Docent-coördinator voor de sectie Nederlands bij het UM Talencentrum

Docent-coördinator voor de sectie Nederlands bij het UM Talencentrum

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 3 dec Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In verband met uitval, is de afdeling Nederlands per direct op zoek naar een ervaren (tijdelijke) docent-coördinator.

Functieomschrijving

Functie
De docent-coördinator is primair verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de afdeling Nederlands en voor de opzet, planning en kwaliteit van het onderwijs dat door het team wordt gegeven. Samen met het accountteam verwerf en/of beoordeel je nieuwe of aanvullende opdrachten en draag je zorg voor de duurzaamheid en optimalisatie van de portefeuille en klantrelaties.                                                                                                          

Vanuit de eigen sectie geef je (mede) vorm aan het personeels- en financieel-economisch beleid van het Talencentrum. Je verdeelt de taken binnen het team en bewaakt de werkuitvoering door de docenten binnen de sectie zowel wat inhoud als voortgang betreft. Ook voer je jaarlijks de resultaat- & ontwikkelingsgesprekken met de teamleden. Acties die daaruit voortkomen pak je zelfstandig op. De werving en aansturing van (inhuur-)docenten behoren eveneens tot je taken, evenals het evalueren van de opzet en de uitvoering van onderwijsprogramma’s van de sectie en het waarborgen van de kwaliteitseisen in het kader van het Keurmerk Blik op Werk. Je vervult een coördinerende rol bij de logistieke organisatie van de activiteiten van de sectie en houdt de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. Je onderhoudt contacten en participeert in samenwerkingsverbanden met collega’s en andere universitaire talencentra in binnen- en buitenland. Je treedt op als voorzitter in het periodieke sectieoverleg en bent actief lid van het Management Team Talencentrum.

De coördinatietaken hebben een gemiddelde omvang van 0,4 fte; idealiter kent de functie daarnaast een onderwijstaak van 0,4 fte. Je geeft cursussen NT2 en/of Nederlands voor academische doeleinden (NT1) en je voert projecten uit, zowel binnen de sectie als sectie-overstijgend. De dynamische omgeving waarin je lesgeeft vereist flexibiliteit, creativiteit en het vermogen om je cursussen af te stemmen op de behoeften van je cursisten. Je werkt binnen een hecht en ondersteunend team.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Profiel
Je bent in het bezit van een doctoraal- of masterdiploma, bij voorkeur in de Nederlandse taal- en letterkunde of een vergelijkbare opleiding. Daarnaast ben je een gecertificeerd NT2-docent. Je beschikt over een ruime, aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, opzetten en verzorgen van onderwijs aan hoger opgeleiden. Ervaring met het verzorgen van onderwijs in academische vaardigheden Nederlands aan moedertaalsprekers strekt tot aanbeveling.

Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en combineert die met een inclusieve en verbindende stijl van leidinggeven. Je bent in staat op een wervende en initiërende wijze het Talencentrum bij faculteiten, vakgroepen, cursisten én externe partijen uit te dragen. Je denkt in termen van scenario's, bent je goed bewust van het academische speelveld, beschikt over overtuigingskracht en analytische vaardigheden. Je bent resultaatgericht en in staat om te presenteren en te delegeren, te plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Het betreft een functie voor maximaal 0,8 fte (32 uur) voor de duur van 1 jaar. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van leeftijd, kennis en relevante werkervaring. Inschaling vindt plaats op basis van ufo-profiel: Vaardigheidsdocent 2 of 1. Daarbinnen is salarisschaal 10 of 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing. 

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Afdeling

UM Talencentrum

Het UM Talencentrum fungeert als hét expertisecentrum voor taal en communicatie van Maastricht University (UM). Het is de preferente aanbieder van onderwijs in academische (taal)vaardigheden en vreemde talen aan studenten, medewerkers en externe partijen. De ambitie van het Talencentrum is om een aansprekend en servicegericht aanbod te leveren waarin de waar de klantvraag centraal staat en waar in een sfeer van co-creatie en betrokkenheid zoeken naar de optimale mix in ons onderwijsaanbod. De afdeling maakt onderdeel uit van het Studenten Service Center en bestaat uit ongeveer 35 vaste medewerkers en een wisselend aantal inhuurkrachten.

Het Talencentrum omvat drie taalsecties: Engels, Nederlands en Moderne Vreemde Talen (MVT). Sinds kort kent elk van deze secties 1 of twee sectie-coördinatoren. Samen met het de General Manager vormen zij het Management Team Talencentrum.  De sectie Nederlands verzorgt onderwijs NT2 en – vooralsnog in mindere mate – NT1 (academische vaardigheden). Het gaat hierbij om cursussen en toetsen voor de faculteiten en in het open aanbod voor studenten, medewerkers en externe cursisten. Het Talencentrum is voor de inburgering in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk.

Specificaties

  • Management; Beleid- en staf
  • 30.4—32 uur per week
  • €2836—€5211 per maand
  • Universitair
  • AT2021.439

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bonnefantenstraat 2, 6211 KL, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou