De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht heeft een vacature voor een 1,0 fte hoogleraar Metajuridica.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht heeft een vacature voor een 1,0 fte hoogleraar Metajuridica.

Geplaatst Deadline Locatie
18 nov 2 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht hecht veel waarde aan het plaatsen van het positieve recht in een bredere multidisciplinaire context. Onze nieuwe hoogleraar draagt vanuit het eigen specialisme bij aan de versterking van het multidisciplinaire profiel van het onderwijs en het onderzoek. Hij/zij is een erkend specialist is op het gebied van de rechtstheorie, rechtseconomie of andere metajuridische discipline en verbindt die discipline met het positieve recht. Daarbij is hij/zij bekend met de binnen de door hem/haar gekozen niet-juridische discipline(s) gehanteerde onderzoeksmethoden en -technieken. Uiteraard is de hoogleraar in staat deze op zinvolle wijze aan te wenden binnen een rechtswetenschappelijke context.

Naast bovenstaande thema’s weet onze nieuwe hoogleraar hoe hij/zij relevante onderwerpen binnen het juridisch onderzoeksveld, die zich lenen voor een metajuridische benadering, te definiëren. Het presenteren van onderzoeksresultaten doet hij/zij op een bevattelijke manier. Hierbij draagt hij/zij er zorg voor dat deze resultaten op zinvolle wijze kunnen worden ingepast in het onderzoeksprogramma van de Faculteit.

In deze functie heeft u een leidende rol in het hierboven geschetste profiel van de capaciteitsgroep en de Faculteit en draagt u bij aan de verzorging en de verdere uitbouw van onderwijs en onderzoek. Daarbij zult u het voortouw moeten nemen bij het inleidende onderwijs in de propedeuse, inclusief het vaardighedenonderwijs.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

De te benoemen kandidaat dient:

 • gepromoveerd te zijn en ruime onderwijs- en onderzoekservaring te hebben op het terrein van een metajuridisch specialisme, met daarnaast een brede kijk op metajuridische vakken in het algemeen en het bewezen vermogen die in verbinding te brengen met het positieve recht;
 • goede kennis te hebben van het positieve recht;
 • een originele onderzoeksagenda te hebben, ondersteund door publicaties;
 • in staat te zijn op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan onderwijs en onderzoek;
 • een visie te hebben op het erkennen en waarderen van wetenschappers;
 • ervaring te hebben met de begeleiding van promovendi;
 • het vermogen te hebben om in teamverband te werken en bestuurlijke, leidinggevende en organisatorische taken goed te vervullen;
 • gebleken capaciteit te hebben tot het aantrekken van externe gelden;
 • ruime ervaring te hebben met doceren en publiceren in het Nederlands en Engels;
 • te beschikken over een breed netwerk.

Meer informatie over deze functie vindt u in het structuurrapport.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO van de Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). Een passend salarisaanbod zal tijdens de selectieprocedure worden gedaan.

Een geschikte kandidaat bieden wij een tijdelijk contract als hoogleraar voor een periode van vijf jaar voor 1,0 fte, met uitzicht op een vast dienstverband na die periode.

Het bruto salaris zal afhangen van ervaring en kwalificaties en is minimaal € 5.843 en

maximaal € 8.508 per maand (salarisschaal H2, van de cao-NU).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht biedt hoogwaardig en uitdagend juridisch onderwijs aan bachelor- en masterstudenten, promovendi en professionals. De Faculteit is een pionier in kleinschalig en innovatief onderwijs en leidt juristen op voor zowel de nationale als de internationale arbeidsmarkt. De Faculteit staat in de top drie van Europese rechtenop-leidingen en is met ca. 50% buitenlandse studenten de meest internationale rechtenfaculteit in Europa. Zij heeft ruim 3.000 studenten en 300 medewerkers.

Het onderzoek binnen de Faculteit wordt uitgevoerd binnen één van de facultaire onderzoeksinsti-tuten en de Maastricht Graduate School of Law. De focus van het onderzoek ligt op de Europese en internationale aspecten van het recht, mensenrechten en recht en technologie. Het onderzoek van de Faculteit scoort consistent hoog in nationale en internationale beoordelingen. De Faculteit hecht grote waarde aan zowel fundamenteel als meer praktisch gericht onderzoek en staat bekend om haar stimulerende onderzoeksklimaat.

Afdeling

De capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht.

De te benoemen hoogleraar zal deel uitmaken van de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. Deze capaciteitsgroep verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de rechtstheorie, de rechtsgeschiedenis en andere metajuridische aspecten van het recht. Tot de capaciteitsgroep behoort momenteel een gewoon hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis. Voorts is er een bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria (tevens als UHD aan de capaciteitsgroep verbonden), een bijzonder hoogleraar Preventive Law en een bijzonder hoogleraar Advocatuur en Ethiek. Verder zijn er ca. 30 UHD’s, UD’s, docenten en (junior) onderzoekers. Onder de leden van de wetenschappelijke staf zijn er enkelen die hun functie in deeltijd vervullen.

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • €5843—€8508 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT2021.453

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bouillonstraat 3, 6211 LH, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou