Twee wetenschappelijke docenten voor 0,8 fte bij het departement Law & Markets, in het bijzonder het vakgebied Internationaal en Europese Unie Recht, Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam

Twee wetenschappelijke docenten voor 0,8 fte bij het departement Law & Markets, in het bijzonder het vakgebied Internationaal en Europese Unie Recht, Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam

Geplaatst Deadline Locatie
14 apr 6 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De werkzaamheden bevatten in ieder geval:

  • het verrichten van onderwijswerkzaamheden, zoals het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens, op het vlak van het internationaal en Europees recht;
  • het coördineren van onderwijs en het optreden als contactpersoon en/of het coördineren van andere activiteiten van de sectie;
  • het ontwikkelen van onderwijsvernieuwingstrajecten binnen internationaal- en Europeesrechtelijk Bachelor-onderwijs;
  • en het begeleiden en beoordelen van studenten bij (bachelor)scriptiewerkzaamheden.

Concrete afspraken en keuze van te verrichten werkzaamheden zullen in overleg worden gemaakt.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U heeft een master internationaal en/of Europees recht en kennis van zowel het internationaal als het Europees Recht. U beschikt over goede didactische vaardigheden en contactuele eigenschappen. U kunt goed presteren en hebt een zeer goede kennis van de Engelse en de Nederlandse taal. Uw kennis van de Engelse taal dient zodanig te zijn dat u in die taal les kunt geven. U kunt op grond van uw studieresultaten en eventuele publicaties uw schrijfvaardigheid aantonen. Daarnaast beschikt u over een coöperatieve en communicatieve persoonlijkheid die focus op resultaat weet te combineren met collegialiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van een jaar. De startdatum van deze functies is respectievelijk 1 juni en 1 september 2022, en de functies zijn gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus School of Law. De functies bedragen 0,8 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband tussen € 2.846,00 en € 4.490,00 bruto per maand (schaal 10).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Law&Markets (vakgebied Internationaal en Europese Unie Recht)

Binnen Law&Markets bestaat het vakgebied Internationaal en Europese Unie Recht uit een team van enthousiaste juristen die zich met verscheidene aspecten van internationaal en Europees recht bezighouden. Ons academisch personeel heeft brede kennis en ervaring in verschillende velden van het internationaal recht (zoals het internationaal economisch recht, het recht van internationale organisaties, internationaal milieurecht, het recht van de zee, internationaal strafrecht, de rechten van de mens en de rechtsstaat) en het recht van de Europese Unie (zoals Europees institutioneel recht, Europees constitutioneel recht, de interne markt, Europees financieel recht, Europees economisch recht en Europees burgerschap).

Deze expertise en ervaring wordt weerspiegeld in het onderwijs, evenals onderzoek en onze betrokkenheid bij de samenleving. Onze academische staf engageert graag met gemotiveerde studenten, collega onderzoekers en partners in de academische wereld met betrekking tot hedendaagse kwesties van internationaal en Europees recht. Ook houdt de afdeling zich bezig de rechtspraktijk van het internationaal recht en het recht van de Europese Unie.

 

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht
  • Universitair
  • AT-2022.04/WD2

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou