Hoogleraar Duurzaamheid / Omgevingsrecht

Hoogleraar Duurzaamheid / Omgevingsrecht

Geplaatst Deadline Locatie
13 apr 15 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) zoekt een Hoogleraar Duurzaamheid/Omgevingsrecht, voor 19-38 uur per week. De hoogleraar zal onderwijs verzorgen en onderzoek doen op het terrein van het omgevingsrecht en duurzaamheid. Daarmee zal een bijdrage worden geleverd aan de ambities van het Instellingsplan 2021-2026 (Inspiring Generations) van de UvA en het Facultair Strategisch Plan 2021-2026 (Met  Recht Verbonden) van de FdR op het vlak van duurzaamheid. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de ambitie om het onderzoek en onderwijs op dit terrein weer tot bloei te brengen.

De positie is ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, in het bijzonder bij de sectie Staats- en bestuursrecht. Deze sectie maakt deel uit van de afdeling Publiekrecht. De sectie Staats- en bestuursrecht bestaat uit een enthousiaste groep wetenschappers die verbinding zoeken tussen onderzoek en onderwijs en met de rechtspraktijk. De sectie heeft de ambitie om het staats- en bestuursrecht geïntegreerd te bestuderen en te onderwijzen. Daarbij vindt de sectie het van belang dat er ook onderzoek wordt gedaan naar en onderwijs wordt gegeven in materiële rechtsgebieden, in het bijzonder financiering door de overheid, migratierecht en het omgevingsrecht. Zowel in het onderzoek als onderwijs wordt de verbinding gelegd met andere rechtsterreinen, zoals het EU-recht, het internationaal recht en het privaatrecht en worden interdisciplinaire verbanden gelegd.

Voor de invulling van de vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met een uitstekende wetenschappelijke track record op het gebied van het duurzaamheid/omgevingsrecht en met aantoonbare belangstelling voor de verbinding daarvan met het staatsrechtelijke en het bestuursrechtelijke onderzoek, onderwijs en debat. Vanwege het belang om aan te sluiten bij de UvA brede agenda – in het UvA-instellingsplan is Duurzame welvaart een van de hoofdthema’s – is het essentieel dat de hoogleraar ook aantoonbaar interdisciplinair kan (samen)werken.

Werkzaamheden

Onderzoek

Het onderzoek van de beoogde hoogleraar heeft betrekking op duurzaamheid/omgevingsrecht, inclusief de invloed van het Unie- en internationale recht daarop. De ambitie (en noodzaak) om de samenleving op een meer duurzame wijze in te richten brengt grote uitdagingen met zich voor juridisch onderwijs en onderzoek. Recht is voor een deel mede oorzaak van de bedreigingen, maar moet hoe dan ook deel van de oplossing zijn. De aan te trekken hoogleraar heeft aantoonbaar de capaciteiten om daartoe binnen de faculteit maar ook UvA-breed en met externe partners interdisciplinair samen te werken.

De beoogde hoogleraar zal een rol spelen in het verder ontwikkelen van de onderzoeksstrategie en -visie van de sectie Staats- en bestuursrecht en samen met de hoogleraren Bestuursrecht en Constitutioneel recht verantwoordelijk zijn voor het onderzoek binnen een op te richten onderzoeksplatform waarin het staats- en bestuursrechtelijk onderzoek, inclusief het onderzoek op het terrein van het duurzaamheid/omgevingsrecht, aan de UvA een plek krijgt.

Onderwijs

Het onderwijs van de UvA in de bachelorfase staat in het teken van het motto Jurist vanaf dag één, waarbij we studenten opleiden tot juristen die niet alleen een uitstekende kennis hebben van het positieve recht, maar die zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als jurist en van de impact van het recht en hun handelen op de maatschappij. De beoogd hoogleraar draagt in belangrijke mate bij aan het vormgeven van de vernieuwingen in het onderwijs. Per 1 september 2023 start het vernieuwde bachelorcurriculum waarbinnen een projectvak Duurzaamheid wordt opgezet in samenwerking met andere secties (o.a. Europees en internationaal recht en privaatrecht). Het projectvak Duurzaamheid zal voor het eerst in juni 2025 worden gegeven.

