Promovendus Information technology to support long-term health behaviour change

Promovendus Information technology to support long-term health behaviour change

Geplaatst Deadline Locatie
22 jun morgen Groningen
Project
De promotieplaats is onderdeel van het door het NWO gefinancierde onderzoeksproject “Healthy living as a service”. Het doel van dit grotere project is het genereren van kennis over hoe mensen hun leefstijl blijvend kunnen verbeteren met behulp van informatie- en sensorte

Functieomschrijving

Project
De promotieplaats is onderdeel van het door het NWO gefinancierde onderzoeksproject “Healthy living as a service”. Het doel van dit grotere project is het genereren van kennis over hoe mensen hun leefstijl blijvend kunnen verbeteren met behulp van informatie- en sensortechnologie. Om blijvende leefstijlveranderingen te realiseren worden persoonlijke factoren, maar ook de woon-, leef- en sociale omgeving meegenomen in verschillende deelprojecten. Mensen uit verschillende gebieden (fieldlabs) in het Noorden van Nederland, realiseren samen met onderzoekers, kunstenaars en industrie, een hypermoderne maar vriendelijke en gezonde technologische omgeving. Slimme technologie en Artificiële Intelligence (AI) waarmee gezondheid en leefomgeving gemonitord worden, zal mensen ook ondersteunen en coachen bij het verbeteren van hun leefstijl en motiveren om dit langdurig vol te houden.

Het deelproject van de promovendus richt zich op het beschrijven, begrijpen en beïnvloeden van gezondheidsgedrag en technologiegebruik, specifiek op de lange termijn. Het project bestaat uit een aantal studies die met gebruik van verschillende onderzoeksdesigns (experimenteel, cohort en kwalitatief onderzoek) onderzoeksvragen beantwoorden. De nadruk ligt op de vraag “hoe kunnen we de informatietechnologie zo ontwerpen dat die optimaal bijdraagt aan lange termijn gedragsverandering?”. Naast de vele karakteristieken van de techniek die van invloed zijn op het gebruik en de effectiviteit, richt dit project zich op twee centrale oorzaken die lange termijn effecten en lang termijn gebruik in de weg staan: Als mensen een informatietechnologie voor gezondheidsgedragsverandering gaan gebruiken, bijvoorbeeld een smart-watch met bewegingssensor, blijkt dat ze er al snel op uitgekeken raken. Dat komt ten eerste doordat mensen een leerproces over hun eigen gedrag doorlopen, waardoor de specifieke informatietechnologie na verloop van tijd als nutteloos wordt ervaren. Ten tweede veranderen de waarden en behoeften van mensen door de tijd heen, door gebeurtenissen en door een leerproces; wat eerder belangrijk voelde kan later op de achtergrond raken en een ander doel kan zich aandienen. Het zijn deze twee psychologische processen die in dit project moeten worden beschreven, verklaard en moeten worden vertaald naar de specifieke informatietechnologie. Een van de manieren kan zijn om het leerproces te expliciteren en als “cursus” of “leerervaring” aan te bieden. Daarmee staat niet meer het gebuikt van de technologie centraal maar de psychologische effecten van het gebruik. Een andere manier is om de informatietechnologie gevoelig te maken voor veranderingen in de waarden en doelen van de gebruiker en daar op in te spelen. Het gebruik van de kennis die in dit deelproject wordt gegenereerd is nodig in de andere deelprojecten en moet dan ook actief verspreid worden via samenwerking.

De taken van de promovendus zijn:

• onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project
• het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de deelprojecten.
• resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften
• het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners
• samenwerken met collega-wetenschappers in het grotere project
• vVerzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling Psychologie, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

• een afgeronde (research) masteropleiding op het gebied van Psychologie, IT-design, of een verwant gebied hebt
• verstand hebt van de psychologie van gedragsverandering en technologiegebruik
• een goed academisch track-record hebt (i.c. cijfers)
• enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift
• over goede organisatievaardigheden beschikt en zin hebt om dataverzameling te organiseren en realiseren
• beschikt over goede academische schrijfvaardigheid
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt
• vloeiend Nederlands spreekt
• beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken
• enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.541,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een tijdelijke 1,0 fte promovendusaanstelling voor 48 maanden, die dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

Ingangsdatum: 1 oktober 2022

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 6.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum. Een van de elf faculteiten is de Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen. De faculteit biedt bachelor- en masterprogramma's in zowel Nederlands als Engels aan meer dan 3.000 studenten. De promovendus zal worden aangesteld op de afdeling Psychologie.

Additionele informatie

Prof.dr. Arie Dijkstra
arie.dijkstra@rug.nl

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • max. €3247 per maand
  • Universitair
  • 222406

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren tot 6 juli 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Je dient een motivatiebrief mee te zenden, waarin je aan geeft waarom je onderzoek wilt doen, waarom je dit specifieke onderzoek wilt uitvoeren en waarom je bij uitstek geschikt bent als uitvoerder van dit onderzoek. Daarnaast dien je een curriculum vitae en je cijferlijst (Bachelor en Master, eventueel tot nu toe) mee te sturen.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 28. Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek wordt je gevraagd om een korte presentatie (10 minuten) voor te bereiden over lange termijn gezondheidsgedragsverandering in relatie tot sensor- en informatietechnologie, en hoe jij dit zou willen onderzoeken.
De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren tot 6 juli 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Je dient een motivatiebrief mee te zenden, waarin je aan geeft waarom je onderzoek wilt doen, waarom je dit specifieke onderzoek wilt uitvoeren en waarom je bij uitstek geschikt bent als uitvoerder van dit onderzoek. Daarnaast dien je een curriculum vitae en je cijferlijst (Bachelor en Master, eventueel tot nu toe) mee te sturen.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 28. Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek wordt je gevraagd om een korte presentatie (10 minuten) voor te bereiden over lange termijn gezondheidsgedragsverandering in relatie tot sensor- en informatietechnologie, en hoe jij dit zou willen onderzoeken.
De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 5 jul. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).