Docenten Orthopedagogiek ‘Leren en Ontwikkelen’ (1,4 fte)

Docenten Orthopedagogiek ‘Leren en Ontwikkelen’ (1,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jul 8 aug Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek ‘Leren en Ontwikkelen’ zijn we per direct op zoek naar twee tijdelijke docenten om ons team te versterken. Het betreft een aanstelling voor de periode van 12 maanden. Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 12 maanden en bij gebleken geschi

Functieomschrijving

Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek ‘Leren en Ontwikkelen’ zijn we per direct op zoek naar twee tijdelijke docenten om ons team te versterken. Het betreft een aanstelling voor de periode van 12 maanden. Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden kan het dienstverband nog voor een tijdelijke periode worden voortgezet.

We zijn op zoek naar kandidaten met inhoudelijke expertise op het gebied van de orthopedagogiek, en in het bijzonder het domein van de leer- en onderwijsproblemen (met name rekenproblemen) en/of het domein van de ondersteuning van personen met beperkingen.

De kandidaten gaan een bijdrage leveren aan het onderwijs binnen de bachelor- en masterprogramma’s. Het gaat daarbij om inhoudelijke, methodologische en vaardigheidsgerichte onderdelen in de reguliere bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de mastertrack Orthopedagogiek. De taken kunnen bestaan uit het geven en coördineren van vakken, het begeleiden van studenten bij hun klinische stages (inclusief casuïstiek) en hun bachelor- en mastertheses. De exacte invulling van werkzaamheden is mede afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaten.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

- een afgeronde Masteropleiding in de (Ortho)pedagogiek, Ontwikkelingspsychologie of Onderwijswetenschappen
- enige onderzoekservaring
- ervaring met en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesisbegeleiding), bij voorkeur ook met coördinatietaken
- bij voorkeur enige klinische ervaring
- kennis van het onderwijsprogramma Orthopedagogiek is een pré
- goed kunnen werken in teamverband
- beschikt over de competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
- goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.960 tot maximaal € 4.670 (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijke aanstelling voor de periode van 12 maanden met een werktijdomvang van 0,7 fte. Het bijbehorende UFO-profiel is Docent 4.

Datum van indiensttreding: 1 oktober 2022

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

Basiseenheid Orthopedagogiek ‘Leren & Ontwikkelen’
De basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ is samen met de basiseenheid ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoekprogramma binnen Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het centrale doel van de basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ is het ontwikkelen van kennis ter verbetering van de ondersteuning aan kinderen en volwassenen met (ernstige) opvoedings-, leer- en onderwijsproblemen. De ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde (orthopedagogische) interventies binnen de klinische praktijk heeft hierbij speciale aandacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een transactioneel, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief waarbij de interactie tussen persoon en omgeving centraal staat. Omgeving wordt hierbij breed opgevat, waarbij het gaat om ouders, leerkrachten, zorgprofessionals maar ook om een klas, school, groep, team, gezin of zorgsysteem.

Participatie en inclusie van (jonge) kinderen, leerlingen en volwassenen met opvoedings- leer- en onderwijsproblemen zijn kernbegrippen binnen onze expertisegroepen. We richten ons op verschillende doelgroepen zoals kinderen en volwassenen met (zeer ernstige) verstandelijke (en meervoudige) beperkingen, mensen met aangeboren of verworven doofblindheid, kinderen met leer- en onderwijsproblemen (bijvoorbeeld taal- en rekenproblemen en/of sociale- emotionele en/of gedragsproblemen) en (jonge) kinderen met beperkingen en/of ontwikkelingsproblemen.

Er zijn sterke en langdurige samenwerkingsverbanden met verschillende andere kennispartners, onderwijsinstellingen en klinische settingen, zowel nationaal als internationaal. We streven naar het realiseren van inclusief onderwijs en onderzoek waarin we zoveel mogelijk samenwerken met de betrokken stakeholders (leerlingen, kinderen en volwassenen met beperkingen, hun families en andere professionals binnen de praktijk).

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 27 uur per week
  • max. €4670 per maand
  • Universitair
  • 222489-90

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou