Scriptiecoach Criminologie (0,4 fte)

Scriptiecoach Criminologie (0,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
20 jan 10 feb Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heeft u affiniteit met coaching en vindt u het leuk om het beste uit mensen te halen? Dan nodigen wij u uit om te solliciteren.

Functieomschrijving

Jaarlijks starten zo’n 30 tot 40 studenten met het scriptietraject binnen de eenjarige Master Criminologie (regulier) en de tweejarige Internationale Research Master (IMARC) van de Erasmus School of Law. Dit scriptietraject vormt tezamen met een aantal vakken de afronding van deze twee masteropleidingen. Door allerlei omstandigheden of gemaakte keuzes lukt het een deel van onze studenten niet een start te maken met dit traject of om het traject binnen één (regulier) of twee jaar (IMARC) af te ronden. De sectie criminologie wil graag actief gaan bevorderen dat deze studenten hun masteropleidingen binnen de tijd afronden, door het aanstellen van een scriptiecoach.
De aanpak van de scriptiecoach dient zich dan ook te richt op scriptanten in het algemeen als wel op individuele masterstudenten die vertragen.
Via workshops gaat u ‘praktische’ onderwerpen als timemanagement en projectmanagement onder de aandacht brengen van scriptanten, en ook ‘psychologische’ thema’s als stressmanagement, motivatie en uitstelgedrag. Deze workshops met een algemeen karakter zullen deel uitmaken van het vak Masterscriptie Criminologie.
De individuele aanpak dient zich te richten op de groep studenten die er niet in slaagt een start te maken met hun scriptie of de voltooiing ervan, waardoor de vertraging in de opleiding oploopt tot meer dan een half jaar.
Aan deze studenten dient u maatwerk te kunnen leveren, door in individuele gesprekken de oorzaken van de uitloop te achterhalen en afspraken te maken over het verdere traject. Deze gesprekken zullen periodiek plaatsvinden, waarbij de scriptiecoach de voortgang monitort.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U heeft allereerst affiniteit met coaching en vindt het leuk om het beste uit mensen te halen. U heeft daarnaast aantoonbaar ervaring met het succesvol begeleiden van masterscripties en u bent zo mogelijk afgestudeerd in de criminologie of in een sociale wetenschap. Bent u dat niet maar wel afgestudeerd bij een universiteit en hebt u ervaring in het begeleiden van scripties, die gestoeld zijn op empirisch onderzoek, of andersoortige onderzoeksprojecten, dan wordt u eveneens van harte uitgenodigd te solliciteren naar de functie van scriptiecoach bij de sectie criminologie. U beheerst tot slot de Engelse taal goed in woord en geschrift, zodat u ook de IMARC-studenten goed van coaching kan voorzien.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden verlengd. De startdatum van deze functie is zo spoedig mogelijk, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus School of Law, sectie Criminologie. De functie bedraagt 0,4 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.846,00 en € 4.490,00 bruto per maand (schaal 10). De bijbehorende trede zal vastgesteld worden op basis van uw ervaringsjaren als scriptiecoach.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.
 

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. Studenten kunnen daarna kiezen uit diverse masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht; Gedrag en maatschappij
  • 15—16 uur per week
  • €2846—€4490 per maand
  • Universitair
  • AT-2022.01/scriptiecoach

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou