Universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht

Universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht

Geplaatst Deadline Locatie
5 jul 7 aug Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij studenten inspireren en jezelf verder verdiepen op het gebied van Rechtssociologie en Migratierecht? Dan is dit de functie voor jou! Als universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht draag je bij aan kwalitatief hoogwaardig juridisch onderzoek en onderwijs binnen de Nijmeegse rechtenfaculteit. 
In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het onderwijs binnen de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht. Als universitair docent lever je een bijdrage aan ons Engels- en Nederlandstalige bachelor en masteronderwijs Rechtssociologie en Migratierecht. In deze functie heb je een trekkersrol in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe onderwijsmodules waarin sociale rechtvaardigheid centraal staat. Daarbij voer je zelfstandig onderzoek uit, wat resulteert in wetenschappelijke publicaties. De verhouding onderwijs/onderzoek/beheer is vastgesteld op 45/45/10%.

De positie is specifiek gericht op inclusie van migranten: sociale rechtvaardigheid, informatie en communicatie. Als vakgroep willen we, met deze positie, bijdragen aan wetenschappelijk onderbouwde beleidsontwikkeling voor sociale rechtvaardigheid voor migranten, ongeacht hun migratie en sociaaleconomische status. Sociale rechtvaardigheid heeft betrekking op de verdeling van lusten en lasten in de samenleving, op procedures en normen die bureaucratische besluitvormingsprocessen beheersen waarmee basisrechten en -aanspraken van individuen en groepen worden beslist. En op de wijze waarop mensen door deze autoriteiten (en andere relevante sociale actoren) met waardigheid en respect worden behandeld. Migranten behoren tot de mensen die het vaakst te maken krijgen met sociale onrechtvaardigheden, waaronder discriminatie. Dit kan echter verschillen naar gelang van het type migratie status (verblijfsstatus: asiel/werk/familie; tijdelijk of permanent) en sociaaleconomische status.

Het is vastgesteld dat overheidsdiscriminatie van dergelijke groepen voorkomt. Migranten werden bijvoorbeeld gediscrimineerd door de belastingdienst in het kader van het toeslagenschandaal en gemeenten in de provincie Utrecht gebruikten fraudelijsten gebaseerd op beroepen met een lage sociaaleconomische status, zoals kappers en schoonmakers. Het is ook bekend dat digitalisering en het gebruik van grote databestanden het risico van dit soort discriminatie vergroten. De gevolgen van de interactie van deze statussen voor sociale rechtvaardigheid zijn echter onvoldoende bestudeerd. Dit vraagt om rechtssociologisch én juridisch onderzoek naar de intersectie van migratiestatus en sociaaleconomische status in bureaucratische praktijken en hoe die intersectie discriminatie voedt.

Het onderzoek heeft tot doel deze bureaucratische praktijken op street-level, screen-level (gebaseerd op digitale communicatie) en system-level (gebaseerd op geautomatiseerde informatieverwerking) niveau te bestuderen. Het gaat daarbij om het blootleggen van in- en uitsluiting van migranten in relatie met hun sociaaleconomische positie van (financiële en sociale) overheidsdiensten, zoals steun bij het opzetten van kleine bedrijven, toegang tot sociale zekerheid en de sociale woningmarkt. Het doel is een bijdrage te leveren aan het begrijpen en voorkomen van dit soort discriminerende praktijken met behoud van de voordelen van digitalisering.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent een gedreven onderzoeker die (bijna) gepromoveerd is binnen de rechtsgeleerdheid.
 • Je bent in het bezit van een BKO-certificaat, dan wel bereid dit binnen één jaar te behalen.
 • Je bent in staat onderwijs te geven in de verschillende fasen van de studie. En wil graag een actieve bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkeling van onderwijs.
 • Je hebt goede didactische vaardigheden, welke gericht zijn op het motiveren, stimuleren/activeren van kritische reflectie en zelfstudie van studenten.
 • Je hebt wetenschappelijke creativiteit en motivatie, blijkend uit (inter)nationale publicaties. En je hebt interesse in grensoverschrijdend/rechtsvergelijkend onderzoek.
 • Je bent in staat om (persoonlijke) onderzoeksfinanciering (mede) te verwerven, bij zowel nationale (NWO, WODC) als internationale (EU) fondsen.
 • Je beheerst Engels op minimaal C2 niveau of bent bereid dit niveau te behalen.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken.
 • Ervaring met de inhoudelijke begeleiding van studenten, docenten en/of jonge onderzoekers (zoals promovendi) is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het gaat om een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

 • Het betreft een dienstverband van 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 4.814 en maximaal € 6.181 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 12).
 • Afhankelijk van jouw relevante werkervaring behoort het aangaan van een ontwikkeltraject tot universitair docent van één tot maximaal twee jaar tot de mogelijkheden. In dit geval word je ingeschaald in de aanloopschaal (salarisschaal 11).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 29 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend voor het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat er daarin veel aandacht uitgaat naar de grondslagen van het recht en de wisselwerking tussen theorie en praktijk. 
De vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht verzorgt en ontwikkelt Engelstalig en Nederlandstalig onderwijs in de mastervakken: European Migration Law, Nederlands Migratierecht, International and Comparative Refugee Law, Law and Society en in de bachelorvakken: Rechtssociologie B3 en rechtssociologie in Europees perspectief. De vaksectie bestaat uit circa 15 medewerkers. Het onderzoek van de vaksectie is ingebed in het onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Kenmerkende elementen van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek dat de vaksectie verricht zijn het internationale en interdisciplinaire karakter en de belangrijke empirische component. Veel onderzoek vindt bovendien plaats in samenwerking met de juridische beroepspraktijk.Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Recht
 • €4814—€6181 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1193276

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou