Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Geplaatst Deadline Locatie
4 nov 10 jan Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De parttime hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling zal zich richten op de gevolgen van de vernieuwde bestuurlijk-juridische context voor ruimtelijke ontwikkelingen in de samenleving. De vraag is welke effecten de aanstaande grootschalige vernieuwing van het wettelijk instrumentarium in Nederland heeft.

De hoogleraar zal vanuit de maatschappij naar het Omgevingsrecht kijken, maar wel met grondige kennis van de bestuurskunde en het recht om een goede evaluatie mogelijk te maken. De hoogleraar zal zich specifiek richten op de evaluatie van wetgeving rond gebiedsontwikkeling, vanuit het wetenschapsdomein van de evaluatiestudies, in het bijzonder de wetsevaluatie. De leeropdracht omvat daarmee ook de bestudering van de implementatie en naleving van wetgeving door professionele partijen. Resultaten worden ingebracht in publicaties, onderwijs en kennisbijeenkomsten, en zullen via diverse media worden ontsloten. De functie kan worden vervuld door een (interdisciplinair georiënteerde) jurist of een (juridisch georiënteerde) sociale wetenschapper.

De wetenschappelijke vragen die in het werk van de hoogleraar centraal staan zijn: (a) in hoeverre worden de veronderstellingen die aan de wet ten grondslag liggen ondersteund door de empirie en jurisprudentie?; (b) wat zijn de beoogde en niet-beoogde effecten van de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht op de gebiedsontwikkeling en (c) zijn de effecten toe te schrijven aan de instrumenten uit de Omgevingswet?

De hoogleraar zal de werking van de Omgevingswet in de praktijk van gebiedsontwikkeling bestuderen en evalueren, door meetbare indicatoren te ontwikkelen voor het proces, de uitkomst en impact van de Omgevingswet in de praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook zal de hoogleraar kritische intermediaire resultaten monitoren, evalueren, alsmede neveneffecten signaleren. Op deze wijze worden de relaties tussen wetsinstrumenten, de achterliggende veronderstellingen en de werking van de Omgevingswet in de praktijk in kaart gebracht. Dit alles maakt het mogelijk om uitspraken te doen over de werking van de wet in de praktijk, waaronder doelmatigheid en doeltreffendheid van de wet zoals beoogd door de wetgever, met name in de planvormings- en uitvoeringsfase van gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd dienen de resultaten van onderzoek ook de beleidskant van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Met de uitkomsten van het onderzoek kan immers de adaptiviteit, effectiviteit en/of efficiëntie van wetgeving en beleid worden verbeterd. 

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

De hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling vervult de taken binnen een groeiend maatschappelijk belang van het vakgebied, een dynamische faculteit en een groeiend werkverband. Zij/hij is een zeer ervaren wetenschapper of professional met gebleken wetenschappelijke interesse en ervaring, die in staat is gebleken kennis uit de praktijk te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Daarnaast heeft zij/hij aantoonbare affiniteit met de bestuurlijk-juridische context van ruimtelijke ontwikkeling en is in staat om tot aansprekende resultaten te komen.

De kandidaat voldoet grotendeels aan de volgende functie-eisen:

 • Kennis en ervaring op het terrein van het Omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling en de bestuurlijke context daarvan;
 • Onderzoekservaring op wetenschappelijk niveau;
 • Ontwikkelingen op het vakgebied kunnen duiden en in staat deze te vertalen naar onderzoeksvragen;
 • Gezaghebbend en opiniërend en adviserend kunnen optreden in wetenschappelijke en praktijkomgevingen en het kunnen agenderen van actuele kwesties;
 • Een uitgebreid netwerk in de praktijk, bijvoorbeeld blijkend uit participatie in advies of bestuurscommissies;
 • Het zichzelf onafhankelijk kunnen positioneren ten opzichte van praktijk en het zichzelf kunnen positioneren in de wetenschap;
 • Vaardigheid in het Nederlands en Engels te publiceren over resultaten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit wetenschappelijke publicaties en bij voorkeur een promotieonderzoek;
 • Bereidheid en ervaring in het initiëren, organiseren en begeleiden van multidisciplinaire onderzoeksprojecten;
 • Onderwijservaring en/of aantoonbare didactische en communicatieve kwaliteiten, onder andere tot uiting komend in de vaardigheid om mensen met verschillende achtergronden te inspireren;
 • In staat zijn om op de juiste wijze de competenties van medewerkers in te zetten en te helpen ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: benoemingstermijn van 5 jaar.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.
TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een werkkostenbijdrage, korting op een sportabonnement en bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. 

De TU Delft heeft specifieke vereisten voor de Engelse taalvaardigheid van onderwijskundig personeel en biedt cursussen aan om uw vaardigheid in het Engels te vergroten. Ons centrale doel is inspirerend onderwijs van hoog niveau. Heeft u minder dan vijf jaar leservaring en nog geen certificaat Basiskwalificatie Onderwijs, dan heeft u drie jaar de tijd om dit te behalen. 

Voor internationale sollicitanten biedt TU Delft begeleiding door Coming to Delft Service alsmede Partner Career Advice voor meeverhuizende partners. 

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, ontwikkeling en ontwerp combineert. TU Delft levert onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse. Generaties ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. TU Delft biedt 16 Bachelor- en 32 Masterprogramma’s aan meer dan 23.000 studenten. Onze wetenschappelijke staf bestaat uit 3.500 leden en 2.800 promovendi. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen gebruikmakend van technologie om een positieve invloed te hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Afdeling

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten.
Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

www.tudelft.nl/bk

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 16 uur per week
 • €5843—€8508 per maand
 • Universitair
 • TUD01659

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou