Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie

Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie

Geplaatst Deadline Locatie
19 nov 30 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een hoogleraar voor de kernleerstoel Cardiothoracale Chirurgie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van Koers '23, het huidige strategische vijfjarenplan van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt. Vanuit die functie bouwt u verder aan een visie op de Cardiothoracale Chirurgie. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.

Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling en geeft u leiding aan de units binnen de afdeling en stimuleert u daarbij de samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Cardiothoracale Chirurgie is daarbij essentieel. U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.

Met uw brede visie weet u het academische zorgaanbod binnen de Cardiothoracale Chirurgie en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Specificaties

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Functie-eisen

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de cardiothoracale chirurgie is belangrijk.
 • U heeft bewezen chirurgische vaardigheden en een uitstekende reputatie in de patiëntenzorg, en heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over een goed track-record op het gebied van onderzoek, en bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.
 • Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Werkgever

Erasmus MC

De missie van het Erasmus MC is: Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook aandacht heeft voor die maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het Erasmus MC is in Nederland de grootste academische afdeling op haar gebied, met het grootste aantal specifieke vergunningen en erkenningen; hartchirurgie, harttransplantatie, harttransplantatie bij kinderen, ventricular assist device (volwassenen en kinderen), ex-vivo heart perfusion, longtransplantatie, ex-vivo lung perfusion en congenitale cardiothoracale chirurgie. De afdeling heeft de grootste congenitaal cardiothoracaal chirurgische en longchirurgische programma's van Nederland. De afdeling heeft met deze mogelijkheden de ambitie te excelleren in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in samenwerking met partners in haar netwerk.

Het onderzoek van de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het Erasmus MC richt zich op de onderwerpen 'Congenitale hartziekten', 'Hartfalen en structurele hartziekten', 'Aortapathologie', 'Longziekten' en 'Methodologie en innovatie'. Binnen de kaders van de Convergentie werkt de afdeling aan verschillende lopende initiatieven op het gebied van technologische innovaties zoals bijvoorbeeld robotchirurgie, het gebruik van simulatietechnieken en virtual/augmented reality. Hiernaast zit er veel potentie voor het ontwikkelen van minimaal invasieve chirurgie en in tissue engineering en kunstharten. De afdeling streeft ernaar om wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk in samenwerkingsverband te doen met andere afdelingen, andere centra in Nederland en internationaal.

Samenwerking binnen het Erasmus MC wordt gefaciliteerd door de positionering van de afdeling Cardiothoracale Chirurgie in het thema Thorax: samen met de afdelingen Cardiologie en Longziekten wordt zowel op inhoudelijke en translationele projecten als op het gebied van de uitvoering en de waarborging van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek intensief samengewerkt. Op het gebied van kinder- en congenitale chirurgie is er een hechte samenwerking met de afdelingen binnen het Sophia Kinderziekenhuis, en op het vlak van aangeboren hartafwijkingen is er een sterke relatie met het Radboud UMC. Er liggen nadrukkelijke wensen om de samenwerking in de directe regio in zorg en onderzoek te verbeteren.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €1021—€1271 per maand
 • Universitair
 • 46.27.21.RvB-P817335-1

Werkgever

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

's-Gravendijkwal 230, 3015 CE, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou