Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Geplaatst Deadline Locatie
6 jul 1 sep Leeuwarden
De Waddenacademie is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven

Functieomschrijving

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap & klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur & recht en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. De Waddenacademie draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied, waar de waarden van de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers.

De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds. De Waddenacademie vervult in de nieuwe governance structuur van het Waddengebied (met Bestuurlijk Overleg Wadden, Omgevingsberaad Waddengebied en Beheerautoriteit Waddenzee) de rol van kennisregisseur.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur de onderscheiden taken van de Waddenacademie effectief en (financieel) doelmatig uitvoert en fungeert  tevens als klankbord voor het bestuur. 

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden heeft de Waddenacademie een vacature voor lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat in voltalligheid uit 7 leden, met drs. Ed Nijpels als voorzitter.

Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel van alle besluiten en dient derhalve in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht, ten behoeve van een evenwichtig oordeel. Elk lid beschikt daarnaast over specifieke deskundigheden. 

Specificaties

Waddenacademie

Functie-eisen

Van het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

  • een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven;
  • bewezen belangstelling voor een organisatie die wordt gekenmerkt door interdisciplinair werken;
  • een stimulerende en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

De vacatievergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is 300 euro per deelgenomen vergadering, inclusief reiskosten. Daarnaast worden eventuele verblijfskosten vergoed.

De benoeming gaat in per 1 januari 2023 en is voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.  

Additionele informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie, tel. 0614401374. 

Voor algemene informatie over de Waddenacademie wordt verwezen naar de website   www.waddenacademie.nl.

Voor een uitgebreidere profielschets wordt verwezen naar de specifieke pagina op de website.

Sollicitaties

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de  functie voor 1 september 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht Waddenacademie: info@waddenacademie.nl onder vermelding van 'vacature lid Raad van Toezicht Waddenacademie'.

Specificaties

  • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Universitair
  • AT WA 20220706-2

Werkgever

Locatie

Ruiterskwartier 121A, 8911 BS, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Voor algemene informatie over de Waddenacademie wordt verwezen naar de website   www.waddenacademie.nl.

Voor een uitgebreidere profielschets wordt verwezen naar de specifieke pagina op de website.

Sollicitaties

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de  functie voor 1 september 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht Waddenacademie: info@waddenacademie.nl onder vermelding van 'vacature lid Raad van Toezicht Waddenacademie'.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Voor algemene informatie over de Waddenacademie wordt verwezen naar de website   www.waddenacademie.nl.

Voor een uitgebreidere profielschets wordt verwezen naar de specifieke pagina op de website.

Sollicitaties

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de  functie voor 1 september 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht Waddenacademie: info@waddenacademie.nl onder vermelding van 'vacature lid Raad van Toezicht Waddenacademie'.

Solliciteer uiterlijk op 1 sep. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).