Bijzonder hoogleraar voor de leerstoel “de psychotherapeut in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs”

Bijzonder hoogleraar voor de leerstoel “de psychotherapeut in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs”

Geplaatst Deadline Locatie
1 jun 17 aug Heerlen

Functieomschrijving

De leerstoelhouder zal tegelijkertijd hoofdopleider bij RINO Zuid zijn en bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit.

Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat hij of zij de volgende taken verricht:

 • Het verzorgen van wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties en valorisatieactiviteiten op het terrein van de leerstoel.
 • Initiëren en begeleiden van onderzoek relevant binnen deze leerstoel en aansluitend op het onderzoeksprogramma van de faculteit Psychologie .
 • Het deelnemen aan relevante onderzoekbijeenkomsten binnen de faculteit Psychologie en in het bijzonder de vakgroep Klinische psychologie https://www.ou.nl/documents/40554/87044/Facultair_Onderzoeksprogramma_Psychologie_2021-2025.pdf
 • Het houden van een oratie.
 • Het inhoudelijk vormgeven van “state of the art” onderwijs relevant voor psychotherapeuten.
 • Het uitvoeren van alle taken die door de Wet of door het reglement van RINO Zuid aan de   hoofdopleider worden opgedragen. Dit betreft o.a. het adviseren over de erkenning van praktijkinstellingen, toelaten van deelnemers tot de opleiding, verwijderen van deelnemers uit de opleiding, de beoordeling van deelnemers en certificeren van deelnemers, het instellen van een opleidingsadviescommissie, het toetsen en benoemen van praktijkopleiders, het            vertegenwoordigen van RINO Zuid in relevante landelijke overleggen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De leerstoelhouder:

 • Is gepromoveerd.
 • Heeft een goede wetenschappelijke track record op het terrein van de leerstoel.
 • Is goed bekend met de landelijke bestuurlijke structuur op het terrein van de GGZ.
 • Is bekend met de vereisten voor een zelfstandige beroepsuitoefening als psychotherapeut en de daarbij horende beroepsopleiding.
 • Is een verbindende en communicatieve leidinggevende, die gericht is op goede samenwerking.

De hoofdopleider psychotherapie voldoet aan de volgende eisen gesteld door de FGZPT:

 • Geregistreerd psychotherapeut sinds minimaal 5 jaar en ten minste de laatste 5 jaar actief geweest zijn in de uitvoering van de psychotherapie.
 • Verdere erkende opleiding in de psychotherapie, geresulteerd in het lidmaatschap van ten    minste één van de door de NVP erkende specialistische psychotherapie verenigingen.
 • Ervaring hebben in het opleiden van psychotherapeuten, bij voorkeur in verscheidene functies.
 • Een ervaren en gewaardeerd docent zijn op het niveau dat vereist wordt voor de opleiding tot psychotherapeut.
 • Gezien de twee klinische opleidingsvarianten, bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van volwassenen en ouderen en op het terrein van kinderen en jeugd.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: (minimaal 8 en maximaal 12 uur per week) voor de duur van 5 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 september 2022.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. In 2021 is de masteropleiding Gezondheidswetenschappen gestart die organisatorisch onderdeel uitmaakt van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

De Open Universiteit werkt nauw samen met RINO Zuid. RINO Zuid is een samenwerkingsverband van universiteiten en  het werkveld in Zuid Nederland en verzorgt  postmaster-opleidingen in de psychologie en pedagogiek die leiden tot een BIG-registratie en verzorgt scholingsactiviteiten voor psychologische en pedagogische professionals  die werken in de zorg, hulpverlening en sociaal domein.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Marrik van Rozendaal, directeur RINO Zuid, T 06-29731252 , E marrikvanrozendaal@Rinozuid.nl of in de periode van 1 juni tot 26 juni met de plaatsvervangend directeur, Rachel Sistermans, T 06-21669787 E rachelsistermans@rinozuid.nl, of prof. dr. Susan van Hooren, vakgroepvoorzitter klinische psychologie, T 045-5762689, E susan.vanhooren@ou.nl.   

LET OP:  de hierboven vermelde e-adressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Indien u een kopie van het structuurrapport wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Marijke Schijns, managementassistent faculteit psychologie, T 045-5762915. E marijke.schijns@ou.nl

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 12 uur per week
 • Gepromoveerd
 • FAC/PSY/22067

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer uiterlijk op 17 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).