Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Geplaatst Deadline Locatie
6 jul 1 sep Leeuwarden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Waddenacademie is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven

Functieomschrijving

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap & klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur & recht en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. De Waddenacademie draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied, waar de waarden van de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers.

De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds. De Waddenacademie vervult in de nieuwe governance structuur van het Waddengebied (met Bestuurlijk Overleg Wadden, Omgevingsberaad Waddengebied en Beheerautoriteit Waddenzee) de rol van kennisregisseur.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur de onderscheiden taken van de Waddenacademie effectief en (financieel) doelmatig uitvoert en fungeert  tevens als klankbord voor het bestuur. 

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden heeft de Waddenacademie een vacature voor lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat in voltalligheid uit 7 leden, met drs. Ed Nijpels als voorzitter.

Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel van alle besluiten en dient derhalve in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht, ten behoeve van een evenwichtig oordeel. Elk lid beschikt daarnaast over specifieke deskundigheden. 

Specificaties

Waddenacademie

Functie-eisen

Van het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

  • een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven;
  • bewezen belangstelling voor een organisatie die wordt gekenmerkt door interdisciplinair werken;
  • een stimulerende en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

De vacatievergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is 300 euro per deelgenomen vergadering, inclusief reiskosten. Daarnaast worden eventuele verblijfskosten vergoed.

De benoeming gaat in per 1 januari 2023 en is voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.  

Specificaties

  • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Universitair
  • AT WA 20220706-2

Werkgever

Locatie

Ruiterskwartier 121A, 8911 BS, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou