Lector Oncologische Zorg

Lector Oncologische Zorg

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 6 dec Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wilde je altijd al een multidisciplinaire onderzoeksgroep leiden in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Word je enthousiast van het werken op het snijvlak van onderwijs, onderzoek, technologie en de oncologische zorg? Solliciteer dan op deze functie!
Voor de Haagse Hogeschool is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende Lector Oncologische Zorg.

Functieomschrijving
Als Lector Oncologische Zorg zet je op inspirerende wijze het lectoraat Oncologische Zorg voort en geef je leiding aan een multidisciplinaire onderzoeksgroep waarmee je praktijkgericht onderzoek doet naar het verbeteren van oncologische zorg. Hierbij ligt de focus op het mensgericht en doelmatig afstemmen van de paramedische en verpleegkundige zorg met als doel om de kwaliteit van leven en het welzijn van de oncologische patiënt en zijn naasten te optimaliseren. Je initieert het praktijkgerichte onderzoek, werft daar externe middelen voor en presenteert en publiceert de uitkomsten van onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden door jou vertaald naar de onderwijsprogramma’s en leiden tot (verdere) integratie van onderzoek en onderwijs binnen de hogeschool. Samenwerking met de beroepspraktijk is essentieel. Denk hierbij aan vraagstukken van Haaglanden Medisch Centrum, LUMC, HAGA, Basalt, GGD Haaglanden en gemeente Den Haag. Met en voor deze beroepspraktijk formuleer je onderzoeksvragen en voer je evidence based onderzoek uit.
Vanuit jouw rol begeleid je docent-onderzoekers en promovendi in het uitvoeren van onderzoeksprojecten en bied je studenten, bijvoorbeeld via afstudeeronderzoeken, de ruimte om een bijdrage te leveren aan het onderzoek binnen het lectoraat. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid docenten en andere medewerkers te helpen keuzes te maken en te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Je draagt bij aan de missie en maatschappelijke opgaven van het Kenniscentrum Health Innovation en de verbinding tussen lectoraten. Tot slot: om het lectoraat verder uit te bouwen en nieuw onderzoek te financieren, heb jij een taak om subsidies en andere financiële middelen te verwerven.

Specificaties

De Haagse Hogeschool (HHS)

Functie-eisen

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende onderzoeker met een trackrecord in het vakgebied en contactueel sterke eigenschappen. Iemand met een publieke performance die mensen meeneemt en inspireert. Je bent een netwerker en weet verbindingen te leggen en te onderhouden in een zeer diverse nationale en internationale omgeving van professionals.

Als lector beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Gepromoveerd op een voor het lectoraat relevant onderzoeksgebied.
 • Afgestudeerd bij een op het kennisgebied toegesneden academische opleiding.
 • Ruime ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in het gezondheidsdomein, met een stevige trackrecord op het gebied van: peer-reviewed (wetenschappelijke) nationale en internationale publicaties (H-index>15), verworven subsidies, key-notes en presentaties op wetenschappelijke congressen, co-promotorschap en lidmaatschap van relevante commissies.
 • Ervaring met het leidinggeven aan een multidisciplinair (onderzoeks)team.
 • Goede didactische kwaliteiten, bij voorkeur aangevuld met een onderwijsbevoegdheid.
 • Goede interculturele communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (in woord en geschrift) en het makkelijk kunnen schakelen met een diversiteit aan mensen en rollen.
 • Een duidelijke visie op innovatieve ontwikkelingen in relevante onderzoeks- en beroepspraktijken en de vertaling daarvan naar het (hoger beroeps)onderwijs.
 • Een relevant netwerk dat aansluit op dit domein en dat jij ondernemend en actief kunt inzetten t.b.v. de hogeschool.
 • Aantoonbare ervaring met het verwerven van subsidies (nationaal en internationaal) en andere geldstromen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 6 jaar met een formeel evaluatiemoment na 2 jaar.

Het betreft een parttimefunctie van 0,6 fte. Minder uren werken is niet bespreekbaar. Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling:

 • Een arbeidsovereenkomst voor 6 jaar met een formeel evaluatiemoment na 2 jaar met een omvang van 0,6 fte (24 uur per week).
 • Een salaris van minimaal € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand (schaal 15) bij een volledige werkweek.
 • Lees meer over de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft twee kerntaken: onderwijs geven en praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Het onderzoek draagt bij aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten doen praktijkgericht onderzoek in co-creatie met nationale en internationale partners.

Afdeling

Lectoraat Oncologische Zorg

Het lectoraat Oncologische Zorg valt organisatorisch onder de faculteit Gezondheid, Voeding & Sport en is verbonden aan het kenniscentrum Health Innovation, met o.a. de lectoraten Urban Ageing, Revalidatie en Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. Meer informatie over de missie, doelen en onderzoeksvragen van het lectoraat is te vinden op de site van de Haagse Hogeschool onder lectoraten en kenniscentra. Op LinkedIn is een pagina te vinden van het kenniscentrum Health Innovation.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Verpleging en verzorging; Paramedische patiëntenzorg
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij; Natuurwetenschappen; Techniek
 • max. 24 uur per week
 • €5797—€7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 169430

Werkgever

De Haagse Hogeschool (HHS)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou