Postdoc onderzoeker gezocht voor onderzoek naar liegen in gezinnen (0,8fte)

Postdoc onderzoeker gezocht voor onderzoek naar liegen in gezinnen (0,8fte)

Geplaatst Deadline Locatie
29 nov 9 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

“Als je je speelgoed niet opruimt, komt de politie je halen!” In de vroege kinderjaren leggen gezinnen de basis voor de morele opvoeding van hun kinderen. Ouders liegen soms tegen kinderen (bijvoorbeeld: zeggen dat je je kind achterlaat als het zich misdraagt) of liegen in het bijzijn van hun kinderen (bijvoorbeeld: iemand vertellen dat ze een cadeau mooi vinden terwijl ze aan hun kind toegeven dat dat niet zo is). Of en hoe dit ouderlijk liegen invloed heeft op kinderen is onbekend.

Kinderen die liegen, leren dit meestal al op zeer jonge leeftijd. Sommige vormen van liegen zijn onschadelijk of zelfs gepast, maar andere vormen kunnen schadelijk of onwenselijk zijn. De sociale oorsprong van liegen is in onderzoek tot nu toe onderbelicht. Het onderzoeksprogramma Fami-LIES (gefinancierd door European Research Council) bestaat uit vier onderzoeksprojecten naar liegen in gezinnen.

In dit postdoc project wordt ingezoomd op de vraag hoe kinderen van hun ouders leren over liegen. De invloed van verschillende socialisatie mechanismen wordt onderzocht, zoals via modelleren en expliciete morele boodschappen. Om deze mechanismen te onderzoeken ontwikkelt de postdoc onderzoeker verschillende (experimentele) deelstudies, waarin wordt voortgebouwd op eerder experimenteel onderzoek naar liegen buiten de gezinscontext.

De postdoc krijgt vrijheid om (binnen de kaders van het project en in samenspraak met de projectleider en projectleden) experimenten of andere methodologische designs te ontwikkelen waarin de socialisatiemechanismen van liegen op een ethische manier kunnen worden onderzocht binnen de gezinscontext. Binnen de Fami-LIES onderzoekslijn werken ook twee promovendi aan een proefschrift, die worden begeleid door de andere Fami-LIES teamleden. Alle onderzoekers werken gezamenlijk aan alle projecten mee.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwikkelen van deelstudies, het werven van participanten en het verzamelen van nieuwe data, in het Erasmus Behavioral Lab of in veldexperimenten, op scholen of bij gezinnen thuis. De postdoc is, in samenwerking met het Fami-LIES onderzoeksteam, verantwoordelijk voor de dataverzameling/-verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens. Daarnaast draagt de postdoc bij aan de algemene coördinatie van de Fami-LIES projecten. De postdoc schrijft meerdere internationale (Engelstalige) wetenschappelijke publicaties over het eigen deelproject en werkt mee aan publicaties van de promovendi binnen het Fami-LIES team.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Gepromoveerd in de pedagogiek of verwante discipline.
 • Aantoonbare ervaring in dataverzameling: het werven, het opzetten en uitvoeren        van (experimentele) onderzoeksparadigma’s, bij voorkeur in gezinnen en/of met kinderen.
 • Bereid om een actieve rol te spelen in het verzamelen van nieuwe data, in de vorm van bv. labbezoeken, huisbezoeken en/of schoolbezoeken.
 • Talentvol onderzoeker, blijkend uit wetenschappelijke publicaties, conferentie presentaties en/of maatschappelijke impact.
 • Ervaring met kwantitatief onderzoek, blijkend uit wetenschappelijke publicaties.
 • Ervaring met datamanagement: het organiseren en bijhouden van documentatie (metadata), bv. in codeboeken.  
 • Ervaring en/of affiniteit met Open Science (o.a. preregistratie, FAIR principes).
 • Vermogen om goed in een team te werken (helpt graag anderen, deelt kennis en kunde), maar ook om in grote mate zelfstandig te functioneren (vindingrijk, initiatiefrijk, proactief).

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden verlengd met 3 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.807,- en € 5.211,- bruto per maand (schaal 11). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Specificaties

 • Postdoc
 • max. 32 uur per week
 • €3807—€5211 per maand
 • ESSB/202129112

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou