Hoogleraar Curriculumstudies

Hoogleraar Curriculumstudies

Geplaatst Deadline Locatie
17 jan 14 feb Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De hoogleraar ‘Curriculumstudies’ krijgt een brede leeropdracht waarin generieke, onderwijskundige en vakdidactische benaderingen van het curriculum en curriculumontwikkeling met elkaar verbonden worden. Onderzoek naar het proces van curriculumontwikkeling moet op school- en stelselniveau bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen.  Aan de leerstoel ligt een samenwerking ten grondslag tussen de Faculteit en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). SLO treedt op als sponsor. SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet SLO zich in voor de ontwikkeling van een doordacht curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. In samenwerking met scholen, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners draagt SLO bij aan de kwaliteit van het funderend onderwijs.

Wat gaat u doen?

De hoogleraar geeft leiding aan en participeert in onderwijs en onderzoek op het gebied van curriculumontwikkeling, binnen de disciplines van de vakdidactiek en onderwijskunde. De hoogleraar verricht onderzoek conform de leeropdracht en verzorgt daarmee geassocieerd onderwijs. De hoogleraar spant zich in voor acquisitie van onderzoeksgelden en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding van promovendi. De hoogleraar stimuleert de samenwerking tussen de UvA en SLO.

Onderzoek

 • De hoogleraar geeft leiding aan een eigen lijn binnen het onderzoeksprogramma Education. Op die manier draagt de hoogleraar bij aan het pedagogisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek van de afdeling en bevordert deze het verwerven van externe onderzoeksgelden.

Onderwijs

 • De hoogleraar participeert in het onderwijs van de bachelor- en masteropleidingen van het College en de Graduate School of Child Development and Education.

Management

 • De hoogleraar is verantwoordelijk voor het management van zijn of haar onderzoekslijn en neemt deel aan de managementtaken van de Afdeling Pedagogische en onderwijswetenschappen en de daarbij behorende instituten.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Wat vragen we van jou?

De hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • gepromoveerd in de onderwijswetenschappen, vakdidactiek, of een aanverwant wetenschapsgebied;
 • brede en aantoonbare expertise op het leerstoeldomein;
 • een visie op onderzoek naar curriculumontwikkeling, bijvoorbeeld in een van de leerdomeinen van het bèta- of talenonderwijs;
 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, onder meer blijkend uit wetenschappelijke artikelen en andere publicaties.
 • gebleken bekwaamheid in het verwerven van externe financiering voor onderzoek;
 • goede coachende vaardigheden blijkend uit succesvolle begeleiding van promovendi;
 • goede didactische kwaliteiten en ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs, bij voorkeur in bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • actieve participatie in professionele netwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime dienstverband voor 38 uur per week. Het UFO-profiel Hoogleraar is van toepassing.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €5.864 tot €8.539 bruto per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal H2. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 6000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier leest u meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Afdeling

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Binnen de Universiteit van Amsterdam krijgt de leerstoel ‘Curriculumstudies’ een plaats binnen de programmagroep ‘Domain Specific Learning’ (vakdidactiek) van de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen) en zal bijdragen aan het overkoepelende onderzoeksprogramma van de onderwijswetenschappen, waaraan ook de programmagroepen ‘Educational Science’ (onderwijskunde) en ‘Developmental Disorders and Special Education’ (onderwijsleerproblemen) bijdragen. De drie genoemde programmagroepen dragen bij aan de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen, en aan de universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA] en Educatieve Master Primair Onderwijs [EMPO]) en voortgezet onderwijs (Interfacultaire Lerarenopleidingen [ILO]). De programmagroepen werken in zowel onderwijs als in onderzoek samen met een groot aantal scholen in de regio. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) werken zij bovendien samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Kohnstamm Instituut. Samen met scholen in het PO, MBO en VO doen zij onderzoek naar thema’s die van belang zijn in de onderwijspraktijk.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €5864—€8539 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22-8058

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou