Universitair docent

Universitair docent

Geplaatst Deadline Locatie
19 nov 10 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) van de vakgroep ‘Voorwaarden voor een Leven Lang Leren’ komt versterken.

Leren wordt beïnvloed door de context waarin en de condities waaronder geleerd wordt. Gezamenlijk worden context en condities ook wel voorwaarden voor leren genoemd. Welke van deze voorwaarden voor leren ten goede komen aan een optimaal leven lang leren en hoe dit tot stand komt, is vooralsnog onduidelijk. Binnen de vakgroep ‘Voorwaarden voor een Leven Lang Leren’ beogen wij inzicht te krijgen in de biologische en psychologische determinanten van leren en cognitie in levenslang perspectief. Een completer beeld van de condities voor leren en de context waarin optimaal geleerd kan worden levert aanknopingspunten op om de onderwijs- en instructiepraktijk van het levenslange leerproces te innoveren en hiermee te optimaliseren.  Wij zouden graag een universitair docent aan ons team toevoegen met expliciete interesses in de rol van biologische voorwaarden (zoals beweeggedrag, voeding en/of slaap) voor cognitieve prestaties, leerprestaties en mentaal welbevinden van studenten. U speelt een belangrijke rol in onderzoek naar innovatie van het hoger (online) onderwijs en docentprofessionalisering met nadruk op deze biologische voorwaarden voor leren.

Naast het doen van onderzoek participeert u in onderwijs van de master Onderwijswetenschappen. Deze opleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht. U krijgt een taak in een module van de master Onderwijswetenschappen en zal masterstudenten gaan begeleiden in het schrijven van hun afstudeerscriptie.

De standplaats is Heerlen, waarbij het streven is minimaal twee dagen per week op de universiteit te zijn en maximaal drie dagen per week vanuit een andere plek te werken. Vanuit deze standplaats bent u voor de begeleiding van studenten flexibel inzetbaar op diverse plekken in het land, en vindt u het geen bezwaar om daarbij af en toe in de avonduren te werken. Verder behoren de volgende taken tot uw takenpakket.

 • Bijdrage leveren aan het vormgeven van het onderwijs- en onderzoeksprogramma.
 • Leidinggeven aan onderwijs- en onderzoeksprojecten.
 • Werven van 2e en 3e geldstroomonderzoek.
 • Uitvoeren van (inter)nationaal multidisciplinair onderzoek.
 • Begeleiden van promovendi en masterstudenten.
 • Schrijven van wetenschappelijke en vakpublicaties.
 • Valorisatie van kennis .
 • Bijdragen aan professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren/
 • Deelnemen en leidinggeven aan diverse interne en externe commissies of werkgroepen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U heeft een promotie afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Gezondheidswetenschappen, Psychologie of een vergelijkbaar terrein.
 • U heeft ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen, wat blijkt uit wetenschappelijke publicaties op bovenstaande gebieden.
 • U beschikt aantoonbaar over goede kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.
 • U kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken toepassen en complexe statistische analyses uitvoeren.
 • U bent bij voorkeur in het bezit van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid om deze in uw eerste jaar te behalen.
 • U heeft enige ervaring met het verwerven van subsidies (2de en 3de geldstroom).
 • U heeft enige ervaring met de valorisatie van onderwijswetenschappelijk onderzoek.
 • U bent een, gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.211,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/OW/21115

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou