouwelijke kandidaten worden dan ook uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren.

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vindt u op: https://www.rug.nl/about-ug/work-with-us/new-staff/

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

De Faculty of Science and Engineering biedt hoogwaardig onderwijs en onderzoek in een breed scala aan bètawetenschappelijke disciplines, variërend van klassieke disciplines als wiskunde, sterrenkunde en werktuigbouwkunde tot interdisciplinaire gebieden als kunstmatige intelligentie, farmacie en nanowetenschap. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, de medische wereld en andere hoeken van de maatschappij proberen onze onderzoekers belangrijke fundamentele vragen te beantwoorden. Baanbrekende onderzoeksgroepen verkennen nieuwe velden, zoals synthetische biologie, duurzame energie en materialen voor cognitieve informatica. Onze gemeenschap heeft een open en informeel karakter met studenten en medewerkers van over de hele wereld.

De faculteit wordt geleid door een Faculteitsbestuur dat bestaat uit de Decaan, de Vice-decaan (met portefeuille onderwijs) en de Portefeuillehouder middelen. Een vierde bestuurslid met de portefeuille onderzoek zal na de benoeming van de nieuwe decaan worden aangetrokken.

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Natuurwetenschappen
  • max. 38 uur per week
  • Universitair
  • 221632

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou