Projectcoördinator

Projectcoördinator

Geplaatst Deadline Locatie
21 jun gisteren Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als projectcoördinator coördineert, ondersteunt en adviseert u de decaan en het managementteam van de faculteit Rechtswetenschappen bij het initiëren, uitvoeren en succesvol implementeren van diverse projecten of (het aangaan van) externe samenwerkingsverbanden in het kader van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening. Voorbeelden van projecten en samenwerkingsverbanden zijn: de opzet van een rechtswinkel, de oprichting van een onderzoekscentrum en de organisatie van een externe beoordeling van het onderwijsprogramma.

U draagt zorg voor een goede voorbereiding, planning en organisatie, uitvoering, voortgangs- en kwaliteitsbewaking en evaluatie van de projecten en bent eerste aanspraakpunt voor de medewerkers binnen de faculteit of de externe partners. U schrijft mee aan stukken/projectplannen in afstemming met de trekkers van de projecten. Daar waar nodig betrekt u tijdig specifieke expertise erbij. Tevens zorgt u voor periodieke rapportages en ook voor een goede communicatievoorziening. Uiteraard is het van belang dat u een goede relatie opbouwt en onderhoudt met alle betrokken partijen en belanghebbenden binnen en buiten de Open Universiteit.

Het betreft een zeer gevarieerd pakket van wisselende en uitdagende projecten waarbij u samenwerkt met wetenschappelijk en ondersteunend personeel binnen de OU en met maatschappelijke partners buiten de OU. De faculteit zoekt een medewerker die proactief is, constructief kritisch meedenkt en moeiteloos kan schakelen tussen operationeel en strategisch niveau en ook bijspringt daar waar nodig.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U beschikt over een afgeronde academische opleiding. U heeft kennis van en/of ervaring met projectmanagement en -coördinatie. U heeft affiniteit met academisch onderwijs en onderzoek en interesse op het gebied van de rechtswetenschappen. Ook heeft u affiniteit met de begrotingsaspecten van projecten.
U kunt zeer goed plannen en organiseren met een goed gevoel voor besluitvorming en communicatie in een complexe omgeving. U heeft aantoonbaar sterke relatiemanagement vaardigheden en u bent sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) opdrachtgevers en stakeholders. Uw communicatie-, presentatie- en schrijfvaardigheden zijn uitstekend zowel in het Nederlands als het Engels.
U bent proactief, ondernemend en een teamplayer die zelfstandig en gestructureerd kan functioneren. U bent stressbestendig, resultaatgericht en in staat om in scenario’s te denken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.670,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit RW heeft circa negentig medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeerrichtingen (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie van het recht en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. Medewerkers van de faculteit nemen deel aan andere OU-masteropleidingen zoals Gezondheidswetenschappen.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.
 

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht
  • 30.4—38 uur per week
  • Universitair
  • AC/FAC/RW/22075

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou