Promovendus: Integrale veiligheid plasmatechnologie voor de energietransitie

Promovendus: Integrale veiligheid plasmatechnologie voor de energietransitie

Geplaatst Deadline Locatie
18 jul 11 sep Nijmegen

Functieomschrijving

Heb jij bestuurskundige kennis en een affiniteit met technologie? En wil je een goed veiligheidsbeleid helpen ontwikkelen voor het gebruik van plasmatechnologie in de Nederlandse chemische industrie? In dit interdisciplinaire project met groot maatschappelijk belang werk je als promovendus intensief samen met de chemische industrie, de Nederlandse overheid en wetenschappers.
Als promovendus bij de vakgroep Bestuurskunde help je het openbaar bestuur door een bruikbaar afwegingsinstrument te ontwikkelen dat integraal naar alle mogelijk vormen van (on)veiligheid kijkt die samenhangen met de introductie van plasmatechnologie in de chemie. Het onderzoek vindt in intensieve samenwerking met de chemische industrie en de Nederlandse overheid plaats. 
De energietransitie vraagt om geheel nieuwe productietechnologieën voor de chemische industrie met nieuwe risico's. Elektrische plasmatechnologie kan het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen in de chemie. Het Nederlandse openbaar bestuur moet voor de daarvoor noodzakelijke vergunningen een afweging maken wat een acceptabel veiligheidsniveau is. Dit is een afweging van groot maatschappelijk belang. Niet alleen vanwege de noodzaak voor de energietransitie en niet alleen omdat de Nederlandse chemische industrie werk biedt aan meer dan 100.000 mensen, maar ook simpelweg omdat de chemische industrie vele onmisbare basisbehoeften van onze samenleving produceert.

Dit promotietraject is een actieonderzoek naar goed veiligheidsbeleid voor een nieuwe technologie in de Nederlandse chemische industrie. De pilot draait om het gebruik van plasmatechnologie om de traditionele productie van blauwzuur als (gevaarlijke) grondstof te vervangen. Wat precies 'goed' is, is ook nog onderwerp van dit onderzoek. Het gezochte instrumentarium zal tenminste integraal (zoveel mogelijk vormen van veiligheid meenemend zoals procesveiligheid, transportveiligheid en luchtverontreiniging), kwantitatief (om veiligheidsappels en -peren te kunnen vergelijken) en gedragen door de verschillende stakeholders moeten zijn.

Het NWO-gefinancierde onderzoek vindt plaats samen met de universiteit van Maastricht, onderzoeksinstituut TNO en industriële partners op het chemiecomplex Chemelot en de Brightlandcampus. Het gemeentelijk en provinciaal bevoegd gezag (op bestuurlijk en uitvoerend niveau) zijn de primaire stakeholders aan overheidszijde.

De volgende stappen zijn daarom voorzien in het onderzoeksplan:
- Literatuuronderzoek naar alle relevante veiligheidsaspecten van plasmatechnologie om blauwzuur te maken. Inclusief de mijlpalen in het ontwikkelproces van de nieuwe technologie waarop nog keuzes gemaakt kunnen worden over (de belangrijkste van) die veiligheidsaspecten.
- De ontwikkeling samen met de betrokken stakeholders van een instrument om die verschillende veiligheidsaspecten meetbaar en vergelijkbaar te maken. In eerdere onderzoeken is bijvoorbeeld gekeken naar gezonde levensjaren (DALY's) zoals de WHO heeft geadviseerd of naar de zogenaamde 'micromorts' die beter communiceerbaar met de samenleving zouden moeten zijn.
- Evaluatie van de toepassing van het instrument op de pilot van de plasmaproductie van blauwzuur. Idealiter is uiteindelijk een vergunbaar productieproces de uitkomst van de pilot.
- Analyse van de generaliseerbaarheid van de pilotontwikkeling voor de ontwikkeling van andere nieuwe chemische technologie.

Het centrale idee van het promotieonderzoek is dus het bijdragen aan en analyseren van een pilot met een nieuwe potentieel disruptieve chemische technologie vanuit bestuurskundig oogpunt.

De opbrengst van het promotietraject zal ook ingebracht worden door de promovendus in een 'koepelproject' van NWO dat verbinding brengt tussen dit onderzoek gericht op het productieproces en twee parallelle onderzoeken gericht op andere materialen en producten die voor de energietransitie noodzakelijk zijn.

Je wordt verder geacht bij te dragen aan het onderwijs (5% van de aanstelling) in de masterspecialisatie 'besturen van veiligheid'.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je hebt een masterdiploma in de Bestuurskunde of een vergelijkbare studie met affiniteit met technologie.
 • Je hebt academische excellentie die uit jouw cv en masterscriptie blijken.
 • Je bent in staat tot en hebt plezier in intensieve interactie met zowel technische georiënteerde wetenschappers als vergunningverleners en handhavers aan de overheidszijde.
 • Je bent flexibel en zelfstandig, vanwege de verschillende werkomgevingen (fysiek en qua organisatietype) waar het onderzoek zal plaatsvinden.
 • Je hebt interesse in interdisciplinair onderzoek.
 • Je bent in staat om te communiceren en samen te werken met stakeholders en gebruikers in het veld.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal en hebt Engelse academische schrijfvaardigheid.
 • Je bent in staat om in teamverband te werken, ook als projectmanager.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vierjarig contact) of drie en half jaar (vijfjarig contract).

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 (vijfjarig contract) - 1,0 fte (vierjarig contract).
 • Het bruto salaris start met € 2.541 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.247 vanaf het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vierjarig contact) of drie en half jaar (vijfjarig contract).
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 29 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Bij de Faculteit der Managementwetenschappen verbinden de medewerkers het wetenschappelijk onderwijs met onderzoek in uitdagende onderwijsprogramma's op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, planologie en milieu en politicologie. Er studeren ongeveer 5000 studenten aan de Faculteit der Managementwetenschappen (Nijmegen School of Management), en de faculteit heeft ongeveer 350 fte aan medewerkers waarvan 75% academici.
Een rijke en inspirerende mix van vakgebieden met een grote maatschappelijke betekenis. Vanuit haar cultuur van eenheid in verscheidenheid geeft de faculteit haar ontwikkelingsrichting het motto mee van "Responsible Governance for Sustainable Societies". De maatschappij vraagt om kritische reflectie, nieuwe perspectieven en wetenschappelijk gefundeerde kennis, die bovendien bruikbaar is voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Juist de rijke mix van disciplines en invalshoeken binnen de faculteit biedt kansen om de vraagstukken in de samenleving op kritische wijze uiteen te rafelen en op innovatieve wijze te benaderen in onderwijs en onderzoek.

Als promovendus maak je deel uit van de vakgroep Bestuurskunde. Het onderzoek van deze vakgroep is vooral sterk in de analyse van beleidsvorming en uitvoering, management van de publieke sector, europeanisering en goed bestuur. De vakgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen in Bestuurskunde, die worden gekenmerkt door kleinschalig onderwijs, intellectuele nieuwsgierigheid en de ambitie om bij te dragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder de transitie naar een duurzame toekomst. Studenten moeten worden toegerust met empirisch onderbouwde kennis en de vaardigheden om effectief en verantwoord te kunnen opereren in de complexe en dynamische omgeving van de publieke sector.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Additionele informatie

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Ira Helsloot, hoogleraar via 06 51 18 86 27 of ira.helsloot@ru.nl.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij; Techniek
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 1193979

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je kunt uiterlijk solliciteren op 11 september 2022. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Ira Helsloot. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Een motivatiebrief.
 • Je cv.
 • Je masterscriptie.
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 29 september. De tweede gesprekken vinden plaats op donderdag 6 oktober. Je treedt bij voorkeur in dienst op 1 november 2022.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt uiterlijk solliciteren op 11 september 2022. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Ira Helsloot. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Een motivatiebrief.
 • Je cv.
 • Je masterscriptie.
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 29 september. De tweede gesprekken vinden plaats op donderdag 6 oktober. Je treedt bij voorkeur in dienst op 1 november 2022.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Solliciteer uiterlijk op 11 sep. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).