Het masteronderwijs op het terrein van het staats- en bestuursrecht vindt plaats binnen de master Publiekrecht in de track Staats- en bestuursrecht. Binnen deze master staan de grondslagen van de democratische rechtsstaat en de inbedding in het proces van de Europese integratie (EU, EVRM) centraal.

De beoogd hoogleraar draagt bij aan het vormgeven van het masteronderwijs, in het bijzonder aan het vak Omgevingsrecht.

Valorisatie

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de UvA en de FdR vraagt dat onderwijs en onderzoek impact hebben op de complexe vragen waar onze samenleving voor staat. De nieuwe hoogleraar draagt bij aan de impact van onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzaamheid/omgevingsrecht. Waar relevant wordt dit gedaan door het samen met maatschappelijke partners opzetten en uitvoeren van onderzoek, ook in interdisciplinair verband.

Bestuurlijke taken

De te benoemen hoogleraar zal gezamenlijk met de hoogleraar Bestuursrecht en de hoogleraar Constitutioneel recht leiding geven aan de sectie Staats- en bestuursrecht. De afdeling Publiekrecht bestaat verder uit de sectie Belastingrecht, de sectie Strafrecht  en de sectie Gezondheidsrecht. Het afdelingsvoorzitterschap rouleert. Dit betekent dat de nieuw te benoemen hoogleraar ook over leiderschapskwaliteiten dient te beschikken. In het dagelijks bestuur van de afdeling Publiekrecht staat collegialiteit centraal. Er is een open en transparante sfeer, hetgeen resulteert in een veilige en collegiale werkomgeving.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De aan te trekken hoogleraar

 • heeft een inspirerende visie op (de verbinding tussen) het onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzaamheid/omgevingsrecht, kan die visie goed overbrengen, kan van daaruit bijdragen aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het onderwijs en onderzoek op het terrein van duurzaamheid/omgevingsrecht en heeft de potentie om het vakgebied voor een breed publiek helder uiteen te zetten;
 • is gepromoveerd op het terrein van het duurzaamheid/omgevingsrecht, doet op dat terrein gezaghebbend en vernieuwend onderzoek en heeft de ambitie dit te verbinden met andere rechtsgebieden, het onderwijs en de rechtspraktijk;
 • is in staat tot het geven van staats- en bestuursrechtelijk onderwijs;
 • heeft bij voorkeur ervaring met het opzetten en het ontwikkelen van (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten en –programma’s en is aantoonbaar in staat tweede en derde geldstroom onderzoek te genereren en te begeleiden;
 • heeft bij voorkeur ervaring met het in samenwerking met externe partijen opzetten van onderzoek en het verrichten van activiteiten die zijn gericht op het realiseren van maatschappelijke impact;
 • heeft uitstekende didactische kwaliteiten (beschikt over een BKO of SKO, of is bereid dat te halen) en heeft affiniteit met het geven van activerend academisch onderwijs;
 • heeft ervaring met het begeleiden van promovendi dan wel is bereid om zich op dit punt te ontwikkelen;
 • is (of heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot) een verbindend leider, heeft uitstekende contactuele eigenschappen en plezier in het samenwerken in teamverband.

Voor meer informatie zie hier het structuurrapport en profielschets van de leeropdracht.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling

Het dienstverband is voor 19-38 uur per week. Het salaris is conform de salarisschalen voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, schaal H2/H1 (CAO Nederlandse Universiteiten), variërend van €5.864 tot €10.309 per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8% vakantie-en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

Betrokken, verantwoordelijk en met een open blik. Zo kijken we bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar de rol van het recht in een (internationale) samenleving die voortdurend verandert. Met ruim 5.000 studenten en 550 medewerkers zijn we een van de grotere juridische faculteiten in Nederland.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 19—38 uur per week
 • €5864—€10309 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22-8683

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou