Lector Innovatie van Labtechnologie: Lab to site

Lector Innovatie van Labtechnologie: Lab to site

Geplaatst Deadline Locatie
11 jul 4 sep Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Innovatie van labtechnologie: Lab to site

Functieomschrijving

Het lectoraat Innovatie van Labtechnologie: Lab to site onderzoekt de mogelijkheden, barrières en randvoorwaarden voor het ontwikkelen en uitvoeren van metingen bij mensen in hun eigen omgeving voor preventie of monitoring van gezondheids- of zorgvragen.

De leeropdracht is samen te vatten in de volgende vraagstelling:

Hoe kunnen we labtesten ontwikkelen die gebruikt kunnen worden door mensen die zelf geen laboratorium ervaring en/of medische kennis hebben? En wat is nodig om deze testen zo groen en duurzaam mogelijk te laten zijn?

Achtergrond 

Het initiatief voor dit lectoraat komt voort uit een aantal maatschappelijke ontwikkelingen:

 • Mensen worden steeds meer in staat gesteld om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en (het omgaan met) hun ziekte of aandoening;
 • Technologie krijgt een prominente plek bij vraagstukken rondom gezondheid en zorg;
 • Ontwerpers van zorgtechnologie en technologie ter ondersteuning van gezondheid en zelfredzaamheid werken nauw samen met eindgebruikers bij het ontwikkelen van deze technologieën;
 • Meting bij en in de omgeving van mensen worden in toenemende mate verricht door mensen zelf en/of hun naasten i.p.v. daartoe opgeleide professionals;
 • Niet alle gegevens vanuit deze testen worden door zorgprofessionals geïnterpreteerd en/of ingezien;
 • Bij het ontwikkelen van deze testen en meetinstrumenten is het nadenken over duurzaamheid (biobased materiaal, circulaire ketens) naast gebruiksvriendelijkheid een niet meer weg te denken element.

Deze ontwikkelingen raken het biologisch, chemisch en medisch laboratoriumonderzoek. Want welke labtechnologieën zijn toepasbaar door leken? Wat zijn daarvoor belangrijke voorwaarden? Er wordt onder andere kennis ontwikkeld op het terrein van biomarkers, hoe zijn biomarkers ook in te zetten in testen voor thuisgebruik? Wat worden de taken en de rollen van de onderzoeker?

Tot welke andere vakgebieden gaat de Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) professional zich verhouden? Maar er zijn ook vragen die verder gaan dan BML, bijvoorbeeld wat zijn de ethische consequenties van het zelf testen? Wat zijn de gevolgen voor kwaliteitsborging? Hoe ziet de datastroom er uit? Hoe wordt voorkomen dat dit leidt tot grote afvalstromen? Dit zijn vragen die geadresseerd kunnen worden in het onderzoek van dit lectoraat.

Specificaties

Hogeschool Rotterdam (HR)

Functie-eisen

Wij zoeken naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande relevante theoretische en praktische kennis;
 • Is aantoonbaar een goede gesprekspartner voor zowel Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoekers als voor Chemie onderzoekers;
 • Is gepromoveerd en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen;
 • Beschikt over een (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Ziet praktijkgericht onderzoek als samen leren met studenten, docenten, ondernemers en wetenschappers;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (hoger beroeps) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in/met het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar.

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €5.670,10 en maximaal €7.940,29 bruto per maand (schaal 14/15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Werkgever

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en zes kenniscentra aan het realiseren van deze doelen.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Afdeling

Kenniscentrum Zorginnovatie

Het lectoraat maakt onderdeel uit van Kenniscentrum Zorginnovatie. Dit is één van de zes kenniscentra van Hogeschool Rotterdam. Vanuit kenniscentrum Zorginnovatie verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek. Binnen het kenniscentrum werken momenteel 18 lectoren met ieder een eigen expertisegebied. De lector gaat tenminste samenwerken met de lectoren binnen het hoofdthema Zorgtechnologie. Doel van dit hoofdthema is het vergroten van participatiemogelijkheden, het ondersteunen van zelfzorg en het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg.

Alhoewel het onderzoeksthema zorgtechnologie eigenstandige waarde heeft, zijn het juist de dwarsverbindingen met andere onderzoeksthema’s, waardoor op projectniveau veel samenwerking zal plaatsvinden tussen deze lectoren en de lectoren en onderzoekers in de andere thema’s en andere kenniscentra. De lector maakt met zijn onderzoek ook deel uit van de ZorgTech010/HR Tech community, dat al het onderzoek en onderwijs omvat dat vanuit Hogeschool Rotterdam wordt uitgevoerd in relatie tot zorgtechnologie.

Additionele informatie

Interesse?
Is dit de baan die je zoekt of komt het in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou. Let wel, het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Zorginnovatie is te vinden op onze website: hr.nl/zorginnovatie.

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie, telefoonnummer 06 26336174 en e-mail m.j.b.m.goumans@hr.nl.

Sluitingsdatum: 4 september 2022

Specificaties

 • Techniek / laboratorium; Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Universitair hoofddocent
 • Gezondheid; Techniek
 • max. 20 uur per week
 • €5670—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP315071

Werkgever

Hogeschool Rotterdam (HR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rochussenstraat 198, 3015 EK, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Rotterdam (HR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Gesprekken worden gehouden in de week van 12 september en de week van 26 september. Het assessment is gepland op 20 of 21 september.

Klik op de link voor de sollicitatiepagina.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Gesprekken worden gehouden in de week van 12 september en de week van 26 september. Het assessment is gepland op 20 of 21 september.

Klik op de link voor de sollicitatiepagina.

Solliciteer uiterlijk op 4 sep. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).