Hoofdopleider GZ-opleiding V&O bij PPO (0,4 fte)

Hoofdopleider GZ-opleiding V&O bij PPO (0,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 mei 30 aug Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Verantwoordelijkheden en taken van de (waarnemend) hoofdopleider

De hoofdopleider is samen met de collega-hoofdopleider(s) integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zowel met betrekking tot cursorische- als praktijkonderdelen. De hoofdopleiders geven daarm

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheden en taken van de (waarnemend) hoofdopleider

De hoofdopleider is samen met de collega-hoofdopleider(s) integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zowel met betrekking tot cursorische- als praktijkonderdelen. De hoofdopleiders geven daarmee samen vorm aan de opleiding van een nieuwe generatie collega’s.

De hoofdopleiders hebben een sleutelpositie in de samenwerking tussen PPO en de afdeling Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Formeel is de hoofdopleider binnen de opleidingsinstelling verantwoordelijk voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig door de CRT erkend. De waarnemend hoofdopleider is degene die door de CRT erkend is als waarnemend hoofdopleider en gedurende de afwezigheid van de hoofdopleider in diens taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden treedt (zie fgzpt.nl).

Concrete taken zijn onder andere:
a. het opstellen en herzien (en eventueel deels uitvoeren) van het opleidingsprogramma
b. het aanwijzen en begeleiden van docenten en het houden van toezicht op hun functioneren
c. de erkenning van P-opleiders en praktijkopleiders
d. het toezicht houden op de kwaliteit en het verloop van de praktijkopleiding
e. het verlenen van ontheffingen van onderdelen van de opleiding of het examen overeenkomstig het daarvoor geldende landelijke vrijstellingenbeleid
f. het bewaken, bevorderen en faciliteren van de studievoortgang van de opleidelingen
g. het bewaken, in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding

Zie voor een volledige beschrijving: https://www.ppo-opleidingen.nl/over-ppo/commissies/examencommissie
De (waarnemend) hoofdopleider is tevens werkzaam in de zorg voor mensen met psychische problemen en doet wetenschappelijk onderzoek.

In landelijk verband participeert de (waarnemend) hoofdopleider in zowel inhoudelijke als politiek-strategische commissies, waaronder werkgroepen binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (zie progapv.nl) en het landelijke Hoofdopleiders – Coördinatoren Overleg (HCO).

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Voor (waarnemend) hoofdopleider gelden de volgende vereisten:

a. is ten minste vijf jaar geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en heeft ten minste drie jaar fte werkervaring als zodanig
b. is als GZ-psycholoog of klinisch psycholoog werkzaam in een praktijkinstelling
c. is hoogleraar of universitair hoofddocent met een voor de gezondheidszorgpsycholoog relevante leeropdracht of voldoet aan criteria voor UHD of hoogleraar, blijkend uit bijvoorbeeld het regelmatig publiceren van internationale papers, bijdragen aan congressen, verwerven van subsidies, begeleiden van promovendi; passend binnen een herkenbare onderzoekslijn
d. beschikt over aantoonbare leidinggevende, bestuurlijke en didactische kwaliteiten
e. onderschrijft de beroepsethiek
f. heeft overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten
g. heeft affiniteit en ervaring heeft met politiek-strategische onderwerpen
h. beschikt over uitstekende communicatieve en diplomatieke vaardigheden
i. kan onafhankelijk en onpartijdig functioneren, zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Ook kandidaten die de functie van hoofdopleider ambiëren maar nog niet aan alle functie eisen voldoen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

De (waarnemend) hoofdopleider werkt in een klein, dynamisch en hecht team van hoofdopleiders en medewerkers van Opleidingsinstituut PPO. PPO is verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar de aanstelling formeel wordt ingebed. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De omvang van de aanstelling betreft 0,4 fte. De arbeidsvoorwaarden bieden ruimte voor maatwerk en zijn afhankelijk van opleiding, kwalificaties en ambities. Een eventuele onderzoeksaanstelling en/of ruimte voor academische carrièreontwikkeling behoren binnen deze maatwerkvoorwaarden tot de mogelijkheden. De cao VSNU is van toepassing op deze positie.

Het betreft een functie voor een jaar met uitzicht op een vast contract.

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Het bestuur van de Stichting Psychologische Vervolgopleidingen (PVO) in Groningen is op zoek naar kandidaten voor de functie van (evt. waarnemend) hoofdopleider voor de postmaster-opleidingen (variant Volwassenen & Ouderen) tot gezondheidszorg (GZ) psycholoog. Ook kandidaten die de functie van hoofdopleider ambiëren maar nog niet aan alle functie eisen voldoen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Het bestuur van de Stichting PVO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport formeel aangewezen als instelling die de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog mag aanbieden. Opleidingsinstituut PPO is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en organiseert de BIG-opleidingen in opdracht van de Stichting PVO. Het bestuur benoemt de hoofdopleider op voordracht van de decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

PPO is het instituut in Noordoost-Nederland voor postmasteropleidingen binnen de psychologie en de orthopedagogiek. Wij verzorgen beroepsopleidingen die leiden tot een BIG-registratie en nascholingsactiviteiten voor psychologen en orthopedagogen.

Het opleiden van professionals is cruciaal om de zorg voor mensen met psychische klachten te optimaliseren. PPO beschouwt dit als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij probeert hieraan bij te dragen door het inrichten van moderne, veelzijdige, competentiegerichte curricula, het aantrekken van uitstekende docenten en een voor de praktijk actueel en relevant bij- en nascholingsaanbod. Leidend principe binnen alle opleidingen van PPO is dat goede zorg zoveel mogelijk gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. Hiervoor werken we nauw samen met de Afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

De praktijkopleidingsinstellingen zijn onmisbare partners voor onze opleidingen. PPO kan alleen samen met sterke praktijkopleidingsinstellingen (generalistische) professionals opleiden, die in staat zijn wetenschappelijk verworven kennis te vertalen naar de praktijk, goed kunnen samenwerken en organiseren, zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en zich gemakkelijk bewegen tussen de verschillende sectoren.

Specificaties

  • Beleid- en staf
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 15 uur per week
  • Universitair
  • 222311

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou