Promovendus voor het ZonMW project “Laaggeletterdheid als barrière voor participatie?”

Promovendus voor het ZonMW project “Laaggeletterdheid als barrière voor participatie?”

Geplaatst Deadline Locatie
21 apr 29 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben je geïnteresseerd in onderzoek met directe maatschappelijke impact? Wil je door je promotieonderzoek bijdragen aan het versterken van evidence-based sociaal beleid? Heb je een (Research) Master in bestuurskunde, sociologie, economie, psychologie, sociale werk of een gerelateerde discipline? Dan is deze vacature wellicht voor jou! Wij zijn op zoek naar een promovendus/promovenda voor een door ZonMw gefinancierd onderzoek naar laaggeletterdheid en maatschappelijke participatie, arbeidsdeelname en welzijn.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een promovendus/promovenda voor een door ZonMw gefinancierd onderzoek naar laaggeletterdheid en maatschappelijke participatie, arbeidsdeelname en welzijn. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Zo hebben deze mensen minder kans om werk te vinden en kosten ook andere activiteiten als reizen, een ziekenhuisbezoek of vrijwilligerswerk meer moeite. Gemeenten kunnen mensen op verschillende manieren helpen om hier iets aan te doen. Er zijn cursussen en trainingen van professionals, maar er zijn ook trajecten met vrijwilligers. Tot op heden is weinig bekend over het gebruik en de effecten van interventies gericht op het versterken van basisvaardigheden op maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie en welzijn van laaggeletterden. In dit project ga je onderzoeken hoe consulenten van sociale diensten erachter kunnen komen of mensen met een bijstandsuitkering problemen hebben met deze basisvaardigheden en hoe ze dit het beste bespreekbaar kunnen maken. Daarna bekijk je op welke manier gemeenten het beste kunnen helpen bij het werken aan deze basisvaardigheden. En tot slot onderzoek je of mensen makkelijker werk vinden of makkelijker andere activiteiten ondernemen als zij hun basisvaardigheden hebben versterkt.

Werkzaamheden

 • Eigen onderzoek opstarten en uitvoeren passend binnen het “Laaggeletterdheid als barrière voor participatie?” onderzoeksproject resulterend in een proefschrift binnen 4 jaar (bij een 1.0 fte aanstelling).
 • Het schrijven van onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen over de empirische onderzoeksbevindingen.
 • Presenteren van onderzoeksbevindingen op (inter)nationale wetenschappelijke congressen en seminars.
 • Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen gemeentes en het bredere onderzoeksnetwerk van het programma Vakkundig aan het Werk 2.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Een (research) masterdiploma in bestuurskunde, sociologie, economie, psychologie, sociale werk of andere gerelateerde discipline;
 • Sterke analytische vaardigheden en een gedegen kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • Goede sociale vaardigheden;
 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift;
 • Interesse en bereidheid om te werken in een academische omgeving maar ook vaardigheden om contact en relaties kunnen onderhouden met organisaties in de praktijk.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De functie bedraagt 0,8 - 1 FTE. Het startsalaris bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.443, - (schaal P). Je kunt doorgroeien tot een salaris van € 3.122, - bruto per maand), conform de CAO-NU. Het dienstverband wordt aangegaan voor een jaar. Daarna is er de mogelijkheid om bij goed functioneren de overeenkomst te verlengen voor het resterende gedeelte van het traject. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2443—€3122 per maand
 • Universitair
 • ESSB/20220421/DPAS

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou